Siirry sisältöön
Vesihuoltolaitos
Kiuruveden kaupungin alueella keskitetystä talousvesihuollosta vastaa kaupungin vesihuoltolaitos, 4 varsinaista vesiosuuskuntaa sekä 10 pientä, enintään muutaman talouden yhtiötä tai yhtymää. Varsinaiset osuuskunnat ovat: Lapinsalon seudun vesiosuuskunta, Lahnasten vesiyhtymä sekä Sulkavan ja Tihilän seudun vesiosuuskunnat. Pieni osa kiinteistöistä saa talousvetensä naapurikuntien puolella toimivista vesilaitoksista tai -osuuskunnista.

Alueellinen vedenhankinnan tukkuyhtiö Ylä-Savon Vesi Oy vastaa vedenhankinnasta ja veden toimittamisesta Iisalmen, Kiuruveden, Lapinlahden, Sonkajärven ja Vieremän kuntien alueille. Kunnat ovat luovuttaneet tukkuyhtiölle vedenottamonsa ja runkolinjansa, joiden kunnossapidosta vastaa yhtiö.

Kiuruveden vesihuoltolaitos toimii kunnallisena liikelaitoksena huolehtien talousveden toimittamisesta asiakkaille, jätevesien johtamisesta ja käsittelystä sekä muista vesihuoltoalaan liittyvistä teknisistä ja neuvontapalveluista. Laitos ostaa veden viiden kunnan yhteiseltä tukkuvesiyhtiöltä ja vastaa vesihuoltolain mukaisesta vesilaitostoiminnasta ts. laitos hoitaa omalla verkostollaan vesihuoltolain piiriin kuuluvien liittyjien vesihuollon.

Vesilaitoksen toiminta-alue.pdf
450 kmKunnossapidettävää vesijohtoa
90 % asukkaistaKeskitetyn talousvesihuollon piirissä
2 500 m³ päivässätalousvettä päivässä (vesihuoltolaitoksen osuus 2 100 m³)
400 000 m³ vuodessaasumajätevettä käsitellään jätevedenpuhdistamolla
Laatuperiaatteet
  • Tehtävänkuvia seurataan jatkuvasti ja tarvittaessa niitä muutetaan.
  • Asiakaspalveluun panostetaan, jotta voidaan paremmin vastata asiakkaiden ja sidosryhmien tarpeisiin ja odotuksiin.
  • Uudet asiakkaat koetaan motivaation kasvattajina palveluiden ja tuotteiden tarjoamisessa.
  • Lisäämme kustannustietoisuuttamme ja tehokkuuttamme.
  • Henkilöstön ammattitaidon ylläpitäminen ja kehittäminen on meille tärkeä asia. Panostamme siihen koulutuksen ja verkottumisen keinoin.
  • Tuotteiden virheetön laatu sekä toimintavarmuus ovat kunnian- ja omantunnon kysymyksiä koko vesihuoltotiimillemme.

 

VESILAITOKSEN YLEISET TOIMITUSEHDOT:

Vesihuoltolaitoksen yleiset toimitusehdot.pdf

 

Yhteystiedot

Mustonen Sirpa

toimistosihteeri
040 514 6771
sopimukset, laskutus, neuvonta

Karoluoto Kimmo

tekninen johtaja
050 475 7496
hallinto,liittymäsopimukset

Lohva Mika

asentaja
040 703 3082
kunnossapito ja huolto

Ahponen Risto

ammattimies
050 344 9296
talousvesiasiat, mittariasennukset, kunnossapitoasiat

Niskanen Hannu

ammattimies
0400 373 647
talousvesiasiat, mittariasennukset, kunnossapitoasiat

Myllynen Sami

ammattimies
0400 373 811
jätevesien johtaminen ja käsittely, kunnossapitoasiat

Kämäräinen Aki

ammattimies
050 304 3763
jätevesien johtaminen ja käsittely, kunnossapitoasiat