Siirry sisältöön
Yrityksen tarkoitus pääsääntöisesti on tuottaa voittoa ja taata omistajilleen tulonlähde sekä haluttu elintaso.
Koskapa kukaan tuskin haluaa perustaa yritystä tehdäkseen tappiota, on tärkeää selvittää onko toiminta kannattavaa.

Kannattavuuslaskelma

Ohessa on Excel-muotoinen kannattavuuslaskelman pohja. Se on työkalu, joka auttaa sinua hahmottamaan yritystoiminnan kuluja sekä paljonko sinulla on oltava myyntiä, jotta saat katettua sekä yritystoiminnan että henkilökohtaisen elämisesi kulut. Täytä pohja kuukausitasolla, vuositaso lasketaan automaattisesti.

Täyttäminen aloitetaan tavoitetuloksesta: paljonko rahaa tarvitset kattaaksesi henkilökohtaiset menosi.
Tähän summaan lisätään yrityksesi lainojen kuukausittaiset lyhennykset, verot, lainojen korot sekä yritystoiminnan kiinteät kulut.

Lomakkeen viimeinen kohta on kokonaismyynti tai laskutus: kuinka paljon sinun on asiakkailtasi saatava rahaa kuukaudessa ja vuodessa, että pääset tavoitteeseesi. Onko summa realistinen? Paljonko työtunteja se vaatii tai kuinka monta tuotetta sinun on myytävä päästäksesi tavoitteeseesi?

Joissain kohdissa on punainen kolmio. Vie hiiren osoitin kolmion päälle, niin saat lisätietoa kyseisestä kohdasta. Voit myös tulostaa pohjan ja täyttää käsin.

kannattavuuslaskelma.PNG


Kannattavuuslaskelman pohja (Excel-taulukko)

Tulostusversio (pdf)Rahoituslaskelma

Ohessa on Excel-muotoinen rahoituslaskelman pohja. Siinä missä kustannuslaskelmassa tarkastellaan yritystoimintaa pitkällä aikavälillä, rahoituslaskelma keskittyy pelkästään yrityksen elinkaaren ensimmäisiin kuukausiin eli aikaan jolloin yritys ei ole vielä ehtinyt tekemään myyntiä. Pohja on jaettu kahteen osaan.

1. OSA: RAHAN TARVE
kertoo paljonko sinun on yritystoiminnan käynnistäminen maksaa. Siihen sisällytetään tarpeelliset hankinnat aina lyijykynästä autoon sekä esimerkiksi tila- ja leasing-vuokrat.

2 OSA: RAHAN LÄHTEET
osiossa tarkastellaan, millä ensimmäisessä osassa listatut kulut katetaan kun myyntiä ei vielä ole. Se jakautuu omaan pääomaan ja lainapääomaan. Omaa pääomaa ovat omat sijoitukset yritykseen, omat työvälineet ja osakeyhtiössä osakepääoma. Lainapääomaa ovat esimerkiksi pankin ja Finnveran myöntämät lainat. Voit myös tulostaa pohjan ja täyttää käsin.

rahoituslaskelma.PNG

Rahoituslaskelman pohja (Excel-taulukko)

Tulostusversio (pdf)Kannattavuuden peruskäsitteitä

sanasto.png

Myyntituotot = kaikki myynti
Myyntituotot - arvonlisävero = liikevaihto
Liikevaihto - muuttuvat kustannukset = myyntikate
Myyntikate - kiinteät kustannukset = käyttökate
Käyttökate - poistot = liikevoitto
Liikevoitto - verot = nettotulos

MUKUT = muuttuvat kustannukset:
mm. materiaalit, työvoimakustannukset... (kustannukset, jotka ovat riippuvaisia tuotettavan tuotteen tai palvelun määrästä)

KIKUT = kiinteät kustannukset:
mm. koneet, rakennukset, vuokrat, hallinto... (kustannukset, jotka joutuu maksamaan vaikka ei tekisi mitään)


Alkavan yrityksen rahoitus


OMA SIJOITUS

Oma sijoitus on yksinkertaisesti yrittäjän henkilökohtaista rahaa, jonka hän sijoittaa yritykseen. Mitä enemmän omaa rahaa yritykseen sijoittaa, sitä vähemmän velkaa tarvitaan. On hyvä myös huomata, että ulkopuoliset rahoittajat voivat asettaa rahoituksen ehdoksi yrittäjän riittävän suuren oman rahoitusosuuden. Tällä rahoittaja varmistaa, että yrittäjä on sitoutunut toimintaan.


PANKKILAINA
Pankki voi myöntää alkavalle yritykselle lainaa vaikkapa laitehankintoihin. Lainan antajana se kuitenkin haluaa varmistaa, että toiminta on kannattavaa ja tulee saamaan rahansa takaisin. Tämän vuoksi liiketoimintasuunnitelmat, rahoitus- ja kannattavuuslaskelmat tulee laatia huolellisesti. Lainaa vastaan tarvitaan useimmiten vakuus, joka voi olla vaikkapa yrittäjän henkilökohtaista omaisuutta. Pankki voi myös hakea puolestasi Finnveran osittaista takausta.


FINNVERA
Finnvera on valtion omistama erityisrahoittaja. Se tarjoaa rahoitusta niin yritystoiminnan käynnistämiseen, yritystoiminnan kasvuun, kansainvälistymiseen ja viennin riskeiltä suojautumiseen. Yrityksen perustamivaiheessa Finnvera voi tarjota osittaisia takauksia, suoria lainoja tai yhteislainoja muiden rahoittajien, yleensä pankin kanssa.

