Siirry sisältöön

Aineisto- ja tietopalvelu

Kiuruveden kaupungilla on yksi keskusarkisto sekä useita lähiarkistoja, joissa olevista asiakirjoista voidaan antaa virallisia todistuksia, otteita, jäljennöksiä ja selvityksiä.

Julkisia asiakirjoja voidaan antaa yksityishenkilölle luettavaksi ja kopioitavaksi kaupungin tiloissa, mutta ei lainaan.

Asiakirjoja voi pyytää nähtäväksi sähköpostitse, puhelimitse, kirjeitse tai itse paikalla käyden.

Ota yhteyttä Kiuruveden kaupungin arkistoon, jossa sinua auttaa arkistosihteeri.

Asiakirjoihin tutustuminen viranomaisen tiloissa on pääsääntöisesti maksutonta. Kopioinnista voidaan periä maksu.

Linkit

Kiuruvesi - Asiointi

Lisätietoa asiointipalveluista.

Lisää tietoa
Avaa linkki

Palvelupaikat

Kiuruveden kaupungintalo

Kiuruveden kaupungintalolta löytyvät kaupungin useimmat toimistopalvelut

Harjukatu 2, 74700 KIURUVESI

Aukioloajat

Ma - Ti: 08:00 - 15:45
Ke - To: 08:00 - 15:45
Pe: 08:00 - 15:00

Kaikki tiedot

Yleispalvelukeskus

Huolehtii valtuuston ja kaupunginhallituksen toimialaan kuuluvien asioiden valmistelu- ja täytäntöönpanotehtävistä sekä tiedottamisesta.

Harjukatu 2, 74700 KIURUVESI

Aukioloajat

Ma - Ti: 08:00 - 15:45
Ke - To: 08:00 - 15:45
Pe: 08:00 - 15:00

Kaikki tiedot

Viranomaistoiminta asiakirjoineen on lähtökohtaisesti julkista. Asiakirjat ovat julkisia, ellei laissa nimenomaisesti toisin määrätä. Jos asiakirja on salainen, viranomaisella on velvollisuus perustella salauspäätös. Lisäksi jokaisella on pääsääntöisesti oikeus saada tieto häntä itseään koskevista asiakirjoista, vaikka ne olisi laissa määrätty yleisöltä salassa pidettäviksi.

Viranomaisen on järjestettävä asiakirjahallinto siten, että kansalaiset halutessaan saavat asiakirjat ja niihin sisältyvät tiedot vaivattomasti käyttöönsä. Aineisto- ja tietopalvelussa asiakirjahallinto pitää asiakirjat yleisön saatavilla ja avustaa arkistojen käytössä.

Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621

Liittyvät palvelut

Kunnan viralliset ilmoitukset

Katso tiedot
Näytä kaikki liittyvät palvelut