Siirry sisältöön

Kaavatyön käynnistäminen

Tekninen lautakunta on kokouksessaan 3.9.2019 päättänyt käynnistää Terveyskeskuksen alueen asemakaavan muutoksen, joka koskee korttelia 96 sekä siihen liittyvää Norontien katualuetta. Kaavamuutoksen tarkoituksena on muodostaa oma rakennuspaikka ”Pössilä”- nimiselle rakennukselle. Tutkittavaksi tulee myös kyseisen kulttuuriarvoiltaan paikallisesti merkittävän rakennuksen purkamisvaihtoehto. Korttelin muilta osin tarkoituksena on päivittää asemakaava ajan tasalle. Suunnittelualueeseen (2,6 ha) kuuluvat voimassa olevan asemakaavan mukainen terveyskeskuksen tontti sekä vieressä oleva Norontien katualue.

Asemakaavan muuttamisen vireille tulosta kuulutettiin 2.11.2022 ja kaavahankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävänä 2.11.22 – 1.12.2022 välisenä aikana. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, samoin kaavaluonnos on päivitetty ja asetetaan uudelleen nähtäväksi.

Kaavaluonnoksesta laaditut, päivitetyt osallistumis- ja arviointisuunnitelmat, pidettiin nähtävänä 29.11.23-28.12.2023 välisenä aikana teknisessä palvelukeskuksessa (os. Harjukatu 2) sekä kaupungin internetsivuilla. Kaava-aineistot ovat nähtävillä Kiuruveden kaupungintalolla teknisessä palvelukeskuksessa ja kaupungin internetsivuilla (Palvelut > Asuminen, rakentaminen ja maankäyttö > Kaavoitus > Vireillä olevat kaavat

Niissä esitellään suunnittelualueen rajaus, kaavatyön kulku ja aikataulu sekä osallistumismahdollisuudet.


Aikataulu

Asemakaavan vireille tulosta on kuulutettu 2.11.2022 ja kaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 2.11.- 1.12.2022 välisenä aikana.

Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu on pidetty 14.11.2022

Asemakaavamuutos luonnos on pidetty yleisesti nähtävillä 29.11.- 28.12.2023

Kaavoituksen seurantaryhmä on käsitellyt kaavaehdotusta kokouksessaan 13.03.2024

Tekninen lautakunta hyväksyi kokouksessaan 19.03.2024 ehdotuksen terveyskeskuksen alueen asemakaavan muutokseksi.

Kaavaehdotus liitteineen pidetään nähtävillä 25.03.- 24.04.2024


Vireille tulo ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävillä oloaikana 12.7.2023 – 16.8.2023, saatiin 11 (yksitoista) lausuntoa ja 4 (neljä)mielipidettä

Kaavaluonnos

 Asemakaavamuutos luonnoksesta annettiin kolme (3) lausuntoa ja yksi (1) kirjallinen mielipide.


Kaavaehdotus

Kaavaehdotuksesta annettujen lausuntojen ja muistutusten perusteella kaavaa täydennetään prosessin edetessä


Lisätietoja antavat:

Kaavoituksesta vastaava: Kiuruveden kaupunki 

Kimmo Karoluoto, tekninen johtaja, 050 475 7496, kimmo.karoluoto(at)kiuruvesi.fi ja
Risto Luttinen, kaavoitusinsinööri, 0400 741 492, risto.luttinen(at)kiuruvesi.fi