Finnvera: Yrityksen perustaminen

Finnvera: Yrityksen tai liiketoiminnan ostaminen


ELY-KESKUS
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset voivat myöntää rahoitusta kehittämistoimenpiteisiin ja investointeihin. Maaseutualueilla ELY-keskus voi myöntää yrityksen perustamistukea. Tuet ovat harkinnanvaraisia ja niitä koskevat erityiset rahoituslinjaukset ovat aluekohtaisia: Kiuruvesi kuuluu Itä-Suomen yritysrahoitusstrategian alaisuuteen.

ELY-keskus: RahoitusBUSINESS FINLAND

Business Finland (aiemmin Tekes) on innovaatiorahoituskeskus, joka mm. auttaa yrityksiä jalostamaan hyvän idean liiketoiminnaksi tarjoamalla sekä rahoitusta että asiantuntijapalveluita.

Business Finland


YLÄ-SAVON VETURI

Ylä-Savon Veturi on maaseudun kehittämisyhdistys, jonka toiminta-alueeseen kuuluvat Kiuruvesi, Iisalmi, Keitele, Lapinlahti, Pielavesi, Sonkajärvi ja Vieremä. Veturi voi myöntää yrityksille harkinnanvaraisia investointi- ja perustamistukia.

Ylä-Savon Veturi: Rahoituslinjauksia


Verotus

ENNAKKOVEROTUS
Ennakkovero maksetaan - nimensä mukaisesti - ennakkoon yritystoiminnan tulon perusteella. Jos toiminta on voitollista, maksetaan ennakkoveroa. Jos toiminta taas on tappiollista, ei ennakkoveroa (pääsääntöisesti) tarvitse maksaa.

Ennakkovero määräytyy viimeksi päättyneen verotuksen tulotietojen tai ennakkoperinnän muutoslaskennan tietoja. Mutta eihän uudella yrittäjällä ole "viimeksi päättynyttä verotusta" tai "ennakkoperinnän muutoslaskentaa"?!

Ei olekaan. Uuden yrittäjän ennakkoverotus perustuu yrittäjän omaan arvioon yritystoiminnan tuloista ja kuluista. Sinun tulee ilmoittaa arvio verohallinnolle, joka puolestaan toimittaa sinulle ennakkoveropäätöksen. Päätöksen lisäksi sinulle toimitetaan tilisiirtolomakkeet ennakkoveron maksua varten. Vero maksetaan 2 -12 kertaa vuoteen: mitä suurempi vero on, sitä useammassa osassa se maksetaan.

Ennakkoverotuksessa on eroja eri yhtiömuotojen välillä, lisätietoja ja neuvoja saat verohallinnon sivuilta!

Vero.fi: Ennakkovero - yritykset ja yhteisöt


ENNAKKOPERINTÄREKISTERI
Työkorvauksesta ja käyttökorvauksesta on toimitettava ennakonpidätys. Työkorvaus on sellainen korvaus, joka maksetaan muuna kuin palkkana. Käyttökorvausta on esimerkiksi tekijänoikeuden tai patentin käyttäminen ja myyminen.

Ennakkoperintärekisteriin kuuluminen on vapaaehtoista. Yleensä yrittäjä maksaa ennakonpidätyksen itse ja ilmoittautuu ennakonperintärekisteriin, sillä se on asiakkaalle huomattavasti helpompaa.

Mikäli yrittäjä ei kuulu ennakkoperintärekisteriin, joutuu asiakas maksamaan ennakonpidätyksen itse, yrittäjälle maksamansa summan päälle. On myös hyvä huomata, että ennakkoperintärekisteriin ei merkitä sellaista toimijaa, jolla on verotuksessa olennaisia laiminlyöntejä ja jonka voidaan olettaa jatkavan laiminlyöntejä myös jatkossa. Mikäli yrityksesi ei siis kuulu ko. rekisteriin, voi asiakas ajatella sinun laiminlyövän verovelvoitteitasi.

Ennakkoperintä koskee ainoastaan työkorvausta ja käyttökorvausta. Ennakonpidätysvelvollisuus ei koske tavarakauppaa eikä vuokraustoimintaa. Jos taas maksettu korvaus on palkkaa, sitä koskevat omat säännöt.

Vero.fi: Ennakkoperintärekisteri

Vero.fi: Työ- tai käyttökorvaus


ARVONLISÄVERO
Arvonlisävero on kulutusvero, joka lisätään tavaran tai palvelun myyntihintaan. Mikäli yrityksen liikevaihto on 12 kuukautta kestävän tilikauden aikana alle 15 000 €, ei yrityksen tarvitse ilmoittautua arvonlisäverovelvolliseksi. Suomessa on käytössä kolme arvonlisäverokantaa:

24 %: yleinen verokanta: useimmat tavarat ja palvelut
14 %: elintarvikkeet, rehut, ravintola- ja ateriapalvelut
10 %: kirjat, lääkkeet, henkilökuljetus, liikunta- ja majoituspalvelut, elokuvanäytökset, kulttuuri- ja viihdetilaisuuksien sisäänpääsy, sekä televisio- ja yleisradiotoiminnasta saadut korvaukset

ALV.png


Arvonlisävero on niin sanottu oma-aloitteinen vero, jonka määrän yrittäjä itse laskee, ilmoittaa ja maksaa. Arvonlisäveron maksamista varten ei siis lähetetä tilisiirtolomakkeita.

Vero.fi: Arvonlisävero

Vero.fi: Oma-aloitteisten verojen ilmoittaminen ja maksaminen