Siirry sisältöön

Talouden tasapainotuksesta

Jarmo Muiniekka

Kiuruvesi-lehden sivut

Kaupunginjohtajan ajankohtaiset asiat 14.6.2021

Mitä tulee päätettäväksi?

Kotimaamme kunnalliselämän huipennus, kunnallisvaalit, on käyty. Onnittelut kaikille vaaleissa menestyneille ja valtuustopaikan lunastaneille. Äänestysprosentti laski hieman vaikka ennakkoäänestys viittasi äänestysvilkkauden nousuun. Uudet toimielimet kaupunginvaltuusto, kaupunginhallitus ja lautakunnat järjestäytyvät elokuussa.   Joitakin askelmerkkejä asioihin, jotka tulevat päätöksentekoon voidaan ennakoida.

Kiuruveden edellytykset kehittyä ovat olemassa vahvoina. Avainsanoja ovat yhteistyö, yritystoiminnan edellytysten tukeminen ja näkyvä kuntamarkkinointi. Juuri nyt Kiuruvedellä on avoinna lähes 30 työpaikkaa eri aloilta. Työ -koulutus ja elinmahdollisuudet Kiuruvedellä on oltava markkinoinnin kärkenä. Jo nyt osaavan työvoiman puute on meidän yritysten kasvun hidaste ja julkisten palvelujen haaste. Siksi käynnissä on työperäiseen maahanmuuttoon tähtääviä toimia mm. teollisuuden työvoimatarpeisiin.

Kiuruvesi on vetovoimainen, viime neljänneksellä olimme muuttovoittoisia. Väestön vähenemä tulee syntyvyyden ja kuolleisuuden epäsuhdasta. Uutta väkeä kaupunkiimme voidaan saada paitsi työperäisen maahanmuuton kautta, myös maan sisäisen muuttoliikkeen kautta. Kuntamarkkinointi on tähän avainasia. Uuden valtuuston ensimmäisiä tehtäviä onkin kuntastrategian laadinta tulevalle valtuustokaudelle, jossa kaupungin kehittämisen kärjet määritellään.

Talous puhuttaa aina ja edellyttää päätöksiä. Ensi töikseen uudet luottamushenkilöt pääsevät v. 2022 talousarvion valmisteluun. Alijäämää ei ole taseessa katettavana, mutta käyttötalousmenot on sopeutettava tuloihin. Investoinnit on mitoitettava vuosikatteen mukaan niin, että kaupunki ei velkaannu.  Haasteet tulevat ennen kaikkea sosiaali- ja terveydenhuollon ja muiden ylikunnallisten palvelujen menojen, kuten pelastustoimen, ennakoidusta kasvusta, joille täytyy raivata tilaa käyttötaloudesta. Hetimmiten marraskuussa, jo ennen vuoden 2022 budjettipäätöstä, tulee päättää kunnallis- ja kiinteistöveroprosenteista.

Koulu- ja kiinteistöselvityksen tuloksia odotetaan monilla tahoilla mielenkiinnolla. Selvityksen valmistumisen määräaika on kuluvan vuoden loppuun. Isoin ratkaistava kysymys on, miten taajaman koulujen tilat halutaan järjestää uudelleen oppilasennusteita vasten ja millä aikajänteellä. Investointiohjelma kaikkineen on varmaan uuden valtuuston kiinnostuksen kohteena. Tyypillisesti toiveita ja odotuksia on enemmän kuin investointikapasiteettia.

Soteuudistuksen toteutuminen ja aikataulu tiedetään vielä ennen kesäkauden alkua. Mikäli uudistus toteutuu, tulee eteen sekä uuden hyvinvointimaakunnan organisaation ja palvelujen järjestäminen että nykyisten rakenteiden purkaminen hyvinvointimaakunnan alta. Käytännössä tämä tarkoittaa seutuyhteistyössä sopimista siitä, miten Ylä-Savon sote-kuntayhtymän toiminta järjestetään uudelleen. Purkautuuko kuntayhtymä vai jääkö se hallinnoimaan nykyisiä sote-kiinteistöjä? Usein uuden perustaminen on helpompaa kuin vanhan purkaminen. Vaikeusastetta lisää se, että samalla tulee purkaa sairaanhoitopiirin ja pelastustoimen nykyiset hallintorakenteet.

Hyvinvointimaakunnan valtuusto valitaan suoralla vaalilla vuonna 2022, jos uusi sote aloittaa 2023 alusta. Voimavaroja ehdokasasetteluun ja kampanjointiin on hyvä kerätä hyvissä ajoin saadaksemme oman edustuksen hyvinvointivaltuustoon.

Kehittämishankkeista eniten keskustelua herättänee Kiuruveden Hangasnevan alueelle kaavailtu Megatuuli Oy:n tuulivoimapuisto. Alueelle on 1,5 km etäisyydellä pysyvään ja vapaa-ajan asutukseen suunniteltu kaikkiaan 23 tuulivoimalaa. Mikäli hanke etenee suotuisasti, tekninen lautakunta käynnistää yleiskaavan laadinnan alueelle. YVA-selvitysten ym. valmistelujen jälkeen kaava aikanaan tulee kaupunginvaltuuston käsittelyyn. Yhden tuulivoimalan kiinteistöverotuotoksi on arvioitu 30 000–35 000 euroa vuodessa.

Kiuruveden aloitteesta syntynyt nesteytetyn liikennekaasun tuotantoon tähtäävä biokaasuhanke FarmGas PS-2 hanke on tärkeä Valio Oy:lle ja maitotiloille, joissa biokaasun tuotantoon käyttökelpoista lietettä syntyy runsaasti. Hanke odottaa maakuntaliiton rahoituspäätöstä. Hanke toteutuessaan voi synnyttää Kiuruvedelle ja muihin hankkeessa mukanaoleviin kuntiin tilakohtaisia tai tilojen yhteisiä biokaasureaktoreita. Toteutus edellyttää hyvää yhteistyötä tuottajien, jalostajien ja jakelijoiden välillä ja investointitukien oikeaa kohdentumista kaikille osapuolille kannattavalla tavalla. Toteutuessaan hanke tukee Valio Oy:n ja Kiuruveden kaupungin tavoitetta olla hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä.

Kiuruveden kaupungin oma ilmasto-ohjelma tulee sekin kaupunginvaltuuston käsittelyyn vielä kuluvan vuoden aikana.

Jarmo Muiniekka

kaupunginjohtaja