Nuorten kesätyöllistäminen
Nuorten KESÄDUUNI 2019

Työnantaja voi olla yritys, yhdistys, yksityinen henkilö, koti- tai maatalous. Omaan perheeseen voi työllistää vain jos työnantajalla on Y-tunnus.

Tukihakemus on jätettävä 17.5.2019 mennessä.

Hakemus- ja ohjelomakkeita on saatavissa kaupungin internetsivulta, kaupungintalon monipalvelupisteestä, nuorisotalolta ja Kiuruveden Urheilijoiden toimistolta. Tukihakemus tulee palauttaa osoitteella

Kiuruveden kaupunki
Kesätyöllistäminen
Harjukatu 2 (PL 28)
74701 KIURUVESI

Kesätyöntekijän tulee olla 15-25-vuotias kiuruvetinen koululainen tai opiskelija (sis. peruskoulun päättävät). Toisen asteen opiskelijat voivat hakea myös jos ovat oppilaitoksen kirjoilla ja opiskelu jatkuu syksyllä 2019 sekä lukion päättävät opiskelijat. Työttömyys-/työmarkkinatukeen oikeutettu ei voi saada kesätyötä tämän kampanjan kautta.

Tukea myönnetään kaupungin talousarvioon varatun määrärahan puitteissa hakemusten saapumisjärjestyksessä.

Lisätietoja

Kiuruveden Urheilijat ry
Kari Saastamoinen 040 037 3080
Mikko Kouvalainen 040 739 9432

Kiuruveden nuorisopalvelut
Anne Rytkönen 040 821 2630
Katja Tuovila 040 570 7241

Työllistämistoimien tarkoituksena on alentaa pitkäaikais- ja nuorisotyöttömyyttä, ehkäistä syrjäytymistä sekä parantaa työllistettävien valmiuksia omaehtoiseen koulutuksen hankintaan ja työnsaantiin. Työllistämistoimiin kuuluvat tukityöllistäminen, työllistämisprojektit sekä nuorten kesätyöllistäminen.

Työllisyyden hoitaminen

Kaupungin työllistämistoimien tarkoitus on alentaa pitkäaikais- ja nuoriso työttömyyttä, ehkäistä syrjäytymistä sekä parantaa työllistettävien valmiuksia omaehtoiseen koulutuksen hankintaan ja työnsaantiin. Työllistämistoimiin kuuluvat tukityöllistäminen, työllistämisprojektit sekä nuorten kesätyöllistämisen tukeminen.