Siirry sisältöön

HARKKAKERHOT 2024-2025

Tammikuussa 2021 pilottina käynnistynyt HARKKA-toiminta  liittyy hallituksen linjaamaan Suomen malliin. Sen tavoitteena on, että jokaisella lapsella ja nuorella (1-9 lk.) olisi mahdollisuus maksuttomaan harrastukseen koulupäivän yhteydessä. Saimme jatkorahoituksen lukuvuosille 2021-2022, 2022-2023 ja 2023-2024, joiden avulla kerhotoimintaa on toteutettu yläkoululla ja kaikilla alakouluilla. Iloisia uutisia saimme jälleen. HARKKA -kerhoille myönnettiin myös lukuvuodelle 2024-2025 rahoitus. Valtion avustusrahoituksen on myöntänyt Itä-Suomen Aluehallintovirasto.

HARKKA -kerhoihin ilmoittautuminen avautuu 12.8.2024 ja päättyy 28.8.2024.  Vapaita kerhopaikkoja voi kysyä ilmoittautumisajan jälkeen kansalaisopiston toimistosta ja varasijoille kannattaa ehdottomasti ilmoittautua. Ilmoittautua voi kansalaisopiston nettisivujen kautta tai soittamalla opiston toimistoon p. 040 527 1633. Uusia kerhoja perustetaan saadun määrärahan puitteissa.  HARKKA -kerhot alkavat 23.9.2024 alkavalla viikolla ja jatkuvat 23.5.2025 saakka kaikilla Kiuruveden alakouluilla ja yläkoululla.

Tarkoituksena on, että koululaiset ilmoittautuvat sen koulun HARKKA -kerhoihin, missä käyvät myös koulua. Poikkeuksena on yläkoululla olevat Nivan alakoulun oppilaat eli he ilmoittautuvat Nivan koulun tarjonnassa oleviin kerhoihin. Nyt on kaikilla 1-9 luokkalaisilla mahdollisuus ilmoittautua mukaan harrastustoimintaan. 

HARKKA -kerhojen koulukohtaisten lukujärjestysten pohjana on valtakunnallinen kysely, joka tehtiin kaikille kouluikäisille lapsille. Lisäksi Kiuruvedellä tehtiin keväällä uusi kysely koululaisille Wilman kautta. Saatujen vastausten perusteella on rakennettu Kiuruveden lasten ja nuorten toiveiden mukaisesti harrastus lukujärjestykset joka koululle. Tässä hankkeessa korostetaan, että nimenomaan lasten ja nuorten toiveita on kuultu. Kevään aikana tuli vanhemmilta toiveita, että koulukyydityksiä muutettaisiin HARKKA -kerhojen aikataulujen mukaan. Koulukyyditykset ovat kilpailutettuja ja niiden aikataulujen muuttaminen toisi kaupungille lisäkustannuksia. Tähän hankerahoitukseen ei edelleenkään hyväksytä koulukyytikustannuksia, joten koulukyyditysten aikatauluja ei ole voitu muuttaa. 

HARKKA -hanketta koordinoi  kansalaisopiston rehtori 
Maija-Leena Kemppainen.  Palautetta, kysymyksiä ja toiveita voi lähettää osoitteella: maija-leena.kemppainen@kiuruvesi.fi.  

HARKKA-KERHOJEN LUKUJÄRJESTYKSET KOULUITTAIN

Huom! Lukujärjestyksiin voi tulla muutoksia. Lisätietoja voi kysyä opiston toimistosta p 040 527 1633.

Päivitetään myöhemmin.