Siirry sisältöön

Tontin varaaminen

Tontti varataan allekirjoittamalla varaussopimus. Varaussopimus on voimassa 1 vuoden, minkä jälkeen varaus katkeaa automaattisesti. Jakoaikaa varaukselle voi hakea kohtuullisessa määrin ja perustellusti, kuitenkin enintään vuoden kerrallaan. Varausmaksu on 250 €/vuosi. Ensimmäisen vuoden varausmaksu on osa kauppahintaa. Tontin vuokrauksessa varausmaksua ei hyvitetä.

Rakennuslupaa haetaan varaussopimuksella. Varaus ei oikeuta puunkaato-, maansiirto- yms. rakentamista ennakoiviin toimenpiteisiin.

Vastuu tontin rakentamiskelpoisuuden yksityiskohtaisesta selvittämisestä ja perustamistavan valinnasta on varaajalla.

 

Tontin ostaminen

Tontti myydään, kun varaajalla on tontille myönnetty rakennuslupa ja sen mukaiset rakennustyöt on aloitettu.

Maapohjan hinta on kaupunginvaltuuston kulloinkin hyväksymän hinnaston mukainen. Maapohjan hinta ei sisällä puustoa, jonka kaupunki arvioi erikseen. Ostaja vastaa kaupanvahvistajan palkkiosta ja lohkomiskuluista.

 

Tontin vuokraaminen

Tontti vuokrataan, kun varaajalla on tontille myönnetty rakennuslupa ja sen mukaiset rakennustyöt on aloitettu.

Tontin vuokrahinta määräytyy kaupunginvaltuuston kulloinkin hyväksymän hinnaston mukaan. Vuokra-aika on yleensä 50 vuotta. Vuokran määrä on sidottu elinkustannusindeksiin. 

Vuokraajalla on etuoikeus uudelleen vuokraukseen vuokrakauden päätyttyä. Vuokraoikeus voidaan siirtää kolmannelle. Rakennusvaiheessa kaadettavat puut kuuluvat kunnalle.

Yhteystiedot

Risto Luttinen

maanmittausinsinööri
0400 741 492
risto.luttinen(at)kiuruvesi.fi
Liitetiedostot
Nimi
Tontin varaushakemus.pdf (65,1 kB)