Siirry sisältöön
Kartat

Asemakaavan pohjakartta

Asemakaavan pohjakartta on taajama-alueen käsittävä numeerinen kartta-aineisto, jota käytetään suunnittelun ja asemakaavan laatimisen pohjakarttana. Pohjakartta on uusittu vuonna 2007 ja sitä pidetään ajan tasalla kaupungin toimesta. Pohjakarttaa on saatavana dgn- ja dxf-formaateissa sekä paperitulosteina halutussa mittakaavassa.

Kartta- ja kaavaotteet

Otteita asemakaavan pohjakartasta sekä asema- ja yleiskaavoista voi tilata korvausta vastaan.

Osoitekartta

Uusittu osoitekartta on valmistunut v. 2015. Osoitekarttaa on myytävänä painettuna nelivärikarttana, taajama 1:7 000 ja haja-asutusalue 1:75 000, hintaan 10 €, kaupungintalon neuvonnassa.
Osoitekartta (opaskartta) löytyy myös Ylä-Savon karttapalvelusta.
Mittaus

Kunnalliset työmaamittaukset

Kaupungin omaan kunnallistekniikan suunnitteluun ja rakentamiseen liittyvät suunnitelmat paalutetaan maastoon ja rakenteiden valmistuttua kohteet kartoitetaan. Kartoitettu aineisto päivitetään karttatietokantaan.

Rajaepäselvyydet

Rajanäyttöjä suoritetaan asemakaava-alueella esimerkiksi aidan rakentamista varten.

Rakennuspaikan merkitseminen

Rakennuksen paikka ja korkeusasema on merkittävä maastoon ennen rakennustyön aloittamista, mikäli rakennusluvassa niin määrätään. Rakennuspaikka ja korkeusasema merkitään maastoon hyväksyttyjen piirustusten mukaisesti. Merkintä tehdään asiakkaan tilauksesta sen jälkeen, kun rakennuslupa on myönnetty. Rakennusalan tulee olla raivattu ja pintamaan kuorittu. Merkintä tehdään maastoon naulapaaluilla tai lankapukkeihin.
Osoitteet

Taajaman osoitteet

Uusien katujen nimet määritetään asemakaavassa. Katujen nimet ja numerointi näkyvät osoitekartassa. Rakennuksen ja porrashuoneen tunnusta ilmaiseva numero tai kirjain tulee asettaa rakennuksen seinään kadulta, muulta liikenneväylältä ja tontin sisäiseltä liikennealueelta näkyvään paikkaan. Kulmatalon osoitenumero on kiinnitettävä kummankin kadun tai liikenneväylän puolelle. Osoitemerkintä opastaa hälytys- ja huoltoajoa ja muuta liikennöimistä kiinteistöille.

Haja-asutusalueen osoitteet

Haja-asutusalueen osoitejärjestelmä otettiin käyttöön vuonna 1994 ja sitä uusittiin v. 2008. Osoitejärjestelmässä osoitteet on annettu vakituisten asuntojen lisäksi lomakiinteistöille ja saarille. Teiden ja saarten nimet näkyvät osoitekartassa. Uusia teiden nimiä määritettäessä on otettu huomioon asukkaiden toiveet ja alueen vakiintunut nimistö.

Osoitenumerointi perustuu rakennuspaikan etäisyyteen tien alkupisteestä. Osoitenumero muodostuu jättämällä metrimäärästä viimeinen numero pois. Parittomat numerot ovat tien oikealla puolella ja parilliset tien vasemmalla puolella. Saarissa osoitenumerointi  määräytyy rantaviivan pituuden mukaan mitattuna saaren pohjoispäästä myötäpäivään.

Rakennuksen seinään on asennettava numerokyltti. Kyltti on valkeapohjainen taulu, jonka korkeus on 20 cm ja numeroiden korkeus on 10 cm. Numerokyltti sijoitetaan kiinteistön seinään, mistä sen tulee näkyä sille tielle, jonka mukaan osoite muodostuu. Jos rakennus on yli 50 m:n päässä tiestä, kyltti sijoitetaan liittymään, josta kiinteistölle kuljetaan. Jos kyltti asetetaan tien varteen, se tulee asettaa erilliseen liikennemerkkipylvääseen varustettuna kiinnikkein ja pylväshatuin. Kyltin alapinnan korkeus on vähintään 2 m tien yläpuolella. Tarpeen vaatiessa tulee käyttää kaksipuoleista numerokylttiä. Osoitemerkintä opastaa hälytys- ja huoltoajoa ja muuta liikennöimistä kiinteistöille. Kiinteistön omistaja hankkii osoitenumerokyltin omalla kustannuksellaan.

Mittauspalvelut auttaa myös osoitteen määrittämisessä.
Yhteystiedot

Risto Luttinen

maanmittausinsinööri
0400 741 492
risto.luttinen(at)kiuruvesi.fi