Liikuntaneuvontaa ikäihmisille

Ikäihmisten liikuntaneuvonnan tavoitteena on, että iäkäs itse oivaltaa liikunnan tarpeen ja hyödyn. Ikäihmisiä neuvotaan löytämään mahdollisuuksia liikunnan lisäämiseksi arjessa. Tarkoituksena on, että iäkäs motivoituu säännölliseen liikkumiseen.

Voit varata ajan maksuttomaan liikuntaneuvontaan erityisliikunnanohjaajalta p. 040 592 5695 tai liikuntasihteeriltä p. 040 759 5005.
Voimaa ja tasapainoa - tehojaksot yli 65-vuotiaille

Syksyn 2020 tehojaksot alkavat viikolla 38.
Tehojaksolle osallistutaan 10 viikon ajan kaksi kertaa viikossa. Jaksolla keskitytään voiman ja tasapainon ylläpitämiseen ja kehittämiseen. Tunnit pidetään uimahallin alakerrassa kuntosalilla ja Missunsalissa. Tehojakson voi käydä kerran vuodessa täysin ilmaiseksi. Jakson käytyäsi voit lunastaa seuravaan vuoden seniorikortin tai erityisuimakortin hintaan 40 € (normaalisti 160 €).
Ilmoittautumiset to 20.8. klo 15 alkaen uimahallilla tai p. 0400 271 143.

Ryhmä 1: Ma klo 12.45-13.45 ja to klo 13-14
Ryhmä 2: Ma klo 13.45-14.45 ja to klo 14-15
Ryhmä 3: Ti klo 13-14 ja pe klo 13-14
Ryhmä 4: Ti klo 14-15 ja pe klo 14-15

Voimaa vanhuuteen

Kiuruveden kaupunki oli vuosina 2016-2019 mukana Voimaa vanhuuteen -iäkkäiden terveysliikuntaohjelman kolmivuotisessa kehittämistyössä, jonka ansiosta saimme kehitettyä uusia pysyviä toimintoja työhömme. Ohjelman tarkoituksena on tukea iäkkäiden itsenäistä asumista kotona liikuntaneuvonnalla, voima- ja tasapainoharjoittelulla sekä ulkoilulla.

Ohjelman mentoreiden tuella kunnissa otetaan käyttöön hyviä terveysliikunnan toimintatapoja ja koulutetaan lisää ammattilaisia sekä vertaisohjaajia ikäihmisten terveysliikunnan osaajiksi. Voimaa vanhuuteen -toimintatapa rakentuu yhteistyöhön kunnan eri hallintokuntien, paikallisten järjestöjen ja iäkkäiden kesken.

Tutkimusten mukaan säännöllisestä voima- ja tasapainoharjoittelusta ryhmissä hyötyvät erityisesti iäkkäät, joilla on alkavia toimintakyvyn ongelmia. Vahvat jalat, virkeä mieli ja liikuntakaverit pitävät pystyssä ja kiinni elämässä.

Voimaa vanhuuteen -ohjelma edistää kotona asuvien, toimintakyvyltään heikentyneiden ikäihmisten (75+) yhdenvertaisia liikkumismahdollisuuksia, itsenäistä suoriutumista ja osallistumista ottamalla käyttöön hyviä toimintatapoja liikuntaneuvonnasta, ryhmäliikunnasta ja ulkoilusta. Hyvien toimintatapojen käyttöönotto toteutetaan yhteistyössä järjestöjen, julkisen sektorin ja ikäihmisten kanssa. Ohjelmaa koordinoi Ikäinstituutti. Rahoituksesta vastaavat Raha-automaattiyhdistys ja opetus- ja kulttuuriministeriö.

 

Liitteestä löytyy penkkilenkin kartta ikäihmisten liikkumisen avuksi.