Siirry sisältöön
Tietohallinto
Kiuruveden kaupungin tietohallinnon johtoryhmänä toimii kaupungin tietohallintotyöryhmä.

Kaupunki ostaa ICT-palvelut Savon ICT -palvelut Oy:ltä.

Savon ICT-palvelut Oy on perustettu vuonna 2011 ja se toimii ICT-palvelujen tuottajana julkishallinnon organisaatioille.

Yhtiön omistajia ovat Iisalmen kaupunki, Kiuruveden kaupunki, Sonkajärven kunta, Vieremän kunta, Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä, Lapinlahden kunta, Pielaveden kunta, Suonenjoen kaupunki ja Keiteleen kunta. Yhtiö tuottaa ICT-palveluja omistajien lisäksi myös muille julkishallinnon organisaatioille Savon alueella. Savon ICT-palvelut Oy tuottaa asiakkailleen tietoverkko-, tietoliikenne-, tietoturva, työasema-, tietojärjestelmä-, ja tukipalveluita, jotka takaavat julkisten palveluiden sujuvuuden Savossa.
Tietotilinpäätös

Kiuruveden kaupungin tietotilinpäätös laaditaan vuosittain osana tilinpäätöstä. Sen tarkoituksena on antaa kokonaiskuva Kiuruveden kaupungin tiedon, tietoturvallisuuden ja tietosuojan hallinnan tilasta. Tietotilinpäätöstä voidaan pitää johdon sisäisen valvonnan työvälineenä, sisäisen ja ulkoisen valvonnan raporttina sekä luottamuksen osoituksena rekisteröityjen ja sidosryhmien suuntaan.

Kiuruveden kaupungin tulee osoittaa noudattavansa tietosuoja-asetuksen vaatimuksia ja tietosuojalakia henkilötietojen käsittelyssä sekä toimivansa näiden periaatteiden mukaisesti myös käytännössä. Rekisterinpitäjänä Kiuruveden kaupunki on vastuussa siitä, että se toteuttaa tarvittavat tekniset ja organisatoriset toimenpiteet varmistaakseen ja osoittaakseen, että henkilötietojen käsittelyssä noudatetaan tietosuoja-asetuksen vaatimuksia.

Vuosittain julkaistavalla tietotilinpäätöksellä halutaan lisätä myös henkilöstön ja suuren yleisön tietoisuutta tietosuojasta ja tietoturvasta sekä saada näkyvyyttä tietosuojan ja tietoturvan eteen tehdystä työstä.

Tietosuojavastaavan ja tietoturvavastaavan laatima tietotilinpäätös vuodelta 2022 on käsitelty kaupunginhallituksessa 30.3.2023 § 69 ja valtuustossa 8.5.2023 § 14. 

Tietosuojavastaava

tietosuojavastaava

Nimi Nimike Puhelin
Kinnunen Erkki arkistosihteeri 050 476 0327

tietoturvavastaava

Nimi Nimike Puhelin
Jukkola Juho hallinto- ja talousjohtaja 050 478 2217