Siirry sisältöön

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan jokaisessa kunnassa tulee olla rakennusjärjestys. Rakennusjärjestyksen määräykset voivat olla erilaisia kunnan eri alueilla.
Rakennusjärjestyksessä annetaan paikallisista olosuhteista johtuvia suunnitelmallisen rakentamisen, kulttuuri- ja luonnonarvojen huomioon ottamisen sekä hyvän elinympäristön toteutumisen ja säilyttämisen kannalta tarpeellisia määräyksiä. 

Rakennusjärjestyksen määräykset voivat koskea mm. rakennuspaikkaa, rakennuksen kokoa ja sen sijoittumista, rakentamistapaa, rakennetun ympäristön hoitoa, vesihuollon järjestämistä, jätevesien käsittelyä sekä muita paikallisia rakentamista koskevia seikkoja.

 Tavoitteena on edistää mm.

  • suunnitelmallista ja ympäristöön sopivaa rakentamista
  • kulttuuri- ja luonnonarvojen huomioon ottamista
  • hyvää elinympäristöä.

Rakennusjärjestyksen hyväksyy kaupunginvaltuusto. Viiden Ylä-Savon kunnan (Iisalmi, Kiuruvesi, Lapinlahti, Sonkajärvi, Vieremä) kanssa viime vuonna yhteisesti uudistettu Kiuruveden rakennusjärjestys on tullut  voimaan 1.1.2020. Rakennusjärjestys on samansisältöinen kaikissa edellä mainituissa kunnissa.

Rakennusjärjestys