Siirry sisältöön

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestetään ensisijaisesti 1.  vuosiluokkien oppilaille sekä muiden vuosiluokkien erityisopetukseen hallinnollisella päätöksellä otetuille tai siirretyille oppilaille sekä mahdollisuuksien mukaan 2. vuosiluokan oppilaille. Toimintaa tarjotaan vähintään 570 tuntia koulun työvuoden aikana koulupäivinä, pääsääntöisesti klo 6.30-17.00 välisenä aikana.

1.8.2018 alkaen aamutoiminta ja opetustuntien jälkeen iltapäivätoiminta järjestetään Nivan koulun tiloissa. Kyläkoulujen oppilaille toimintaa järjestetään, jos hakijoita on riittävä määrä. Ryhmässä tulee olla vähintään viisi koululaista. Lukuvuonna 2019-2020 toimintaa on Luupuveden koululla.

Aamu- ja iltapäivätoimintaan haetaan erillisellä lomakkeella, joka tehdään ensisijaisesti sähköisenä. Paperilomakkeita on saatavana Nivan koululta sekä kaupungintalon neuvonnasta tai voi tulostaa sivuilta. Paperilomake palautetaan osoitteella: Nivan koulu, Soinintie 2, 74700 Kiuruvesi.

Tässä alla Nivan ja Luupuveden apip-toiminnan toimintasuunnitelmat:

AIP toimintasuunnitelma Niva.pdf

AIP toimintasuunnitelma Luupuvesi.pdf
 

Aamutoiminta järjestetään koulupäivinä lauantaityöpäivää lukuun ottamatta klo 6.30 alkaen. Tarjolla on tila ja valvova aikuinen koulupäivän alkamista edeltävään välituntiin asti.  Toiminta on pääasiassa omatoimista lukemista, pelaamista tai leikkimistä. Aamulla perhe voi halutessaan ostaa lapselleen aamupalan ravitsemuspalveluiden kautta tai tuoda omat aamupalan. 

Iltapäivätoiminta järjestetään koulupäivinä klo 12.20–17.00 välisenä aikana. Iltapäivätoimintaan osallistuva lapsi saa välipalan.
 

Aamu- ja iltapäivätoiminnassa koululainen saa

– viettää iltapäivät luotettavan aikuisen ohjauksessa

– leikkiä, askarrella, harrastaa, unohtamatta omaehtoista toimintaa ja lepoa

– ystäviä

– viettää aikaansa turvallisessa ympäristössä

– tehdä tarvittaessa läksyt

– tutustua ympäristöön ja oppii vastuutaPERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN MAKSUT

Opetuslautakunta on päättänyt aamu- ja iltapäivätoiminnasta perittäväksi kerhomaksut seuraavasti:

läsnäolo       3 tuntia                                              aamulla ja iltapäivällä

                   tai alle         3-4 tuntia      4-5 tuntia    3-5 tuntia

5krt/vko       90€              110€               130€        150€  

4krt/vko       85€               95€                 115€        130€      14-17 pv/kk

3krt/vko       75€               85€                 105€        115€      11-13 pv/kk

2krt/vko       65€               75€                 85€          95€        6-10pv/kk

1krt/vko       55€               65€                 75€          85€         4-5 pv/kk


Satunnainen toimintapäivä 10 euroa    

Maksu peritään jokaiselta kuukaudelta, jolloin koululainen osallistuu toimintaan. Maksusta peritään puolet, jos koululainen ei sairautensa vuoksi voi osallistua toimintaan yli 10 päivänä kyseisen kuukauden aikana. Jos poissaolo toiminnasta jatkuu koko kuukauden, maksua ei peritä. Jos koululainen on jostakin muusta syystä kuin sairautensa vuoksi pois toiminnasta koko kalenterikuukauden, maksuna peritään puolet kuukausimaksusta.

Hakeminen sähköisesti toimintaan.

 

 

 

 

Tulostettava hakemus aamu- ja iltapäivätoimintaan
Yhteystiedot

Pauliina Kuonanoja

Nivan koulun rehtori
040 7153 540
pauliina.kuonanoja(at)kiuruvesi.fi

Henkilökunta

040 748 4167