Siirry sisältöön

Varhaiserityiskasvatus

Varhaiserityiskasvatuksessa lapselle rakennetaan yhdessä huoltajan kanssa suunnitelma, joka listaa ympäristön tarpeelliset tukitoimet. Varhaiserityiskasvatuksen tarpeen aloite voi tulla huoltajalta, neuvolalta tai hoitohenkilökunnalta. Kiuruvedellä erityistä tukea tarvitsevat lapset sijoittuvat päiväkodin tai perhepäivähoidon tavallisiin ryhmiin. Tukea tarvitseva lapsi saa tarkoituksenmukaisen tuen varhaiskasvatussuunnitelmaan perustuvassa päivittäisessä toiminnassa ja oppimista edistävässä ympäristössä

Mikäli lapsi ei vielä ole varhaiskasvatuksen piirissä, kun tarve varhaiserityiskasvatukselle todetaan, liitä mahdolliset lausunnot (esimerkiksi lääkärinlausunto) varhaiskasvatushakemuksen liitteeksi, kun haet lapselle hoitopaikkaa.

Lapsesi tuen tarve tulee selvittää varhaiskasvatussuunnitelman laatimisen yhteydessä. Työhön voi sinun ja varhaiskasvatuksen henkilöstön lisäksi osallistua esimerkiksi psykologi, puheterapeutti tai toimintaterapeutti.

Jos lapsi ei vielä ole varhaiskasvatuksen piirissä, liitä hoitopaikkaa hakiessasi mahdolliset lausunnot varhaiskasvatushakemukseen.

Jos lapsi on jo varhaiskasvatuksen piirissä, hoitohenkilökunta opastaa sinua. Varhaiserityiskasvatukseen ei haeta erikseen, sillä se on tukitoiminto jolla lapsen ympäristöä pyritään muokkaamaan hänen kehitystään edistäväksi. Tällaista ympäristön muokkausta voi olla esimerkiksi puhetta tai motoriikkaa harjoittava toiminta, tai avustajan, tukiviittomien tai kuvaohjauksen käyttö.

Linkit

Kiuruvesi - Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatuksen sivut.

Lisää tietoa
Avaa linkki

Palvelupaikat

Pikku-Lähde

Kiuruveden perhepäivähoidon varahoito.

Lähteentie 12, 74700 KIURUVESI

Aukioloajat

Kaikki tiedot

Satumetsän päiväkoti

Satumetsässä päiväkodissa toimii kolme päiväryhmää, kaksi vuorohoitoryhmää ja varahoitopiste.

Lähteentie 10 B, 74700 KIURUVESI

Aukioloajat

VUOROHOITO (Pääskyt ja Pikkupääskyt)

PÄIVÄRYHMÄT (Tiaiset, Sirkut ja Peipposet)
Ma - Ti: 06:30 - 17:00
Ke - To: 06:30 - 17:00
Pe: 06:30 - 17:00

Kaikki tiedot

Jos lapsesi tarvitsee tukea fyysisen syyn tai tietoihin, taitoihin, tunne-elämään tai sosiaaliseen kehitykseen liittyvän syyn takia, kunta pyrkii joko toteuttamaan tuen nykyisessä varhaiskasvatuspaikassa tai löytämään lapsellesi paremmin sopivan paikan.

Lapsesi tukeminen voi olla erilaisia toiminnallisia ratkaisuja, eriytettyä pienryhmätoimintaa tai osa muuta päiväkoti- ja varhaiskasvatustoimintaa. Apuna voi olla varhaiskasvatuksen erityisopettaja. Lastasi tuetaan monialaisena yhteistyönä terveydenhoitajien, psykologien, sosiaalityöntekijöiden, musiikkiterapeuttien, toimintaterapeuttien, puheterapeuttien, perheneuvolan, lastenpsykiatrian ja koulun kanssa.

Varhaiskasvatuslaki: https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2018/20180540

Liittyvät palvelut

Ilmoitus terveyshaittaepäilystä

Katso tiedot

Ryhmäperhepäivähoito

Katso tiedot

Yksityinen perhepäivähoito

Katso tiedot
Näytä kaikki liittyvät palvelut