Siirry sisältöön

Ammatillinen erityisopetus

Kiuruvedellä ammatillista koulutusta tarjoaa Ylä-Savon ammattiopiston Hingunniemen hevostalouden yksikkö.

Erityisopetuksesta sovitaan oppilaitoksen kanssa.

Ota yhteyttä Ylä-Savon ammattiopistoon ja tiedustele mahdollisuutta erityisopetukseen haluamallasi alalla.

Erityisopetuksesta sovitaan erikseen oppilaitoksen kanssa. Erityisopetusta voidaan järjestää oppimisvaikeuksien, vamman, sairauden tai muun syyn vuoksi.

Opetus on maksutonta. Opinnoista aiheutuu alakohtaisia kustannuksia, esimerkiksi oppikirjoista, työvälineistä ja materiaaleista.

Linkit

Kiuruvesi - Opiskelu

Lisätietoa opetuspalveluista.

Lisää tietoa
Avaa linkki

Ylä-Savon ammattiopiston kotisivut

YSAOn kotisivut

Lisää tietoa
Avaa linkki

Ammatillisen koulutuksen opiskelija voi osallistua oppimisvaikeuksien, vamman, sairauden tai muun syyn vuoksi erityisopetukseen. Erityisopetus tarkoittaa opiskelijan henkilökohtaisiin tavoitteisiin, valmiuksiin ja edellytyksiin sovitettua pedagogista tukea sekä erityisiä opetus- ja opiskelujärjestelyjä.

Erityisopetus, samoin kuin muu ammatillinen koulutus, tähtää ammatilliseen perustutkintoon. Ammattitaitovaatimuksia, osaamistavoitteita ja osaamisen arviointia voidaan välttämättömistä syistä jonkin verran mukauttaa. Opetushallitus voi tutkinnon perusteissa määrätä, miltä osin vaatimuksista ja tavoitteista ei voida poiketa. Ammatillista erityisopetusta voi saada oppilaitoksissa, työpaikoilla tai verkko-oppimisympäristöissä. Opintoja on mahdollista suorittaa joustavasti ja tarpeen mukaisesti.

Erityistä tukea tarvitseva opiskelija voi siirtyä TELMA-koulutukseen, jos hänellä ei sairauden tai vamman vuoksi ole mahdollisuutta siirtyä tutkintoon tähtäävään koulutukseen. TELMA-koulutus on työhön ja itsenäiseen elämään valmentava koulutus, jossa opetus suunnitellaan opiskelijan henkilökohtaisten tavoitteiden ja valmiuksien mukaan.

Laki ammatillisesta koulutuksesta: https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2017/20170531

Liittyvät palvelut

Ammattiin opiskelevien opinto-ohjaus

Katso tiedot

Ammatillinen koulutus

Katso tiedot

Oppisopimuskoulutus

Katso tiedot
Näytä kaikki liittyvät palvelut