Siirry sisältöön

Kysely maanviljelijöille biokaasuhankkeeseen liittyen ​

Valio Oy ja St1 Oy perustivat alkuvuodesta yhteisyrityksen Suomen Lantakaasu Oy:n, jonka tavoitteena on toteuttaa teollisen kokoluokan biokaasulaitosinvestointi Ylä-Savon alueella. Laitos tulee käyttämään syötteinään maatalouden lantaa ja nurmea sekä turvallisia elintarviketeollisuuden sivuvirtoja. Maatilojen on mahdollista rakentaa myös omia biokaasulaitoksia ja tuotetulle kaasulle on mahdollista saada luotettava myyntikohde. Laitoksessa lopputuotteeksi muodostuu nesteytettyä biokaasua (LBG), jolla tullaan Suomessa vastaamaan uusiutuvan polttoaineen kysyntään parantaen samalla Suomen energiaomavaraisuutta. Tällä kyselyllä haluamme saada varmuutta syötteen alueellisesta saatavuudesta ja Ylä-Savon alueen energiapotentiaalista Suomen ensimmäisen suuren mittakaavan biokaasulaitoksen investointipäätöstä varten.

 

Kyselyyn maatilat pääsevät vastaamaan oheisesta linkistä:

https://q.surveypal.com/Nesteytetyn-biokaasun-tuotantolaitoksen-syotekysely-Yla-Savon-alueelle-Z4SpvSXkk3aSGWbD

 

Vastaukset ovat hankkeen toteutumiselle erittäin tärkeitä ja toivomme, että kysymyksiin vastattaisiin mahdollisimman laajasti. Toivomme vastauksia kyselyyn lähiviikkojen aikana, kuitenkin viimeistään 31.8. Pyydämme teitä vastaamaan kyselyyn oman tilan näkökulmasta. Kyselyyn vastaaminen vie noin 15-20 minuuttia. Kommentteja tai palautetta kyselyyn liittyen toivomme sähköpostilla, alla Jaakon ja Robertin yhteystiedot.

Jaakko Luoma jaakko.luoma@valio.fi 

Robert Harmoinen robert.harmoinen@valio.fi

Vastaa kyselyyn
Kysely 10-17 vuotiaille lapsille julkisten varojen käytöstä

Keräämme lapsilta mielipiteitä valtion, kuntien ja hyvinvointialueiden rahankäytöstä. Kyselyyn toivotaan vastauksia Suomessa asuvilta 10–17-vuotiailta lapsilta. Pyytäisimme ystävällisesti, olisiko teidän mahdollista välittää kysely eteenpäin lapsille vastattavaksi? 

Vastaa kyselyyn

Tai voit kopioida seuraavan linkin: https://link.webropolsurveys.com/S/A0C576690546A17F 

Kysely kuuluu valtiovarainministeriön lapsibudjetoinnin hankkeeseen, jossa luodaan kuntiin ja hyvinvointialueille lapsibudjetoinnin toteutusmalleja. Hankkeen selvityshenkilöinä toimivat Mika Penttilä ja Juha Aho. Valtiovarainministeriön hanke on osa kansallisen lapsistrategian toimeenpanosuunnitelmaa, jossa jalkautetaan lapsistrategian linjauksia lapsen oikeuksia kunnioittavan, lapsi- ja perhemyönteisen Suomen rakentamiseksi.

Lapsibudjetointi pohjautuu YK:n Lapsen oikeuksien yleissopimukseen, jonka mukaan jäsenvaltioilla on velvollisuus edistää lasten oikeuksien toteutumista talousarvioprosessin kaikissa vaiheissa. Lapsibudjetoinnilla tarkoitetaan tässä hankkeessa kunnan tai hyvinvointialueen talousarvion tarkastelemista lapsen oikeuksien näkökulmasta. Hankkeessa tarkastellaan myös talous- ja toimintatietojen seurantaa sekä raportointia.

Keräämme lapsilta näkemyksiä, koska haluamme kuulla lasten mielipiteitä siitä, kuinka valtio, kunnat ja jatkossa myös hyvinvointialueet käyttävät julkisia varoja lapsiin. Kysymme myös mielipidettä tavoista, joilla päätetään, kuinka paljon ja mihin julkista rahaa käytetään. Kyselyssä ei kysytä vastaajan nimeä. Kyselyyn voi vastata molemmilla kotimaisilla kielillä perjantaihin 20.5. klo 16 asti.

Vastaavanlainen kysely toteutettiin vuonna 2015 Lastensuojelun Keskusliiton toimesta osana kansainvälistä selvityshanketta. Kyselystä julkaistiin Lasten ja nuorten mielipiteitä hallituksen rahankäytöstä -raportti. Nyt toteutettava kysely pohjautuu tähän aiempaan kyselyyn, jotta voimme vertailla tuloksia. Valtiovarainministeriöllä ja lapsistrategian virkakunnalla on oikeus käyttää kyselyn vastauksia. 

