Siirry sisältöön

kaupunginjohtajan kynästä

Juha-Pekka Rusanen

Kiuruvesi-lehden sivut

KAUPUNGINJOHTAJAN UUDENVUODEN PUHE 31.12.2023 

Kansalaiset, hyvät Kiuruveden ystävät sekä Radio Sandelsin kuuntelijat!

Meillä Kiuruvedellä on tapana pitää yhdet puheet. Asiat on sanottava suoraan ja rehellisesti.

Uusi vuosi ei ole pelkkä syy juhlia, vaan se on oiva mahdollisuus tarkastella kriittisesti menneitä valintojamme ja asettaa rohkeita tavoitteita tulevaisuudelle.

Astuessamme kohti uutta vuotta, on vaikea sivuuttaa sitä tosiasiaa, että maailma ympärillämme on levoton ja epävarma.

Ukrainan sota jatkuu, talouden epävakaus aiheuttaa huolenaiheita meillä ja ympäri maailmaa, sekä Venäjän hybridivaikuttaminen kutoo verkkoaan ympärillämme kuin hämähäkki odottaen saalistaan.

Se on haaste, joka vaatii meiltä kaikilta valppautta ja yhteistyötä.

Mihin suuntaan Suomi ja maailma on menossa? Onko meidän suhtauduttava tulevaisuuteen pelon ja epävarmuuden vallassa vai voimmeko löytää rohkeutta ja innovatiivisia ratkaisuja haasteisiin, jotka edessämme ovat? 

Hyvät kuulijat,

Ei riitä, että istumme mukavasti odottaen, että joku muu ratkaisee ongelmat puolestamme. Meidän on herättävä siihen tosiasiaan, että tulevaisuus on pitkälti omissa käsissämme.

Juuri tällaisina hetkinä on tärkeää pysähtyä hetkeksi ja tarkastella, millaisia valintoja olemme tehneet ja tulemme tekemään. 

Merkittävä ratkaisu Suomen turvallisuuden kannalta oli se, että Suomesta tuli Naton täysimääräinen jäsen. 

Tämä ei kuitenkaan yksistään riitä, kuten moneen otteeseen on todettu, Suomen on pidettävä edelleen huolta omasta puolustuksestaan. Yleinen asevelvollisuus muodostaa siinä keskeisen perustan sekä meidän suomalaisten vahva maanpuolustustahto. 

Turvallisuus ei kuitenkaan tarkoita pelkästään sotilaallisesta pelotetta. Se kattaa myös taloudellisen vakauden, sosiaalisen yhteenkuuluvuuden ja ympäristön kestävyyden. Kun ihmiset tuntevat olonsa turvalliseksi, he uskaltavat unelmoida sekä luoda tulevaisuutta kotiseudun ja koko Suomen parhaaksi.

Meidän suomalaisten isänmaallisuus ja itsenäisyystahto esiintyvät usein arkisemmassa asussa ja vähäpuheisempana, mutta se on vaiteliaisuudestaan huolimatta järkkymätön ja vahva.  

Suomen asema on siis hyvä ja vakaa. Emme ole tuuliajolla.  

Meillä suomalaisilla onkin edessä merkittävä valinta alkuvuodesta, kun valitsemme uuden Tasavallan presidentin. 

Suomen kansa on osannut aina valita aikaansa sopivan presidentin itselleen. Kannustan meitä kaikkia käyttämään äänioikeutta tulevissa presidentinvaaleissa. 

Äänioikeuden käyttäminen on myös osoitus siitä, että tuulisista ajoista huolimatta Suomi on edelleen tasavalta, joka nojaa kansanvaltaan ja demokratiaan. Ja sitä ei ulkoapäin komennella tai ohjailla. 

Hyvät ystävät, 

Nyt kun maailman epävarmuudet painavat päällemme, tarvitsemme yhteisöllisyyttä enemmän kuin koskaan. 

Se on arvo, joka on aina ollut myös keskeinen Kiuruveden ja Suomen tarinassa. Yhdessä voimme voittaa vaikeudet ja kohdata koettelemukset.

