Siirry sisältöön

Ajoneuvon viimeisen omistajan on toimitettava romutettava ajoneuvo viralliseen Suomen Ajoneuvokierrätys Oy:n valtuuttamaan vastaanottopisteeseen. Auton luovutuksesta saa romutustodistuksen.

 

Kunnan velvollisuutena on huolehtia hylättyjen ajoneuvojen ja romuajoneuvojen siirtämisestä kunnan alueella, jos romuajoneuvon haltija laiminlyö jätelain mukaisen velvollisuutensa toimittaa ajoneuvo asianmukaiseen vastaanottopaikkaan. Asiassa menetellään ajoneuvosiirtolain määräämällä tavalla. Ajoneuvon omistaja on velvollinen korvaamaan kunnalle ajoneuvon siirtojärjestelyistä, siirtämisestä, säilyttämisestä ja hallinnoinnista aiheutuneet kustannukset.

 

Kaupunki siirrättää ajoneuvot, jotka ovat kilvettömiä, katsastamattomia, liikennekäytöstä poistettuja tai ne, jotka katsotaan hylätyksi, ovat romuajoneuvoja tai jos ne haittaavat liikennettä tai puhtaanapitoa. Siirtokehoitus annetaan auton omistajalle kirjallisesti postitse, sekä kiinnitetään ajoneuvoon näkyvälle paikalle. Ajoneuvo on siirrettävä 10 vuorokauden kuluessa. Jos tämä ei toteudu niin ajoneuvo siirretään kaupungin toimesta, ajoneuvon omistajan kustannuksellla säilytykseen.

 

Ilmoituksen romuajoneuvoista, hylätyistä ajoneuvoista ja liikennealueiden kunnossapitoa haittaavista ajoneuvoista voi tehdä tekniseen palvelukeskukseen.

 

Nea Turkki-Koski                                     Tapio Piippo

Vihertyönjohtaja                                     Yhdyskuntateknikko

p. 0400 586 494                                       p. 0400 160 168

nea.turkki-koski@kiuruvesi.fi             tapio.piippo@kiuruvesi.fi