Siirry sisältöön
Kylätoiminta-avustukset

Kylätoiminta-avustukset haettavana 18.9.2020 saakka!


Toimita meille vapaamuotoinen hakemus, sekä tilinpäätös tai viimeisin tiliote
18.9.2020 klo 15:00 mennessä

Tapoja on kaksi:

1. sähköposti

lähetä skannattu, allekirjoitettu hakemus liitteineen sähköpostilla osoitteeseen
kirjaamo@kiuruvesi.fi

2. perinteinen posti

lähetä allekirjoitettu hakemus liitteineen osoitteeseen

Kiuruveden kaupunki
Maaseudun kehittäminen
PL 28
74701 KIURUVESI

Voit myös jättää hakemuksen liitteineen kirjekuoressa kaupungintalon ulkopostilaatikkoon.
Kirjoita kuoreen vastaanottajaksi maaseutuhallinto ja merkintä ”kylätoiminta-avustus”.

Avustukset ja niiden hakeminen

Hakemus on vapaamuotoinen. Hakemuksen liitteenä tulee olla joko viimeisin tilinpäätös tai pankkitiliote.

Investointi- ja kehittämistuet maksetaan suoraan tavaran tai palvelun toimittajalle, joka osoittaa laskun suoraan osoitteella: Kiuruveden kaupunki, maaseudun kehittäminen, PL 28, 74701 Kiuruvesi. Viitekohdassa on kyläyhdistyksen nimi. Muulla tavalla laskutettuna avustuksen suuruus on bruttosumma. Kiinteistöjen ylläpitokustannuksiin myönnetty määräraha maksetaan suoraan kylätoimikunnan tilille kevään aikana. Kylätoimikuntien avustukset myönnetään viranhaltijapäätöksellä.


Investointien avustaminen

Investointiluontoisiin menoihin voidaan myöntää avustusta enintään 1 177,00 € / kylä / kalenterivuosi.
Valtuustokauden aikana avustusta voidaan myöntää korkeintaan kolmena (3) vuonna.

  • hankkeelta edellytetään joko merkittävää talkootyötä tai huomattavaa omarahoitusosuutta
  • kyläläisillä (kylätoimikunnalla) on oltava hankkeen toteuttamisalueelle kirjallinen, vähintään 20 vuoden käyttöoikeus

Kylätoimikunnan suuren investointihankkeen rahoitukseen voidaan ennakkopäätöksellä varata avustusmäärärahaa myös kahdelle (2) seuraavalle vuodelle.

Avustus maksetaan joko maksutositteiden perusteella kylätoimikunnan tilille (bruttosumma) tai laskulla suoraan yritykselle (nettosumma). Laskutettaessa laskusta tulee käydä ilmi mitä kylätoimikuntaa se koskee. Lasku toimitetaan osoitteeseen Kiuruveden kaupunki, maaseudun kehittämisyksikkö, PL 28, 74701 KIURUVESI.


Kiinteistöjen ylläpitomenojen avustaminen

Kylätoimikunnalle voidaan myöntää avustusta kyläläisten yhteisessä käytössä olevan kiinteistön ylläpitokustannuksiin. Avustusta voidaan myöntää kustannusselvityksen pohjalta enintään 50 % käyttömenoista. Kiinteistön ylläpitomenojen avustuksiin voidaan käyttää enintään 10 % avustusmäärärahasta.


Kehittämishankkeiden avustaminen

Kylän yhteisen kehittämishankkeen toteuttamiseen voidaan myöntää avustusta enintään 1680,00 € / kylä / vuosi.

  • avustusta voidaan myöntää enintään kolmena (3) vuonna peräkkäin
  • kylän tulee laatia suunnitelma ja kustannusarvio kehittämishankkeen toteuttamisesta

Avustuksen saannissa ovat etusijalla kylät, joiden alueella palvelut ovat huonontuneet merkittävästi. Kehittämishankkeiden avustamiseen voidaan käyttää enintään 50 % avustusmäärärahasta.


Muu avustustoiminta

Kaupunki muuttaa lehti-ilmoituskäytäntöään 1.1.2018 alkaen.
Muutoksen myötä Kiuruvesi-lehti ei enää laskuta kaupunkia kylien ilmoituksista.
Kaupunki edelleen myöntää kylille avustusta ilmoituksiin, mutta ILMOITUSAVUSTUSTA ON HAETTAVA. Avustus haetaan samalla, kun muutkin kylätoiminta-avustukset ovat haettavissa keväällä.

Kylätoimikunnalle voidaan myöntää avustus vuosittain kolmeen (3) ilmoitukseen.
Ilmoituksen tulee olla yhdellä palstalla ja sen maksimikorkeus on 40 millimetriä.

Yhteystiedot

Hakemusten lähteys

Kiuruveden kaupunki
maaseudun kehittäminen
PL 28
74701 KIURUVESI