Siirry sisältöön

Vesihuolto haja-asutusalueella

Keskitetystä talousvesihuollosta vastaa kaupungin vesihuoltolaitos, vesiosuuskunta sekä pienet, enintään muutaman talouden yhtiöt tai yhtymät. Lahnasten vesiyhtymä sekä Sulkavan ja Tihilän seudun vesiosuuskunnat. Pieni osa kiinteistöistä saa talousvetensä naapurikuntien puolella toimivista vesilaitoksista tai -osuuskunnista.

Likakaivojen tyhjentämisen hoitavat yksityiset yritykset. Toiminta vaatii ELY-keskukselta luvan.

Jätevesien käsittelyssä on aina noudatettava vesihuolto- ja ympäristölakien määräyksiä.

Lomakkeet

hakemus/lausunto vesihuoltolaitokseen liittämisestä ja sen käytöstä

Vesihuoltolaitokseen liittymisestä sovitaan kirjallisesti.

Lisää tietoa
Lataa lomake

vesihuoltoavustusanomus

Vesihuoltoavustusta voidaan myöntää ylipitkiin talolinjoihin, omatoimiseen vedenhankintaan ja runkolinjojen ennakkorakentamiseen.

Lisää tietoa
Lataa lomake

Linkit

Kiuruveden kaupunki - vesihuollon maksut

Vesihuollon hinnasto

Lisää tietoa
Avaa linkki

Palvelupaikat

Tekninen palvelukeskus

Teknisessä palvelukeskuksessa saat mm. kiinteistö-, rakennusvalvonta- ja vesihuoltopalvelua.

Harjukatu 2, 74700 KIURUVESI

Aukioloajat

Ma - Ti: 09:00 - 15:45
Ke - To: 09:00 - 15:45
Pe: 09:00 - 15:00

Kaikki tiedot

Haja-asutusalueella kiinteistöjen vesihuolto ja jätevesien käsittely perustuvat pääosin kiinteistökohtaisiin ratkaisuihin. Ellei yleiseen vesijohtoverkkoon liittyminen ole mahdollista, lähellä toisiaan sijaitsevat kiinteistöt voivat perustaa yhteisen vesiosuuskunnan. Osuuskunnan jäsenet jakavat vastuut ja kustannukset keskenään.

Mikäli kiinteistö käyttää kaivovettä, veden laatu ja turvallisuus on mahdollista varmistaa laboratoriotutkimuksessa. Kunnan ympäristöviranomaiset antavat asiassa neuvontaa.

Jätevesien käsittelyssä on noudatettava vesihuoltolain ja ympäristölain määräyksiä. Kiinteistöllä voi olla oma jätevesisäiliö, joka tyhjennetään säännöllisesti tai tarpeen mukaan. Kiinteistöllä voi myös olla oma jätevesien käsittelyjärjestelmä. Kunnan ympäristöviranomaisilta saa tietoa talous- ja jätevesien käsittelyn vaihtoehdoista.

Vesihuoltolaki: https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2001/20010119
Ympäristönsuojelulaki: https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2014/20140527

Liittyvät palvelut

Vapautus vesi- ja viemäriverkostoon liittymisestä

Katso tiedot

Talousjätevesien käsittelyvaatimuksista poikkeaminen

Katso tiedot

Vesiosuuskunta-avustukset

Katso tiedot
Näytä kaikki liittyvät palvelut