Siirry sisältöön

Kaavatyön käynnistäminen

Tekninen lautakunta on päättänyt 23.11.2021 käynnistää maanomistajan pyynnöstä Koivujärven rantaosayleiskaavan muutoksen, joka koskee tiloja 263-406-4-71 Hietaniemi sekä 263-406-4-69 Kaarre. Tarkoituksena on siirtää Hietaniemi- tilan sisällä Elosaareen merkitty rakentamaton rakennuspaikka (RA) mantereen puolelle talouskeskuksen yhteyteen ja muuttaa se AO- rakennuspaikaksi. Kaarre- tilan osalle on tarkoitus tehdä vain merkintätekninen muutos, koska nykyinen 2 rakennuspaikan ryhmä hajoaa ja jäljelle jää vain yksi rakennuspaikka.

 

Aikataulu

Työn käynnistäminen, kaavan valmisteluvaihe, 10-12 / 2021

Kaavaehdotus, talvi 2022

Kaavan hyväksymiskäsittely, kevät 2022

 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavaluonnos

Kaavahankkeesta on laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavaluonnos, jotka pidetään nähtävänä 8.12. – 7.1.2022 välisenä aikana teknisessä palvelukeskuksessa (Harjukatu 2) ja ne löytyvät myös tämän sivun liitetiedostoista. Osalliset voivat esittää näistä nähtävänä oloaikana mielipiteitä kirjallisesti osoitteeseen Kiuruveden kaupunki, Tekninen palvelukeskus, PL 28, 74701 Kiuruvesi. Osallisilla on myös mahdollisuus esittää Pohjois-Savon ELY-keskukselle neuvottelun käymistä osallistumis- ja arviointisuunnitelman riittävyydestä.

 

Lisätiedot

Ville Kamaja                                                           Maankäytönsuunnittelu Kaavaharju              

maanmittausinsinööri                                          Jorma Harju

0400 741 492                                                         044 596 3111

ville.kamaja(at)kiuruvesi.fi                                  jorma.harju(at)kaavaharju.fi