SYKSYN TUULIA

Jarmo Muiniekka

julkaistu Kiuruvesi-lehdessä 5.9.2018

Hyvä vire kansantaloudessa heijastuu myös Kiuruvedelle. Keväällä Yrityskiinteistöt oy:n tiloihin laajeni RD Technology oy, joka tulee työllistämään kymmeniä metalliammattilaisia, kunhan asennustyöt hallissa ovat päätöksessään. Yritysneuvonnan kysyntä on ollut vilkasta ja uusia yrityksiä on syntynyt, myös palvelutoimialalle. Tilanne heijastuu jo pulana osaavasta työvoimasta paitsi metallissa, myös kuljetuksissa ja palveluissa. Tähän kysyntään vastataan yrityskohtaisesti räätälöidyillä rekrykoulutuksilla.

Kuntaelämässä syyskauden käynnistää koulujen alku. Kiuruvedellä ekaluokalle tuli 78 oppilasta. Lukion ekalla aloitti 39 opiskelijaa. On tärkeää että meillä Kiuruvedellä on elävät koulut ja että opetuksen monipuolinen sisältö antaa lapsille ja opiskelijoille parhaat mahdolliset eväät tulevaisuuteen.  Nivan koulutyö alkoi keittiöremontin keskellä, muilta osin kesällä aloitettu remontti on valmis.

Kaupungin isot investoinnit ovat edenneet aikataulussaan ja pysyneet budjeteissaan. Isoin hanke, uusi paloasema, valmistuu syyskuussa ja muutto uusiin tiloihin tapahtuu lokakuun lopussa. Vanhan paloaseman tiloja on jo kysytty yritystiloiksi. Uimahallin vuoden kestänyt remontti on saatu päätökseen. Halli avattiin yleisölle 20.8. Remontissa parannettiin paljon hallin tekniikkaa ja teknisiä tiloja mutta myös pintoja ja yleisötiloja on voitu kohentaa silmin nähden. Yllätyksiltäkään ei täysin vältytty.

Palvelukeskus Virranrannan kolmivuotisen remontin ensimmäinen vaiheen ulkopuoliset työt on nyt saatu päätökseen.  Ensi vuonna remontti jatkuu ja myös 2.vaihe edellyttää asiakkaiden siirtoja väistötiloihin. Uutta on, että keväisen ARA: n edustajien käynnin perusteella kaupungilla on mahdollisuus hakea remonttiin ARA: n avustusta esteettömyyskorjauksiin 45 % ja muihin toimenpiteisiin 25 %. Olen avustuksen saantiin varsin toiveikas.

Talousarvio toteutuu kaupungin omien käyttötalousmenojen suhteen budjetoidusti, mutta jo totutusti sote menot ylittynevät sekä kuntayhtymän omien menojen että erikoissairaanhoidon osalta yhteensä 0,7 milj. euroa. Tulopuolella valtionosuustulot ylittyivät 0,3 ja osinkotulot 0,2 milj. euroa. Investoinnit pysyivät aikatauluissaan ja budjeteissaan. Näiltä näkymin lainanotto pysyy budjettiraamissa.

Syksy on budjetin valmistelun aikaa. Ensi vuonna valtionosuudet alenevat liki miljoonalla eurolla. Tämä johtuu hallituksen jo aiemmin päättämästä järjestelmäuudistuksesta, joka suosii työpaikkaomavaraisia kuntia.  Kaupunginvaltuusto on linjannut budjetin valmistelua strategiassaan: menot pitää sovittaa tulojen mukaan, investoinnit rahoitetaan vuosikatteella että velkaantuminen saadaan taittumaan. Verotukseen ei tultane puuttumaan.


Jarmo Muiniekka, kaupunginjohtaja
040 641 6603, jarmo.muiniekka(at)kiuruvesi.fi