MAAKUNTA JA KUNTIEN TUKIPALVELUJEN TULEVAISUUS

Jarmo Muiniekka

julkaistu Kiuruvesi-lehdessä 16.5.2018

Vaikka sote - ja maakuntauudistuksen lakipaketti edelleen odottaa hyväksymistään, maakunnan tukipalveluja jo järjestellään vauhdilla. Ruokapalvelut ja tekniset tukipalvelut suunnitellaan järjestettäväksi Kuopion kaupungin ja sairaanhoitopiirin omistamaan Servica kuntayhtymäliikelaitokseen. Liikelaitos on tarkoitus yhtiöittää ja sen tarkoitus on tuottaa mm. ruokapalvelut maakunnalle ns. in-house periaatteella.

Servica ei voi ostaa suoraan kunnilta ruokapalveluja. Toisaalta sillä ei ole keittiöitä eikä henkilökuntaa itsellään tarittavaa määrää vaan se joutuu turvautumaan kuntien resursseihin. Viimeisimmän tiedon mukaan kunta voi jatkaa ruokapalvelujen tuottamista sote palveluille in-house periaatteella olemalla tulevan Servica oy:n osakas. Kunnan ei siis tarvitse yhtiöittää ruokahuoltoaan. Jos yhtiöittämispakko olisi tullut, olisi kunnan pitänyt kilpailuttaa ruokapalvelut mm. kouluille oman yhtiön ja markkinatoimijoiden kesken. Servican osakkuus tulee päätettäväksi meilläkin vielä tämän vuoden puolella.

Maakuntaa valmistelee ict -palvelujen järjestämistä Kuopion kaupungin ja sairaanhoitopiirin omistaman ylimaakunnallisesti toimivan ISTEKKI oy:n varaan. Kuntakokouksessa Ylä-Savon kuntaedustajat ajoivat voimakkaasti omaa linjaa, että Ylä-Savon ICT-palvelut oy eli Ysit oy on oltava toinen mahdollinen toimija. Yhtiön yhtiöjärjestys ja osakassopimus on päivityksessä siinä tarkoituksessa että yhtiöön voi tulla uusia osakkaita ja omistaja-asiakkaita korvaamaan sote -kuntayhtymän ISTEKKI oy:lle siirtyvää asiakkuutta. Osakkuudesta kiinnostuneita kuntia on tiedossa. Pienempi yritys katsotaan notkeaksi ja asiakaslähtöiseksi. Samalla turvataan myös tämän toimialan asiantuntijatyöpaikkojen ja osaamisen pysyvyys seutukunnalla.

Sote kuntayhtymän tulevaisuus on parhaillaan keskustelussa ja linjattavana Ylä-Savon kunnissa. Kuntien hallitusten antamien lausuntojen pohjalta nyt valmistellaan sote kuntayhtymän muuttamista kiinteistökuntayhtymäksi, jolle jää hallinnoitavaksi kuntien yhteiset kiinteistöt eli lähinnä Iisalmen sairaala. Kuntayhtymä myös vastaa korvaavista – ja uusinvestoinneista. Kunnat vastaavat omista sote kiinteistöistään ja vuokraavat ne Maakuntien tilakeskus oy:lle. Toukokuussa toiminnoista tyhjenevän Koljonvirran sairaalan kiinteistön kohtalo on ratkaistava ennen kiinteistökuntayhtymän perustamista. Muita toimintoja kiinteistökuntayhtymään ei ole tulossa. Mm. ympäristönsuojelu tullee järjestettäväksi seudullisesti yhteisellä lautakunnalla ja Iisalmi keskuskuntana – mallilla.

Koko maa odottaa nyt eduskunnan päätöksiä sote ja maakuntauudistuksesta. Päätöksiä on luvattu kesäkuun loppuun mennessä. Nyt ollaan kalkkiviivoilla aikataulussa jos halutaan että maakuntavaalit järjestetään lokakuussa. Uudistuksen kannatus on eduskunnassa ohuen enemmistön varassa eikä siedä enää puolueloikkauksia saati hallituspuolueiden sisäistä oppositiota uudistukselle.


Jarmo Muiniekka, kaupunginjohtaja
040 641 6603, jarmo.muiniekka(at)kiuruvesi.fi