Siirry sisältöön

Liikuntatoimen toiminta-avustukset myöntää sivistyslautakunta ja kohdeavustukset myöntää liikuntasihteeri. Lautakunta määrittelee vuosittain summat, kuinka paljon liikuntatoimen avustusmäärärahoista jaetaan toiminta-avustuksina ja kuinka paljon kohdeavustuksina.

Liikuntatoimen toiminta- ja kohdeavustuksia voidaan myöntää pääsääntöisesti niille rekisteröidyille yhdistyksille, joiden kotipaikkana Kiuruveden kaupunki on. Yhdistyksen tulee olla ns. urheiluseura.

Ensi kertaa avustusta hakevan rekisteröidyn yhdistyksen tai järjestön on esitettävä oikeustoimikelpoisuutensa yhdistysrekisterin oikeaksi todistetulla jäljennöksellä.

Kohdeavustus

Kohdeavustus on tarkoitettu normaalista kilpailu- ym. toiminnasta kustannuksiltaan poikkeavien tapahtumien, toimintojen tai hankintojen avustamiseen.

Kohdeavustukset maksetaan vain avustettavasta tapahtumasta, toiminnasta tai hankinnasta aiheutuneiden kulujen tositteisiin perustuen. Avustuksen osuus voi olla korkeintaan 50 % kuluista.

Avustusten hakeminen

Avustuksia voidaan myöntää vain kirjallisen hakemuksen perusteella. Hakemus on laadittava tarkoitusta varten hyväksytyllä lomakkeella, johon on liitettävä hakemuslomakkeessa mainitut ja muut tässä lomakkeessa mainitut asiakirjat.

Kohdeavustusta hakiessa tulee hakemuksessa selvittää kohdeavustuksen käyttötarkoitus riittävän laajasti, tarvittaessa hakemuksen liitteeksi voidaan tehdä tarkempi selonteko kohdeavustuksen toiminnan, tapahtuman tai hankinnan toteutumisesta.

Kohdeavustukset julistetaan haettavaksi lokakuun loppuun mennessä. Myöhästyneitä avustushakemuksia ei käsitellä.