Siirry sisältöön
Kulttuuri- ja nuorisotoimen kohdeavustusten hakeminen

AVUSTUSTEN KOHDERYHMÄT

Kulttuuri- ja nuorisoavustuksia voidaan myöntää kiuruvetisille kulttuuri- ja nuorisojärjestöille tai järjestöille, joiden katsotaan olevan lähellä kulttuuritoimen toiminta-aluetta. Avustus voi olla luonteeltaan joko kohde- tai toiminta-avustus.

Avustettavan toiminnan tulee kohdistua Kiuruveden kaupungin asukkaisiin. Avustusta ei myönnetä järjestöille siinä tarkoituksessa, että nämä jakaisivat ne muille yhdistyksille tai yksityisille. Avustuksia ei voida myöntää myöskään yritystoimintaan tai seurakunnille.

Avustustarvetta harkittaessa kiinnitetään erityisesti huomiota suunnitelmalliseen toimintaan ja taloudenhoitoon, sekä kaupungin edellisen vuosina myöntämien käyttötarkoitusten toteutumiseen ja toiminnan tehokkuuteen. Avustus myönnetään ehdoin, että avustusvarat voidaan vaatia palautettavaksi, jos niitä käytetään muuhun kuin anottuun tarkoitukseen tai jos niiden käytölle asetettuja muita mahdollisia erityisehtoja ei noudateta tai jos avustuksen saaja on antanut kaupungin viranomaiselle virheellisiä tai harhaanjohtavia tietoja avustusta koskevissa asioissa.


AVUSTUSTEN HAKEMINEN JA PALAUTUS

Avustuksia voidaan myöntää vain kirjallisen hakemuksen perusteella. Hakemus on laadittava tarkoitusta varten hyväksytyllä lomakkeella, johon on liitettävä hakemuslomakkeessa mainitut asiakirjat. Puutteellisia tai myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä.

Myöntämispäätökseen vaikuttaa hakijan toiminnan merkitys kulttuurin kannalta:
-toiminnan tarkoitus, laatu, laajuus ja näkyvyys
-toiminnan ajankohtaisuus sekä uudistava vaikutus
-avustuksen suunniteltu käyttötapa ja hakemuksen perusteellisuus
-hakijan omatoimisuus
-hakijan taloudellinen asema ja avustuksen saamisen tarve
-hakijan saamat muut avustukset.

Kohde- tai toiminta-avustusta hakiessa hakemukseen tulee liittää (yhdistykset):
-edellisen vuoden toimintakertomus
-edellisen vuoden tilinpäätös  
-edellisen vuoden tilintarkastuskertomus
-kyseisen vuoden toiminta- ja taloussuunnitelma.

Hakemukset palautetaan huhti- ja lokakuun loppuun mennessä kulttuurisihteeri Heidi Huhtilaiselle, Kiuruveden kulttuuritalo, Lähteentie 10 A, 74700 Kiuruvesi.

 

AVUSTUSPÄÄTÖS

Avustuspäätökset tekevät kulttuurisihteeri ja nuorisosihteeri viranhaltijapäätöksillä, jotka tuodaan tiedoksi sivistyslautakunnalle. Avustukset ovat nostettavissa kuitteja vastaan ilmoitettuun päivämäärään mennessä ja vastuu avustuksen nostamisesta on hakijalla. Kuitiksi ei käy lasku, vaan tarvitaan tosite maksusta.

Lataa avustushakemus