Siirry sisältöön
Oppivelvollisuus toteutuu

Syksyllä 1918 hallitus antoi eduskunnalle esityksen oppivelvollisuuslaiksi. Lopullisesti laki hyväksyttiin 1920 ja samalla hyväksyttiin siihen liittynyt kustannuslaki. Nämä astuivat voimaan seuraavana vuonna.

Oppivelvollisuuden piiriin kuuluivat 7 - 13-vuotiaat. Jos koulu keskeytyi, ulottui velvollisuus 14 ikävuoteen saakka. Laki myönsi kuitenkin vapautuksen yli viiden kilometrin päässä asuneille. Kuntaan oli perustettava riittävästi kouluja siten, ettei koulumatka ylittänyt viittä kilometriä.

Oppikoulu aloittaa toimintansa

Syyskuun alussa 1920 aloitti toimintansa Kiuruveden kotiyhteiskoulu, jonka tarkoituksena oli antaa oppilaille mahdollisuus suorittaa yhteiskoulun ensimmäisen luokan oppimäärä. Kesällä 1922 pidetyssä kokouksessa päätettiin yksimielisesti perustaa kotiyhteiskoulun jatkajaksi viisiluokkainen yhteiskoulu. Valtioneuvosto myönsi perustamisluvan 1923 ja koulun nimeksi tuli Kiuruveden yhteiskoulu.

Alkuaikojen vaikeaksi ongelmaksi tuli koulutilojen ratkaisu. Kiuruveden Säästöpankki sitoutui rakennuttamaan toimitalonsa yhteyteen lisärakennuksen, mikäli koulu sitoutuisi vuokraamaan sen kymmeneksi vuodeksi. Näin sovittiin ja lisärakennus valmistui syksyllä 1923. Näissä tiloissa koulu toimi vuoteen 1950.

Kiuruveden kotiyhteiskoulun ja yhteiskoulun rehtoreina ovat toimineet seuraavat:

ylioppilas Elsa Kandelin 1920-22
ylioppilas Lydia Varis 1922-23
fil.maisteri E.V. Pylkkänen 1923-25
fil.maisteri Esa Iivanainen 1925-26
pastori Väinö Viljanen 1926-29
fil.maisteri Ilmari Juva 1929-47