Siirry sisältöön

Kaavatyön käynnistäminen

Tekninen lautakunta on päättänyt 23.11.2021 käynnistää maanomistajan pyynnöstä Koivujärven rantaosayleiskaavan muutoksen, joka koskee tiloja 263-406-4-71 Hietaniemi sekä 263-406-4-69 Kaarre. Tarkoituksena on siirtää Hietaniemi- tilan sisällä Elosaareen merkitty rakentamaton rakennuspaikka (RA) mantereen puolelle talouskeskuksen yhteyteen ja muuttaa se AO- rakennuspaikaksi. Kaarre- tilan osalle on tarkoitus tehdä vain merkintätekninen muutos, koska nykyinen 2 rakennuspaikan ryhmä hajoaa ja jäljelle jää vain yksi rakennuspaikka.

 

Aikataulu

Työn käynnistäminen, kaavan valmisteluvaihe, 10-12 / 2021

Kaavaehdotus, talvi 2022

Kaavan hyväksymiskäsittely, kevät 2022

 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavaluonnos

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavaluonnos pidettiin nähtävillä 8.12. – 7.1.2022 välisenä aikana. Niistä annettiin yksi lausunto.

 

Kaavaehdotus

Kaavaehdotus pidettiin nähtävänä 23.2. - 24.3.2022. Kaavaehdotuksesta annettiin 1 lausunto, jossa ei esitetty kaavaehdotukseen muutoksia.

 

Hyväksymisvaihe

Kiuruveden kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 20.6.2022 § 17 hyväksynyt Koivujärven rantaosayleiskaavan muutoksen. Hyväksytty kaava-aineisto löytyy tämän sivun liitetiedostoista.

 

Voimaantulo

Koivujärven rantaosayleiskaavan muutos on tullut voimaan 10.8.2022.

 

Lisätiedot

Risto Luttinen                                                       Maankäytönsuunnittelu Kaavaharju              

maanmittausinsinööri                                    Jorma Harju

0400 741 492                                                         044 596 3111

risto.luttinen(at)kiuruvesi.fi                                jorma.harju(at)kaavaharju.fi