Jokainen meistä täällä, jokainen kodeissaan, koulussa, työpaikalla ja vapaa-ajallaan, voimme olla osa tätä yhteisöllisyyden verkostoa. Se voi olla naapuri, joka auttaa naapuriaan, se voi olla pieni teko yhteisen hyvän eteen tai suurempi ponnistus, joka tuo meidät lähemmäksi toisiamme.

Yhteisöllisyys ei tunne rajoja, se ei katso taustaa tai asemaa. Se on sitä, että olemme valmiita ojentamaan kätemme toisillemme vaikeina hetkinä ja juhlimaan yhdessä onnistumisia. Se on vahvuutta, joka syntyy siitä, kun olemme yhtenäinen joukko.

Toivon, että arkista aherrustamme sävyttäisi inhimillinen lämpö ja toisten arvostaminen. 

Erilaisten mielipiteiden ja kritiikkipuheenvuorojen esittäminenkin on paikallaan. Kuitenkin on toivottavaa, että tässä tapauksessa esitetään myös konkreettinen vaihtoehto tai ratkaisumalleja asioiden hoitamiseen. 
Ongelmissa piehtaroiminen, kun ei tuota mitään uutta. 

Meillä on osattu arvostaa ja kunnioittaa erilaisia mielipiteitä. Kiuruveden viimeisen talvisodan veteraanin, Tauno Tikkasen sanoin: Tuumoomalla asiat hoituvat, eikä tappelemalla. 

Veteraanien periaatteet sopivat tähän aikaan hyvin, sillä nykypäivänä liian usein asioita tuijotetaan liian musta-valkoisesti, varsinkin sosiaalisessa mediassa, jossa erilaiset jakolinjat ja kuplat näkyvät. Tuntuu siltä, että aina ollaan jotakin vastaan, kun mielestäni pitäisi olla jonkun puolesta.

Hyvät kuulijat, 

Vaikka olen edellä esittänyt synkeitä näkymiä ajan ilmiöistä. Tarkoitus ei ole pelotella. 

Haluan vain havahduttaa huomaamaan, miten tärkeää on rakentaa parempaa huomista yhdessä. On myös paljon aihetta kiitokseen. 

Tästä oiva esimerkki on juhlavuosi, jota Kiuruvesi on viettänyt tänä vuonna. Olemme juhlineet Kiuruveden 150-vuotista taivalta. Juhlavuosi on ollut kokonaisuudessaan onnistunut ja monipuolinen. 

Haluan lausua tässä yhteydessä lämpimät kiitokset kaupunkilaisille, yrittäjille, yhdistyksille ja yhteistyökumppaneille. Me teimme tämän yhdessä!

Erityiskiitoksen haluan lausua juhlatoimikunnalle, joka aloitti työskentelynsä juhlavuoden tiimoilta jo varhain.
Vuoden aikana järjestettiin lukuisia tapahtumia ja tilaisuuksia, jotka kokosivat eri-ikäisiä kiuruvetisiä yhteen. Juhlavuoden tapahtumien järjestämisessä hyödynnettiin osallistavaa budjetointia, joka osoittautui myös toimivaksi ratkaisuksi.

Hyvät kuulijat, 

Nyt on kuitenkin aika siirtää katseet seuraavalle 150-vuodelle, joista vuosi 2024 tulee olemaan ensimmäinen. 
Työnteko, yrittäminen ja välittäminen ovat niitä kestäviä rakennusaineita, joista Kiuruvesi tunnetaan. Ne antavat myös vahvan pohjan Kiuruveden tulevaisuuteen.

Tulevien vuosien keskeinen teema tulee olemaan talous, talous ja talous. 

Varsinkin taloussuunnitteluvuosiin kaavaillut kuntatalouden Black Friday - leikkaukset valtion toimesta tulevat edellyttämään talouden tehostamis- ja säästötoimenpiteitä. Ja muutenkin, kun ottaa huomioon tulevat investointitarpeet ja kasvavat poistot. On vaikeiden arvovalintojen aika. 

Kiuruveden kaupunginvaltuusto hyväksyi joulukuussa vuoden 2024 talousarvion, joka näyttää vajaata 100 000 euroa ylijäämää. Taloussuunnitteluvuosien näkymät näyttävät niin meillä kuin muuallakin karuilta. Koko kuntakenttä on isojen haasteiden edessä. 

