Siirry sisältöön

Kulttuuriin liittyvän kansalaistoiminnan tuki ja avustukset

Kulttuuri- ja nuorisoavustuksia voidaan myöntää kiuruvetisille kulttuuri- ja nuorisojärjestöille tai järjestöille, joiden katsotaan olevan lähellä kulttuuritoimen toiminta-aluetta. Avustuksia voidaan myöntää myös yksityishenkilöille. Avustus voi olla luonteeltaan joko kohde- tai toiminta-avustus. Avustuksia ei voida myöntää yritystoimintaan tai seurakunnille.

Avustukset julistetaan haettavaksi Kiuruvesi-lehdessä ja kaupungin kotisivuilla.

Täytä hakemus ja palauta se ennen hakuajan päättymistä iloitettuun osoitteeseen.

Avustuksia myönnetään sekä säännölliseen toimintaan että tapahtumien järjestämiseen.

Avustusta ei myönnetä järjestöille siinä tarkoituksessa, että nämä jakaisivat ne muille yhdistyksille tai yksityisille.

Avustus myönnetään ehdoin, että avustusvarat voidaan vaatia palautettavaksi, jos niitä käytetään muuhun kuin anottuun tarkoitukseen tai jos niiden käytölle asetettuja muita mahdollisia erityisehtoja ei noudateta tai jos avustuksen saaja on antanut kaupungin viranomaiselle virheellisiä tai harhaanjohtavia tietoja avustusta koskevissa asioissa.

Lomakkeet

kulttuuri- ja nuorisotoimen avustushakemus (pdf)

Kulttuuri- ja nuorisotoimen avustuksia haetaan samalla hakemuslomakkeella.

Lisää tietoa
Lataa lomake

Yhdistykset, säätiöt, laitokset, yksittäiset kansalaiset ja muut kunnassa toimivat yhteisöt voivat saada kulttuuritoiminnan harjoittamiseen ja edistämiseen avustuksia kunnalta. Kunnan tehtävänä on tukea kulttuuritoimintaa kunnassa.

Kunnat voivat avustaa teatteri-, tanssi- ja sirkustoimintaa sekä museo- ja musiikkitoimintaa kunnassa eri tavoin.

Laki kuntien kulttuuritoiminnasta: https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2019/20190166