Siirry sisältöön

Rakennusvalvonnan arkistopalvelut

Rakennusvalvonnan arkistossa säilytetään lupa-asiakirjoja sekä lupapäätösten yhteydessä ja rakentamisen aikana syntyneitä muita liitteitä, piirustuksia ja erityissuunnitelmia. Asiakirjojen saatavuus vaihtelee lupakohtaisesti. Vanhimmat piirustukset ovat 1940-luvulta.

Lupapiirustuksista ja muista asiakirjoista saa kopioita korvausta vastaan. Arkistopalvelutilaukset pyydetään toimittamaan ensisijaisesti sähköpostitse.

Asiakirjatilauksesta tulee ilmetä seuraavia asioita:

- tilaajan yhteystiedot (nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite)

- laskutusosoite (y-tunnus tai henkilötunnus vaaditaan)

- haettavan kohteen kiinteistötunnus ja/tai osoite

- mitä piirustuksia tai asiakirjoja halutaan kopioitavan

- otetaanko asiakirjoista paperikopioita vai pdf-skannauksia

- asiakirjakopioiden toimitustapa (kirjepostina, sähköpostin liitteenä tms.)

Jos mahdollista, kerro alkuperäisen luvanhakija tai luvan myöntövuosi tai lupatunnus etenkin kun kyseessä on vanhempi lupa. Tämä nopeuttaa tietojen etsimistä huomattavasti. Arkistohakuun kannattaa varata 1-3 arkipäivää. Kesäaikana on syytä varautua pitempään toimitusaikaan: esimerkiksi vuosilomien aikana arkistopalvelu ei ole käytettävissä.

Lähetä asiakirjatilaus sähköpostiviestinä rakennusvalvonnan sihteerille.

Kirjoita viestiin vähintään seuraavat tiedot.

- tilaajan yhteystiedot (nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite)

- laskutusosoite (y-tunnus tai henkilötunnus vaaditaan)

- haettavan kohteen kiinteistötunnus ja/tai osoite

- mitä piirustuksia tai asiakirjoja halutaan kopioitavan

- otetaanko asiakirjoista paperikopioita vai pdf-skannauksia

- asiakirjakopioiden toimitustapa (kirjepostina, sähköpostin liitteenä tms.)

Jos sinulla on tiedossasi alkuperäisen luvanhakijan nimi, luvan myöntövuosi tai lupatunnus, kirjaa myös nämä tiedot viestiin.

Asiakirjoista voi saada tilauksesta erilaisia selvityksiä, todistuksia ja oikeaksi todistettuja jäljennöksiä. Ne voivat olla maksullisia.

Palvelupaikat

Kiuruveden kaupungintalo

Kiuruveden kaupungintalolta löytyvät kaupungin useimmat toimistopalvelut

Harjukatu 2, 74700 KIURUVESI

Aukioloajat

Ma - Ti: 08:00 - 15:45
Ke - To: 08:00 - 15:45
Pe: 08:00 - 15:00

Kaikki tiedot

Tekninen palvelukeskus

Teknisessä palvelukeskuksessa saat mm. kiinteistö-, rakennusvalvonta- ja vesihuoltopalvelua.

Harjukatu 2, 74700 KIURUVESI

Aukioloajat

Ma - Ti: 09:00 - 15:45
Ke - To: 09:00 - 15:45
Pe: 09:00 - 15:00

Kaikki tiedot

Rakennusvalvonnan asiakirjat ovat julkisia, ja kenellä tahansa on oikeus tutustua niihin. Kunnilla on velvollisuus arkistoida tarpeellisiksi katsotut asiakirjat. Kunta taltioi rakennus- ja toimenpidelupapiirustukset sekä esimerkiksi rakenne- ja ilmanvaihtopiirustukset rakennusvalvonnan arkistoon. Useilla kaupungeilla on käytössä sähköinen rakennuspiirustusaineiston verkkokauppa.

Rakennuksen suunnittelijalla on tekijänoikeuslain mukainen tekijänoikeus suunnitelmaan.

Arkistolaki: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1994/19940831

Liittyvät palvelut

Suunnittelutarveratkaisu tai poikkeamispäätös

Katso tiedot

Purkamislupa

Katso tiedot

Korkotukilainat

Katso tiedot
Näytä kaikki liittyvät palvelut