Siirry sisältöön

KUNNALLINEN PERHEPÄIVÄHOITO on kaupungin tuottamaa varhaiskasvatuspalvelua, joka tapahtuu perhepäivähoitajan kodissa, lapsen kotona tai ryhmäperhepäivähoitona kunnan vuokraamissa tiloissa.

Toiminnan lähtökohtana on lapsi omine kokemuksineen, taitoineen ja tietoineen. Lapsen elämän tärkeitä sisältöjä on leikki, vuorovaikutus hoitajan ja muiden lasten kanssa, uuden oppiminen ja ihmettely.

Perhepäivähoidon esite.pdf

PERHEPÄIVÄKOTI

Pienen ryhmän tuoma rauhallisuus, yksilöllisyys, kiireettömyys ja kodinomaisuus ovat perhepäiväkodin vahvuuksia. Hoitaja on lapselle usein ensimmäinen tärkeä ulkopuolinen henkilö, jolloin lämpimän ja turvallisen ilmapiirin luominen on tärkeää. Hoitajan ja lapsen välille rakentuu vahva suhde. Perhepäivähoitaja tulee tutuksi vanhemmille ja hoitajalla on mahdollisuus tutustua hyvin lapsen perheeseen ja tukea vanhempia heidän kasvatustehtävässään. Perhepäiväkodin vahvuutena onkin juuri pieni lapsiryhmä ja päivittäinen yhteistyö huoltajien kanssa.

Perhepäivähoidossa hoidetaan alle kouluikäisiä lapsia, jolloin perushoito ja lapsen tukeminen pienin askelin kohti omatoimisuutta korostuu. Perushoito pitää sisällään lapsen perustarpeista kuten puhtaudesta, vaatetuksesta, ravinnosta, läheisyydestä sekä riittävästä levosta huolehtimista. Hoitaja huomioi toiminnassaan myös pedagogisen ulottuvuuden: pienetkin lapsen ja aikuisen välillä olevat vuorovaikutustilanteet ovat tavoitteellista toimintaa, joillain opitaan uusia asioita.

Perhepäivähoitoryhmään voi kuulua samanaikaisesti enintään neljä kokopäiväistä ja yksi osapäivähoidossa oleva esiopetusikäinen lapsi. Lapsimäärään lasketaan mukaan hoitajan omat alle kouluikäiset lapset.

KOTIRYHMIS

Kotiryhmiksessä, perhepäivähoitajan kotona, on toinen hoitaja ja ryhmään voi kuulua samanaikaisesti enintään kahdeksan kokopäivästä lasta. Kodinomaisuus ja yhteistyö huoltajien kanssa korostuvat.

Kahden hoitajan työskentely yhdessä työparina mahdollistaa monipuolisemman toiminnan. Toinen hoitaja voi olla pienempien kanssa, toisen hoitajan mahdollistaessa esim. ohjatun hetken isommille lapsille. Vahvuutena kotiryhmiksissä on, että ryhmässä on eri-ikäisiä lapsia. Opitaan toimimaan hiukan isommassa ryhmässä ja eri ikäisten kanssa.

LASTEN KOTONA TAPAHTUVA HOITO
Kolmiperhepäivähoidossa hoitorenkaan muodostaa 2-4 kotia, joissa on yhteensä neljä alle esikouluikäistä lasta tai ryhmä muodostuu yhden perheen lapsista. Tällöin hoidettavien lasten määrä on vähintään kolme alle esikouluikäistä lasta.

PERHEPÄIVÄHOIDON VARAHOITO
Varahoito varataan lapselle silloin, kun oma hoitaja on sairaana, lomalla tai muusta syystä poissa töistä. Kiuruvedellä varahoitopaikkana toimii Sallan ryhmis.
Pienryhmässä lapsi on mahdollista kohdata yksilönä ja ottaa huomioon lapsen erityispiirteet. Tärkeinä arvoina varahoidossa on lapsilähtöisyys, turvallisuus, avoimuus ja läheisyys.
Puh. 050 406 5656
Lisätietoja omalta hoitajalta tai perhepäivähoidon ohjaajalta.


RYHMÄPERHEPÄIVÄHOITO

Ryhmäperhepäivähoidossa tarjotaan lämminhenkistä, monipuolista sekä lasten ja huoltajien toiveet huomioon ottavaa varhaiskasvatusta. Ryhmiksen vahvuutena on, että lapsi saa toimia vähän isommassa ryhmässä eri ikäisten kavereiden ja tuttujen, pysyvien aikuisten kanssa. Päivään kuuluu perushoidon lisäksi mm. leikkiä, liikkumista, ulkoilua, retkiä sekä ohjattuja hetkiä taiteen ja musiikin parissa.

  HOVIN RYHMIS

Sijaitsee Hovin alueella noin 2km päässä keskustasta. Ryhmis on omassa rivitalossa keskellä alueen asuinaluetta. Käytössä on neljä huonetta ja keittiö. Päiväkotiapulainen jakaa ruuan ja on mukana lasten perushoitotilanteissa.

Ryhmiksen lähellä on leikkikenttä, pururata, talvisin hiihtolatu ja luistinrata sekä kesällä pallokenttä. Ympäristö mahdollistaa monipuolisen tekemisen ulkona ja luonto onkin yksi tärkeimmistä toimintaympäristöistä.

Puh. 040-567 9140

Hovin ryhmiksen esite.pdf

 


Yhteystiedot

Lappalainen Sari

Perhepäivähoidon ohjaaja

puh. 040 687 8461

Rytkönen Susanna

Varhaiskasvatuksen johtaja
040 705 9586