KUNNALLINEN PERHEPÄIVÄHOITO on kaupungin tuottamaa varhaiskasvatuspalvelua, joka tapahtuu perhepäivähoitajan kodissa, lapsen kotona tai ryhmäperhepäivähoitona kunnan vuokraamissa tiloissa.

Toiminnan lähtökohtana on lapsi omine kokemuksineen, taitoineen ja tietoineen. Lapsen elämän tärkeitä sisältöjä on leikki, vuorovaikutus hoitajan ja muiden lasten kanssa, uuden oppiminen ja ihmettely.

PERHEPÄIVÄKOTI

Pienen ryhmän tuoma rauhallisuus, yksilöllisyys, kiireettömyys ja kodinomaisuus ovat perhepäiväkodin vahvuuksia. Hoitaja on lapselle usein ensimmäinen tärkeä ulkopuolinen henkilö, jolloin lämpimän ja turvallisen ilmapiirin luominen on tärkeää. Hoitajan ja lapsen välille rakentuu vahva suhde. Perhepäivähoitaja tulee tutuksi vanhemmille ja hoitajalla on mahdollisuus tutustua hyvin lapsen perheeseen ja tukea vanhempia heidän kasvatustehtävässään. Perhepäiväkodin vahvuutena onkin juuri pieni lapsiryhmä ja päivittäinen yhteistyö huoltajien kanssa.

Perhepäivähoidossa hoidetaan pääasiassa alle 3–vuotiaita lapsia, jolloin perushoito ja lapsen tukeminen pienin askelin kohti omatoimisuutta korostuu. Perushoito pitää sisällään lapsen perustarpeista kuten puhtaudesta, vaatetuksesta, ravinnosta, läheisyydestä sekä riittävästä levosta huolehtimista. Hoitaja huomioi toiminnassaan pedagogisen ulottuvuuden: pienetkin lapsen ja aikuisen välillä olevat vuorovaikutustilanteet ovat tavoitteellista toimintaa, joillain opitaan uusia asioita.

Perhepäivähoitoryhmään voi kuulua samanaikaisesti enintään neljä kokopäiväistä ja yksi osapäivähoidossa oleva esiopetusikäinen lapsi. Lapsimäärään lasketaan mukaan hoitajan omat alle kouluikäiset lapset.

 

KOTIRYHMIS

Kotiryhmiksessä, perhepäivähoitajan kotona, on toinen hoitaja ja ryhmään voi kuulua samanaikaisesti enintään kahdeksan kokopäivästä lasta. Kodinomaisuus ja yhteistyö huoltajien kanssa korostuvat.

Kahden hoitajan työpari työskentely mahdollistaa monipuolisemman toiminnan. Toinen hoitaja voi olla pienempien kanssa, kun toinen hoitaja mahdollistaa esim. ohjatun hetken isommille lapsille. Vahvuutena on, että ryhmässä on eri-ikäisiä lapsia. Opitaan toimimaan hiukan isommassa ryhmässä.

 

LASTEN KOTONA TAPAHTUVA HOITO

Kolmiperhepäivähoidossa hoitorenkaan muodostaa 2-4 kotia, joissa on yhteensä neljä alle esikouluikäistä lasta tai ryhmä muodostuu yhden perheen lapsista. Tällöin hoidettavien lasten määrä on vähintään kolme alle esikouluikäistä lasta.

 

PERHEPÄIVÄHOIDON VARAHOITO

Varahoito varataan lapselle silloin, kun oma hoitaja on sairaana, lomalla tai muusta syystä poissa töistä. Kun perhe tarvitsee tilapäistä hoitoa, lapsella on mahdollisuus mennä varahoitoon.

Kiuruvedellä on erillinen varahoitoyksikkö Pikku-Lähde. Lapsen varahoitopaikka ei muutu, vaan lapsi pääsee aina samaan paikkaan, samojen hoitajien luo.

Pienryhmässä lapsi on mahdollista kohdata yksilönä ja ottamaan huomioon lapsen erityispiirteet. Tärkeinä arvoina varahoidossa on lapsilähtöisyys, turvallisuus, avoimuus ja läheisyys.

Varahoito Pikku-Lähde toimii erillisenä yksikkönä samassa talossa Lähteen ryhmiksen kanssa.

Puh. 040-358 7477

 

RYHMÄPERHEPÄIVÄHOITO

Kiuruveden keskustassa on kaksi ryhmäperhepäiväkotia. Perhepäiväkodissa kolme hoitajaa hoitaa samanaikaisesti enintään kahtatoista lasta. Lain mukaan tulee yhdellä hoitajalla olla vähintään lastenohjaajan / lastenhoitajan tutkinto.

Ryhmäperhepäivähoidossa tarjotaan lämminhenkistä, monipuolista sekä lasten ja huoltajien toiveet huomioon ottavaa varhaiskasvatusta. Ryhmiksen vahvuutena on, että lapsi saa toimia vähän isommassa ryhmässä tuttujen, pysyvien aikuisten kanssa. Päivään kuuluu perushoidon lisäksi mm. leikkiä, liikkumista, retkiä, ohjattuja hetkiä taiteen ja musiikin parissa. Ryhmis tekee säännöllisiä metsämörriretkiä lähialueen ”metsämörrimetsään”.

 

 

LÄHTEEN RYHMIS       

Sijaitsee ihan keskustassa,vieressä ovat lukio, Satumetsän päiväkoti, kirjasto ja kulttuuritalo. Lukion jumppasali on käytössä kerran viikossa. Iso takapiha mahdollistaa monenlaiset leikit ja toiminnat. Keskustan leikkipuistot ovat lähellä. Alueella on hiihtolatu lapsille. Talossa on jakelukeittiö. Talon yhdistelmätyöntekijä jakaa ruuan, siivoaa ja on apuna tarvittaessa lasten perushoitotilanteissa.

Puh. 040-485 3609

 

 

HOVIN RYHMIS

Sijaitsee Hovin alueella noin 2km päässä keskustasta. Ryhmis on omassa rivitalossa keskellä alueen asuinaluetta. Käytössä on neljä huonetta ja keittiö. Päiväkotiapulainen jakaa ruuan ja on mukana lasten perushoitotilanteissa.

Ryhmiksen lähellä on leikkikenttä, pururata, talvisin hiihtolatu ja luistinrata sekä kesällä pallokenttä. Ympäristö mahdollistaa monipuolisen tekemisen ulkona ja luonto onkin yksi tärkeimmistä toimintaympäristöistä.

Puh. 040-567 9140

 


Yhteystiedot

Rytkönen Susanna

Perhepäivähoidon ohjaaja
040 705 9586

Peltola Eeva

Varhaiskasvatuksen johtaja
040 533 8547