Hyvät kuulijat, 

Kiuruveden eikä muidenkaan kuntien taloustilannetta helpota se, että kunnissa ei tiedetä vielä mitä kiinteistöjä Pohjois-Savon hyvinvointialue tulevaisuudessa vuokraa ja missä laajuudessa. 

On selvää, että hyvinvointialue ei varmasti vuokraa kiinteistöjä samassa laajuudessa kuin nyt miltään kunnalta, 
se tulee heijastumaan meidän vuokratuloihimme. 
 
Tietoa vuokrattavista tiloista on odotettavissa vuoden 2024 aikana, sitten kunnissa päästään miettimään vaihtoehtoja, miten saada mahdolliset tyhjentyneet sotekiinteistöt uuteen käyttöön, vuokrattua vaikkapa yksityisille sosiaali- ja terveysalan yrityksille.
 
Kiinteistövuokrissa kyse on satojen tuhansien eurojen vaikutuksista vuositasolla.

Yhteistoiminnan ja vuoropuhelun kehittäminen kuntien ja hyvinvointialueen välillä vaatii paljon kehittämistä, sillä kunnilla ei ole enää suoraa määräysvaltaa sosiaali- ja terveyspalveluihin. Myös tiedottamisessa asukkaille on parantamisen varaa. 

Pidän erittäin tärkeänä myös kansalaisaktiivisuutta, jota onkin osoitettu ansiokkaalla tavalla täältä Kiuruveden suunnalta. 

Lähipalveluiden turvaaminen koko Pohjois-Savon alueella ei tule olla neuvottelukysymys, vaan kaikkien tulee päästä käsiksi lähipalveluihin postinumerosta riippumatta, muuten se on epäonnistuminen alueen kehittämisessä.

Tässä valossa on olennaista, että Pohjois-Savon hyvinvointialueen päätöksenteossa arvioidaan tarkasti päätösten vaikutuksia kuntien ja alueiden elinvoimaan. 

Jos emme tarkastele kokonaiskuvaa, menetämme alueemme vetovoiman ja jäämme jälkeen kehityksessä. 
Toivon voimia ja jaksamista meidän hyvinvointialueemme päättäjille, virkamiehille ja henkilöstölle. Uuden luominen on vaativaa ja työlästä. 

Hyvät kuulijat 

Isossa kuvassa on selvää, että tulojen ja menojen epäsuhta edellyttää vahvaa korjausliikettä niin meillä kuin kaikissa Suomen kunnissa tulevina vuosina. Samaa koskee kaikkia hyvinvointialueita ja Suomen valtiota. 
Kriittinen tarkastelu on paikallaan - pitää tehdä konkreettisia säästötoimenpiteitä sekä taloutta vahvistavia elinvoimatoimia. Palvelulupaukset arvioitava tarkkaan tuleville vuosille ja vuosikymmenille. Lisäksi yhteistyötä on tiivistettävä naapurikuntien kanssa.

Kiuruveden merkittävin asia tulee olemaan taajamakouluratkaisu tällä vuosikymmenellä. 

Valtuusto päätti investointiohjelmaan varata 300 000 euron suunnittelurahan. Koulun koko, paikka ja muut yksityiskohdat ratkeavat vuoden 2024 aikana. 

Perusteellista pohjatyötä asioiden osalta on tehty. Inspira Oy:n taloudenkantokykyselvitys osoitti meille sen, että koulun tilaohjelma on syytä perata vielä tarkkaan ja huolella läpi. Samoin oppilasmitoitus, ettemme tee ylisuurta investointia, vaan kestävän ratkaisun tulevienkin sukupolvien kannalta. 

Hyvät kuulijat, 

Taloushaasteiden keskellä tärkeää on huolehtia kaupungin elinvoimasta ja elinkeinopuolesta. 
Kiuruveden kaupunki on strategiassaan linjannut, että haluamme olla järkivihreän talouden edelläkävijä. Siihen meillä onkin erinomaiset edellytykset, sillä olemme Suomen ruoka-aitta. Vahva maatalous ja biokiertotalous antavat runsaasti mahdollisuuksia omavaraisuutta korostavassa maailmassa. 

