Siirry sisältöön

 Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestetään ensisijaisesti 1. vuosiluokkien oppilaille sekä muiden vuosiluokkien erityisopetukseen hallinnollisella päätöksellä otetuille tai siirretyille oppilaille sekä mahdollisuuksien mukaan 2. vuosiluokan oppilaille. Toimintaa tarjotaan vähintään 570 tuntia koulun työvuoden aikana koulupäivinä klo 6.30-17.00 välisenä aikana.
Lukuvuonna 2022-2023 aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestetään Nivan koulun tiloissa. Kyläkoulujen oppilaille toimintaa järjestetään, jos hakijoita on riittävä määrä. Ryhmässä tulee olla vähintään viisi koululaista.
Aamu- ja iltapäivätoimintaan haetaan ensisijaisesti sähköisellä lomakkeella. Paperilomakkeita on saatavana Nivan koululta tai lomakkeen voi tulostaa näiltä sivuilta. Paperilomake palautetaan osoitteella: Nivan koulu, Soinintie 2, 74700 Kiuruvesi.

Tässä alla Nivan ja Luupuveden apip-toiminnan toimintasuunnitelmat:

AIP toimintasuunnitelma Niva.pdf

AIP toimintasuunnitelma Luupuvesi.pdf
 

Aamutoiminta järjestetään koulupäivinä lauantaityöpäivää lukuun ottamatta klo 6.30 alkaen. Tarjolla on tila ja valvova aikuinen koulupäivän alkamista edeltävään välituntiin asti. Toiminta on pääasiassa omatoimista lukemista, pelaamista tai leikkimistä. Aamukerhossa ei tarjota välipalaa, mutta sinne voi halutessaan tuoda omat eväät.
Iltapäivätoiminta järjestetään koulupäivinä klo 12.15–17.00 välisenä aikana. Iltapäivätoimintaan osallistuva lapsi saa välipalan.

Aamu- ja iltapäivätoiminnassa koululainen saa

– viettää iltapäivät luotettavan aikuisen ohjauksessa
– leikkiä, askarrella, harrastaa, unohtamatta omaehtoista toimintaa ja lepoa
– ystäviä
– viettää aikaansa turvallisessa ympäristössä
– tehdä tarvittaessa läksyt
– tutustua ympäristöön ja oppii vastuuta
 
 Toimintamaksut
Perusopetuslain mukaiset toimintamaksut ovat 1.8.2022 alkaen seuraavat:
• 120 €/kk, jos lapsi osallistuu toimintaan 1–15 h viikossa.
• 160 €/kk, jos lapsi osallistuu toimintaan yli 15 h viikossa.

Lisäksi lapsen voi ilmoittaa mukaan toimitaan satunnaisiksi päiviksi, jolloin hinta on 15 €/pv. Tällöin osallistuminen ei ole säännöllistä.

• Toimintamaksu peritään jokaiselta kuukaudelta, jona lapsi osallistuu toimintaan. Ohjaajat toimittavat kuukausittain läsnäololistat toimintaan osallistuneista lapsista laskutukseen.
• Elokuulta peritään puolet toimintamaksusta.
• Jos lapsi on sairaana koko kalenterikuukauden, maksua ei peritä.
• Jos lapsi on sairaana 11 päivää tai enemmän peritään puolet toimintamaksusta.
• Jos lapsi on poissa koko kalenterikuukauden muun syyn kuin oman sairauden vuoksi, peritään puolet toimintamaksusta.

Maksuhuojennuksen tai – vapautuksen hakeminen
Maksuhuojennusta tai -vapautusta haetaan erillisellä lomakkeella. Hakemuksen liitteeksi tulee liittää viimeisimmät tulotositteet.
Maksuhuojennus:
Toimintamaksu puolitetaan, jos perheessä on vähintään kolme lasta iltapäivätoiminnassa tai päivähoidossa.
Maksuvapautus:
Maksuvapautus myönnetään, mikäli perheen tulot alittavat maksuttoman varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen tulorajan 1.8.2022 mukaisesti tai lastensuojelun/sosiaalityöntekijän lausunnon perusteella.

Tulotositteeksi tarvittavat liitteet ovat esimerkiksi:
• viimeisin palkkalaskelma tai mikäli tulot vaihtelevat viimeisen kolmen kuukauden palkkalaskelmat
• työmarkkinatukipäätös, päiväraha- ja/tai eläkepäätös
• opintotukipäätös
Maksuvapautusta tai huojennusta ei myönnetä takautuvasti, vaan hakemus on toimitettava käsiteltäväksi viimeistään sen kuukauden aikana, jonka alusta maksuvapautusta- tai huojennusta haetaan.

 

Muutoksista ilmoittaminen
Mikäli lapsen toimintaan osallistumisen tarve muuttuu tai paikka halutaan irtisanoa, tulee muutoksesta ilmoittaa viipymättä koulun kansliaan erillisellä muutoslomakkeella. Paikan irtisanomisaika on yksi kuukausi.


Hakeminen sähköisesti toimintaan.

 

Tai tässä alempana tulostettava hakemus ja muutosilmoitus toimintaan sekä maksuvapautushakemus.

 

 

Tulostettava hakemus aamu- ja iltapäivätoimintaan
Yhteystiedot

Pauliina Kuonanoja

Nivan koulun rehtori
040 7153 540
pauliina.kuonanoja(at)kiuruvesi.fi

Henkilökunta

040 748 4167