Siirry sisältöön

Vanhainkodin makasiini.jpg

Kulttuuriympäristö on ihmisen ja luonnon vuorovaikutuksen jatkuvasti muovaama monikerroksinen kokonaisuus. Kulttuuriympäristössä näkyvät ihmisen toiminnan jäljet ja arvot, jotka perustuvat eri aikakausien elinkeino- ja asutushistoriaan.

Kulttuurimaisema on kulttuuriperinnön, rakennustaiteen, kansanperinteen, elinkeinohistorian, kasvi- ja eläinlajiston sekä eri luontotyyppien ilmentymä. Kulttuurimaisemat voidaan jakaa kaupunkimaisemiin ja perinnemaisemiin.

Kiuruveden kulttuuriympäristöstä ja sen hoidosta kerrotaan kulttuuriympäristöohjelmassa.