Siirry sisältöön

Kiuruveden kaupungin ylläpidettävänä on 9 leikkikenttää. Uusi laki kulutustavaroiden ja kuluttajapalvelusten turvallisuudesta tuli voimaan 30.1.2004. Sen mukaan elinkeinonharjoittajan tai palvelun tarjoajan on olosuhteiden vaatiman huolellisuuden ja ammattitaidon edellyttämällä tavalla varmistauduttava siitä, että kulutustavarasta tai kuluttajapalveluksesta ei aiheidu vaaraa kuluttajan tai kuluttajaa rinnastettavan henkilön taikka palveluksen vaikutuspiiriin kuuluvan muun henkilön terveydelle tai omaisuudelle. Laki koskee myös leikkikenttiä yleisillä puistoalueilla. Tuoteturvallisuuden  valvonnasta vastaavat terveystarkastajat.

Lasten leikkivälineistä on olemassa turvallisuusstandarit. Standardeilla pyritään varmistamaan leikkivälineiden turvallisuus, joilla ehkäistään vaarallisten vahinkojen syntyminen. Leikkikentillä suoritetaan näiden standardien ohjeistuksen mukaisesti asennus-, tarkastus-, huolto- ja ylläpitotoimia. Standardeja on yhteensä kahdeksan ja ne ovat suosituksia. Kaikki leikkikenttävälineistä koskevat standardit on koottu SFS-käsikirjaan 143 (www.sfs.fi). Kiuruveden kaupungin leikkivälineet tarkastaa sertifikaatin suorittanut henkilö. Sertifikaattia päivitetään vuosittain.

Leikkikentät sijaitsevat Hovinpuistossa, Akentienpuistossa, Asematien varressa, Suolakorvessa, Kallionpuistossa, Sammalpuistossa, Raivaajapuistossa, Salmisenpuistossa ja Kairikonpuistossa.

Yhteystiedot

Nea Turkki-Koski

vihertyönjohtaja
0400 586 494
nea.turkki-koski(at)kiuruvesi.fi