Siirry sisältöön

Kiinteistöt-vastuualueen hallinnoimia rakennuksia on 62 kpl, kiinteistöjä 38 ja niiden yhteenlaskettu huoneistoneliömäärä on noin 59190 m2.  Rakennusten nykyarvo noin 41,5 miljoonaa euroa. Tehtävänämme on huolehtia tilojen ylläpidosta, eri hallintokuntien tilaamista rakennuttamistehtävistä ja niiden kilpailuttamisesta sekä rakentamisen valvonnasta. Kaiken toimintamme ydin on tilojen käyttäjien tarpeet, taloudellisuus ja kestävän kehityksen takaaminen.


Kaupungin vuokra-asunnoista vastaa Kiinteistö Oy Kiuruveden Kiurunkulma

Kiinteistöjen ylläpito
Kiinteistöjen kunnossapidon päätehtävänä on pitää kunnossa ja ennakoida eri rakennusten  käyttäjien tarpeet käyttöasteen mukaisiksi.  Myös suunnitelmallisten ja elinkaariennusteiden mukaisesti rakennusten kuntoa ja varustelutasoa seurataan. LVIS- ja kiinteistöautomaation peruskorjaus ja ylläpito toimii ostopalveluperiaatteella julkisen hankintalain pohjalta. Kaupungin omassa käytössä olevissa tiloissa on käytössä sisäinen vuokra.

Sähköinen kiinteistöpalveluohjelma

Kiinteistöjen sähköinen palvelupyyntö tai vikailmoitus sivusto on toistaiseksi pois käytöstä. Sivustoa uudistetaan. Kiinteistöihin kohdistuvat palvelupyynnöt ja vikailmoitukset tulee lähettää toistaiseksi kiinteistöhoitajien sähköpostiin.

Rakentaminen
Kaupunki tekee omana työnä pieniä kunnossapito- ja peruskorjauskohteita. Isommat peruskorjaus- ja uudisrakennuskohteet kilpailutetaan ja rakentamisen suorittaa urakoitsija.
 
Investointihankkeiden rakennuttamisesta ja työmaavalvonnasta vastaa kiinteistöpäällikkö. Sähkötöiden ja LVI-töiden työmaavalvonnasta vastaavat erikseen siihen valitut henkilöt.
Suunnittelu
Kaupungin omistamien rakennusten arkkitehtisuunnittelu hoidetaan kokonaan konsulttityönä. Suunnittelukohteet ovat pääasiassa saneerattavia rakennuksia ja  peruskorjattavia kohteita. Pienemmät kohteet suunnitellaan kaupungin sisäisinä töinä. Rakenne-, LVIA- ja sähkösuunnittelu hoidetaan konsulttityönä. Rakennushankesuunnittelu ja rakennusaikainen valvonta hoidetaan pääosin omana työnä. 
Yhteystiedot

Jaakko Koivunen

kiinteistöpäällikkö
0400 828 275
jaakko.koivunen(at)kiuruvesi.fi