Siirry sisältöön
Tietosuoja ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen soveltaminen Kiuruveden kaupungissa

Tietosuojalla tarkoitetaan henkilötietojen suojaamista ja kunnioittamista. Tietosuoja on jokaisen perusoikeus eli oikeus omiin henkilötietoihin ja oikeus yksityisyyteen.

 Euroopan Unionin yleistä tietosuoja-asetusta (EU 679/2016) on sovellettu kansallisesti 25.5.2018 alkaen kaikissa jäsenmaissa. Asetus toi Kiuruveden kaupungille rekisterinpitäjänä uusia velvoitteita ja se on vaikuttanut henkilötietojen käsittelijän tehtäviin. Samalla asetus on antanut uusia oikeuksia rekisteröidylle. Tietosuoja-asetus pyrkii vastaamaan digitalisaation ja globalisaation mukanaan tuomiin tietosuojakysymyksiin.

 Kiuruveden kaupungin tietoturva- ja tietosuojapolitiikka määrittää yhdenmukaiset periaatteet, toimintatavat, vastuut, valvonta- ja seurantajärjestelmät sekä luo edellytykset tietoturva- ja tietosuojatyön pitkäjänteiseen kehittämiseen yhdessä johdon, henkilöstön ja luottamushenkilöiden kanssa.

 Kun olet asiakkaana Kiuruveden kaupungin palveluissa tai asioit kaupungin kanssa, kaupunki kerää henkilötietojasi siinä määrin kuin se on tarpeellista asian hoitamiseksi. Henkilötiedolla tarkoitetaan sellaisia tietoja, joiden perusteella henkilö voidaan tunnistaa. Henkilötietojen käsittelylle Kiuruveden kaupungilla on aina oikeusperuste.

Henkilötietojen käsittely Kiuruveden kaupungilla perustuu useimmiten lakisääteisen velvoitteen toteuttamiseen tai julkisen vallan käyttämiseen, eikä kaupunki tällöin tarvitse erillistä suostumusta henkilötietojesi käsittelyyn. Joissakin palveluissa henkilötietojen käsittely kuitenkin perustuu kaupungille antamaasi suostumukseen.

Lisäksi kaupunki noudattaa henkilötietojen käsittelyssä ja arkistoinnissa hyvää tietojenkäsittelytapaa, kansallista tietoturvaohjeistusta sekä hyviä käytänteitä.

Tietosuojavastaava

Kiuruveden kaupungilla tulee tietosuoja-asetuksen mukaan olla tietosuojavastaava. Tietosuojavastaavan tehtävänä on edistää ja valvoa henkilötietojen lainmukaista käsittelyä.

Lisätietoja tietosuojasta antaa kaupungin tietosuojavastaava Erkki Kinnunen, erkki.kinnunen@kiuruvesi.fi
p. 
050 476 0327

Rekisteritietojen tarkastuspyyntö

Sinulla on oikeus käyttää rekisteritietojen tarkastusoikeutta ja tietää, mitä tietoja sinusta on tallennettu Kiuruveden kaupungin eri henkilörekistereihin, mistä tiedot rekisteriä varten säännönmukaisesti hankitaan sekä mihin tietoja käytetään ja luovutetaan. Samalla varmistat, että rekisterissä olevat tietosi ovat oikeita. Sinulla on myös oikeus vaatia virheelliset henkilötiedot oikaistavaksi.

Tarkastuspyynnön käsittely vaatii aina henkilöllisyyden varmentamisen passilla tai kuvallisella henkilökortilla, muutoin palvelua ei voida tuottaa.

Jos rekisterinpitäjä ei anna pyydettyjä tietoja tai kieltäytyy tekemästä vaadittuja korjauksia, rekisterinpitäjän on annettava sinulle kirjallinen kieltäytymistodistus.

 Esitä rekisteritietojen tarkastuspyyntölomake suoraan Kiuruveden kaupungin tietosuojavastaavalle tai kaupungin kirjaamoon.