Kiuruvedelle ja Ylä-Savoon suunnitellaan isoa biokaasulaitoskokonaisuutta, joka tuo elinvoimaa ja vireyttä yli kuntarajojen. Nämä järkivihreät investoinnit luovat tulevaisuudenuskoa alueellemme.

Positiiviset vaikutukset alkavat pikkuhiljaa näkyä myös Kiuruveden ja alueen arjessa. Isoja askeleita hankkeen tiimoilta otettiin kesän ja syksyn aikana, kun tonttivalinta vahvistui ja kaupunki teki tarvittavan maakaupan tulevaa teollisuusaluetta varten. 

Tämän myötä kaupunki on kirjoittanut esisopimuksen Lantakaasu Oy:n kanssa, jossa on sovittu hankkeen jatkoaskeleista. 

Lisäksi kaavoitusprosessi on loppusuoralla. Kiuruveden kaupunki on ollut aktiivinen ja aloitteellinen maakunnallisissa biokaasuhankkeissa. Tulevan vuoden aikana otetaan tärkeitä askeleita biokaasulaitoshankkeessa.

Hyvät ystävät, 

Lisäksi Kiuruvedelle on suunnitteilla tuuli- ja aurinkoenergiahankkeita.

 Tiedän, että tuulivoimahankkeet herättävät niin meillä kuin muualla suuria tunteita – puolesta ja vastaan. 

 Toivon, että keskustelua voidaan kuitenkin käydä rakentavassa hengessä. 

Haluan todeta, että tuulivoimakysymyksissä kaupungilla on kaavoitusmonopoli. Kukaan ei siis sanele tuulivoimahankkeiden toteutusta ja muotoa. 

Ennen päätöksentekoa on syytä arvioida vaikutukset ihmiseen, ympäristöön ja luontoon. Avoin kansalaiskeskustelu on tarpeen. Näin saavutetaan paras mahdollinen lopputulos. 

Mutta haluan tässä yhteydessä myös tuoda esille sen, että haittojen ja riskien lisäksi on tasapuolisuuden nimissä arvioitava myös hankkeiden positiivisia vaikutuksia. 

Nämä ovat jääneet valitettavan vähälle huomiolle julkisessa keskustelussa. Toteutuessaan hankkeet toisivat kaupungille kaivattuja lisäverotuloja mm. kiinteistöverojen muodossa. Näillä taas rahoitetaan meille kaikille tärkeitä arjen palveluja. 

Pidän myös tärkeänä, että emme tyydy vain olemaan joidenkin maiden energiareservaatti. 

Tämän takia selvitämme yhdessä naapurikuntien kanssa, kuinka uusiutuvaa energiaa voisi alueellamme jatkojalostaa, sillä näin kaikki hyödyt näistä aurinko- ja tuulivoimahankkeista saataisiin maksimoitua tämän alueen hyödyksi. Tällä saralla on vielä paljon tehtävää ennen kuin asiat tulevat lopullisesti päätöksentekoon. 

Hyvät kuulijat, 

Myös matkailun saralla on runsaasti potentiaalia ja konkreettisia toimia onkin jo menossa. Kiuruveden Iskelmäviikon ympärillä on myönteinen kehittämisvire. 

Kesällä 2024 saamme lisäksi järjestettäväksi Pohjoismaiset karavaanipäivät, Suomen Karavaanareiden 60-vuotisjuhlat ja valtakunnallisen kuorotapahtuman. Nämä tapahtumat tuovat meille vieraita läheltä ja kaukaa. 
Tähän liittyvät valmistelut ovat edenneet hyvin ja tapahtuman markkinointitoimenpiteet ovat jo käynnissä. Tapahtuma on erinomainen mahdollisuus tuoda esille Kiuruveden ja koko alueen palvelutarjontaa.

Hyvät kuulijat,

Meillä on siis vahva tahto ponnistaa tulevaisuuteen. Siihen tarvitaan meitä kaikkia. Jatketaan yhdessä työtä Kiuruveden ja koko Suomen puolesta! 

 Hyvää uutta vuotta! Olkoon tuleva vuosi täynnä rohkeutta ja voimaa tehdä muutoksia!

 

Juha-Pekka Rusanen 

Kiuruveden kaupunginjohtaja