Siirry sisältöön

Esiopetukseen ilmoittautuminen ja esiopetusta täydentävään varhaiskasvatukseen hakeminen

Esiopetukseen ilmoittaudutaan erillisellä lomakkeella, joka löytyy valikosta 'varhaiskasvatukseen hakeminen'. Esiopetusta täydentävään varhaiskasvatukseen tehdään erillinen hakemus ensisijaisesti sähköisesti. 

Esiopetus

Esiopetusta järjestetään noin 190 päivää vuodessa, keskimäärin 4 tuntia päivässä. Esiopetuksessa noudatetaan koulujen toiminta- ja loma-aikoja. Esiopetusta tarjotaan taajamassa pääsääntöisesti kello 8.15- 12.20 välisen aikana esiopetusryhmässä Kuorevirran päiväkodissa ja Satumetsän päiväkodissa, jossa on oma esiopetusryhmä vuorohoitoa tarvitseville lapsille. Samoin yksityisessä päiväkoti Pilkkeessä järjestetään esiopetusta. Haja-alueella esiopetus tapahtuu koulujen yhdysluokissa. Esiopetukseen sisältyy lounas.

Esiopetuksessa on käytössä  esiopetuksen opetussuunnitelma sekä yksikkökohtainen lukuvuosisuunnitelma. Lain mukaisesti oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuotena lapsen huoltajan on huolehdittava siitä, että lapsi osallistuu esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan.

Kunta on lisäksi velvollinen järjestämään oppivelvollisuuden alkamisvuonna esiopetusta pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä oleville lapsille ja niille, jotka aloittavat oppivelvollisuutensa vuotta säädettyä myöhemmin.

Esiopetuksen lisäksi lapsella on varhaiskasvatuslain mukaan oikeus varhaiskasvatuspaikkaan siihen saakka, kunnes hän siirtyy oppivelvollisena perusopetukseen. Esiopetuksen lisäksi varattava varhaiskasvatus on maksullista. Koulujen loma-aikojen mahdollisista varhaiskasvatusjärjestelyistä tulee neuvotella päiväkodin johtajan kanssa.

Kuorevirran päiväkoti
Kuorevirrankatu 10 74700 Kiuruvesi

Kuorevirran esiopetuksessa painotamme liikunnan ja musiikin merkitystä oppimisessa sekä tutustumme ympäröivään luontoon. Esiopetus toteutetaan esiopetuksen opetussuunnitelman perusteiden pohjalta laaditun paikallisen opetussuunnitelman mukaisesti.
Esiopetus on maksutonta ja kestoltaan neljä tuntia päivässä klo 8.15-12.20 välisenä aikana. Esiopetuksessa noudatetaan koulujen työ- ja loma-aikoja.
Lapsella on mahdollisuus osallistua esiopetusta täydentävään varhaiskasvatukseen samoissa tiloissa. Esiopetusta täydentävä varhaiskasvatus toimii klo 6.00-8.15 sekä 12.20-17.00. Mikäli lapsella on esiopetuksen lisäksi varhaiskasvatuksen tarve, jätetään erillinen varhaiskasvatushakemus. Varhaiskasvatusmaksut määräytyvät tulojen perusteella.  


Päiväkodin johtaja Mervi Kananen-Kärkkäinen puh. 040-184 8825


Mariannet (Kaksivuotinen esiopetus)
Varhaiskasvatuksen opettaja Eeva-Helena Sillanpää-Nousiainen
Luokan puh. 050-599 9745

Täydentävä varhaiskasvatus, henkilökunta puh. 040-355 7012

Pihlajanmarjat 

Varhaiskasvatuksen opettaja Sini Rantonen puh. 046-9229620
Täydentävä varhaiskasvatus, henkilökunta puh. 040-355 7012

 

Satumetsän esiopetus ja varhaiskasvatus
Lähteentie 10 B, 74700 Kiuruvesi

Satumetsän esiopetuksessa painotetaan lapsen onnistumisen kokemuksia, sosiaalisten taitojen kehittämistä, kommunikointia ja yhteistyötaitoja sekä opetellaan käyttämään opittuja taitoja arkipäivän tilanteissa. Kiuruveden kaupunki on ollut mukana VALO:n pilottihankkeessa, jonka tavoitteena on lisätä ja kehittää lasten liikuntaa varhaiskasvatuksessa. Satumetsän päiväkoti on liikunnallinen päiväkoti, jossa panostetaan liikunnan merkitykseen oppimisessa. Ympäröivään luontoon tutustutaan Metsämörri toiminnan kautta. Esiopetus toteutetaan esiopetuksessa opetussuunnitelman perusteiden pohjalta laaditun paikallisen opetussuunnitelman mukaisesti.

Satumetsän maksuton esiopetus on arkisin klo 8:15-12:20, jolloin myös kaikki koulukyytiä tarvitsevat oppilaat tulevat. Jos lapsi tarvitsee esikoulun lisäksi täydentävää varhaiskasvatusta, vanhemmat hoitavat kuljetuksen itse. Vuorohoitoa tarvitseville voidaan esiopetusta tarjota 4 tuntia myös iltapäivisin. Vanhemmat ilmoittavat lapsen hoitoajat omien työvuorojensa mukaan viikkoa aikaisemmin perjantaina. Näiden hoitoaikojen mukaan suunnitellaan iltapäivän esiopetus.

Satumetsän esioppilaat toimivat Tiaisten ryhmässä, jossa on myös vuorohoitoa tarvitsevia koululaisia. Kaksivuotinen esiopetus toimii  Sirkkujen ryhmässä.

Esiopetusryhmä:
Varhaiskasvatuksen opettaja:  Saara Linninen, puh. 0400- 396 386

Pilke musiikkipäiväkoti Tempon esiopetus ja varhaiskasvatus

Tempon esiopetuksessa painottuvat musiikkikasvatus, tunnetaidot sekä lapsen luovuutta ja aktiivisuutta edistävät työtavat. Varhaiskasvatuksen toteuttamisessa koemme tärkeänä lasten leikin, oivaltamisen ja osallisuuden toteutumisen lämpimässä vuorovaikutuksessa kasvattajien kanssa.


Esiopetusryhmä Taikahuilut
Varhaiskasvatuksen opettaja Katja Blomberg
Ryhmän puhelinnumero 040 1930 870