Siirry sisältöön

Kaavatyön käynnistäminen

Tekninen lautakunta päätti kokouksessaan 23.11.2021 § 77, että tuulivoimarakentamista ohjaavan osayleiskaavan laatiminen Lapinsalon alueelle käynnistetään Megatuuli Oy:n kaavoitusaloitteen mukaisesti. Osayleiskaava laaditaan maankäyttö- ja rakennuslain mukaisena yleiskaavana, jolloin yleiskaavaa voidaan käyttää suoraan rakennusluvan perusteena. Samaisessa kokouksessa tekninen lautakunta päätti § 75 hyväksyä sopimuksen kaavoituksen aloittamisesta ja yhteistyöstä Megatuuli Oy:n kanssa koskien Lapinsalon tuulivoimaosayleiskaavahanketta.

Tuulivoimapuiston toteuttaminen edellyttää YVA-lain mukaista ympäristövaikutusten arviointia ja maankäyttö- ja rakennuslain mukaisen osayleiskaavan laatimista. Tässä hankkeessa kaavoitus ja ympäristövaikutusten arviointi (YVA) toteutetaan samanaikaisesti omina menettelyinään. Pohjois-Savon ELY-keskus toimii YVA-menettelyssä YVA-lain tarkoittamana yhteysviranomaisena.

 

Aikataulu

Lapinsalon tuulivoimapuiston osayleiskaavan vireille tulo ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville asettamisen aikataulu tarkentuvat kevään 2023 aikana.

 

Lisätietoja antavat

Kimmo Karoluoto, tekninen johtaja, 050 475 7496, kimmo.karoluoto(at)kiuruvesi.fi

Ville Kamaja, maanmittausinsinööri, 0400 741 492, ville.kamaja(at)kiuruvesi.fi

 

 

Liitetiedostot