Kunnallinen perhepäivähoito on kaupungin tuottamaa varhaiskasvatuspalvelua, joka tapahtuu perhepäivähoitajan kodissa, lapsen kotona tai ryhmäperhepäivähoitona kunnan vuokraamissa tiloissa. Perhepäivähoitoryhmään voi kuulua samanaikaisesti enintään neljä kokopäiväistä ja yksi osapäivähoidossa oleva esiopetusikäinen lapsi. Lapsimäärään lasketaan mukaan hoitajan omat alle kouluikäiset lapset.

Perhepäivähoidossa hoitajan työaika muotoutuu lasten hoitoaikojen perusteella. Hoitajat kuuluvat työaikalain piiriin; työaika on 40 h/vko, tarvittaessa hoitajien työaika tasoitetaan 13 viikon aikana. Perhepäivähoitajien esimiehenä toimii perhepäivähoidon ohjaaja.

Hoitosuhteen alussa

Tehdään kirjallinen sopimus lapsen huoltajien kanssa varhaiskasvatuksen laajuudesta. Lapselle osoitetaan hoitosuhteen alussa varahoitopaikka, jota on mahdollista käyttää kun hoitaja ei ole työssä.

Ryhmäperhepäivähoitokoti

Ryhmäperhepäivähoitokodissa tarjotaan kodinomaista hoitoa lapsiryhmälle. Toiminta koostuu kuten perhepäivähoidossa yleensäkin vaihdellen perushoidosta, ryhmäperhepäivähoitokodin arkipuuhiin osallistumisesta, leikistä, ulkoilusta, liikunnasta, levosta ja ruokailuista sekä lasten toiveet huomioon ottaen satuhetkistä, piirtämisestä, maalauksesta, askartelusta, rakentelusta, musiikista ja monenmoisista mukavista puuhista.

Perhepäivähoidossa on kaksi ryhmäperhepäiväkotia. Lähteen ryhmis sijaitsee samassa talossa kuin varahoitoyksikkö Pikku-Lähde. Hovin ryhmis sijaitsee Hovin alueella. Vieressä on leikkikenttä sekä pururata. Tilat ovat rivitalossa ja käytössä on neljä huonetta ja keittiö.
Ryhmäperhepäivähoidossa on kolme vastuu työntekijää. Lapset ovat iältään 9kk-5v.

Varahoito

Varahoitopaikkana toimii varahoitoyksikkö Pikku-Lähde. Pikku-Lähde sijaitsee Lähteentiellä päiväkoti Satumetsän vieressä erillisessä rakennuksessa. Jos vanhemmat järjestävät varahoidon itse, ovat ko. päivät perheelle maksuttomia.

Ruokailu

Perhepäivähoidossa noudatetaan 10 vk  ruokalistaa. Erityisruokavaliot toteutetaan lääkärin ja/tai terveydenhoitajan todistuksen perusteella.

Varhaiskasvatussuunnitelma

Lapsen yksilöllinen varhaiskasvatussuunnitelma ( Lapsen vasu ) laaditaan yhdessä vanhempien/huoltajien ja perhepäivähoitajan sekä tarvittaessa muiden yhteistyötahojen kanssa.

Vakuutukset

Kaupungilla on tapaturmavakuutus, joka korvaa lapselle päivähoidossa tapahtuneet tapaturmat kunnallisen terveydenhoidon piirissä.

Yhteystiedot

Rytkönen Susanna

Perhepäivähoidon ohjaaja
040 705 9586

Peltola Eeva

Varhaiskasvatuksen johtaja
040 533 8547