Kiitämme jo etukäteen kyselyn välittämisestä lapsille vastattavaksi! Mikäli teillä herää kysymyksiä, vastaamme niihin mielellämme.

selvityshenkilö Mika Penttilä, puh. 044 703 9012, mika.penttila@ouka.fi

selvityshenkilö Juha Aho, puh. 040 595 5375, juha.aho@ouka.fi   

valtiovarainministeriön erityisasiantuntija Heidi Järvenpää, puh. 050 430 6416, heidi.jarvenpaa@gov.fi  

lapsistrategian asiantuntija Laura Saarinen, puh. 029 516 3352, laura.e.saarinen@gov.fi

Osallistu kyselyyn

Kiuruveden kaupunkistrategian päivitys 2022 - 2025

Kiuruveden kaupunki on päivittämässä kaupunkistrategiaa alkaneelle valtuustokaudelle. Strategia määrittää tärkeimmät linjaukset tulevaisuuden tahtotilasta ja toimii kaupungin arkijohtamisen kulmakivenä. Kaupunkistrategia ohjaa vuosittaisten toimintasuunnitelmien ja talousarvioiden laadintaa.
Haluamme tehdä uudesta strategiasta koko kaupunkiyhteisöä kokoavan ja haluamme huomioida niin kaupunkilaiset, kaupungin työntekijät, yrittäjät, yhdistykset ja kaikki tahot, jotka vahvistavat kaupunkimme elinvoimaa.
Tavoitteena on laatia kaupungille konkreettinen, tiivis, napakka ja ymmärrettävä strategia, johon kaikki ovat valmiita sitoutumaan. Uudet ideat ja näkemykset ovat tervetulleita! Vastaa kyselyyn ja vaikuta kaupunkimme positiiviseen kehitykseen. Yhdessä olemme vahvoja!
Kyselyyn voit vastata myös paperisena. Voit hakea ja palauttaa paperisen lomakkeen kirjastolle.
Kysely on avoinna 26.10.-8.11.2021.

Kävelyn ja pyöräilyn olosuhteita kartoittava kysely 1.9 - 31.10.2021

Ylä-Savossa käynnistyy kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelman laadinta

- Kerro näkemyksesi kävelyn ja pyöräilyn nykytilanteesta

Kyselyyn voi vastata 31.10.2021 asti ja se löytyy osoitteesta https://query.eharava.fi/3667.

Ylä-Savon kuntiin (Iisalmi, Keitele, Kiuruvesi, Lapinlahti, Pielavesi, Sonkajärvi, Rautavaara ja Vieremä) laaditaan kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelma vuoden 2022 aikana. Ohjelma toteutetaan yhteistyössä Ylä-Savon kuntien, Pohjois-Savon ELY-keskuksen ja maakuntaliiton kanssa.

Edistämisohjelmassa määritellään pitkän tähtäimen visio kävelyn ja pyöräilyn lisäämiseksi seudun kunnissa sekä kuvataan toimenpiteet kävelyn ja pyöräilyn houkuttelevuuden lisäämiseksi. Tarkoituksena on lisätä kävelyä ja pyöräilyä sekä arkimatkoilla että vapaa-ajan liikuntamuotona ja näin parantaa kuntalaisten kokonaisvaltaista hyvinvointia.

Edistämisohjelman sisältö suunnitellaan vuoden 2021 aikana ja sen taustaksi toteutetaan asukaskysely. Asukkailta kysytään, missä ovat kävelyn ja pyöräilyn suurimmat puutteet ja ongelmakohdat sekä selvitetään asukkaiden nykyisiä liikkumistapoja ja niihin vaikuttavia taustatekijöitä. Asukkailta toivotaan myös ideoita kävelyn ja pyöräilyn edistämiseksi tulevina vuosina. Tuloksia hyödynnetään edistämisohjelman laadinnassa.

Kerro mielipiteesi ja osallistu kävelyn ja pyöräilyn mahdollisuuksien kehittämiseen. 

Lisätietoja kyselystä antavat:

Salla Airaksinen (Pohjois-Savon ELY-keskus), salla.airaksinen@ely-keskus.fi

Keskustan kehittämiskysely

Kysely oli avoinna 9.11. - 1.12.2020

Kysely on päättynyt.

Kiitoksia vastauksistanne. 

 

Kyselyiden tulokset ja raportit

Hyvinvointikysely 2020

Tammi-Helmikuussa 2020 Pohjois-Savossa järjestettiin asukkaille suunnattu  kysely, jolla kartoitettiin asukkaiden kokemuksia heidän omasta hyvinvoinnistaan. Kyselyyn pystyi osallistumaan joko verkossa tai täyttämättä paperilomakkeen. Kiuruveden osalta vastauksia tuli kaikkiaan 48 kpl. Kyselyn avulla saatuja tietoja käytetään mm. lakisääteisen, vuosittaisen hyvinvointirapotin laatimisessa.

Tutkimuksessa vastaaja kertoi mm.

  • mitkä asiat vahvistavat hänen hyvinvointiaan ja mitä voisi ja tulisi parantaa
  • millaiseksi hän kokee itsensä ja tämänhetkisen elämäntilanteensa
  • miten hänen asuinalueensa vaikuttaa hyvinvointiin
  • kuinka onnellinen hän kokee olevansa
  • mitä hän haluaisi saattaa tiedoksi (sana vapaa)
Tutustu hyvinvointikyselyn tuloksiin

Kouluverkkokysely

Kysely oli avoinna 27.8. - 11.9.2020

Vastaukset: 777
Tutustu kouluverkkokyselyn tuloksiin

Talouden tasapainottamiskysely

Kysely oli avoinna 27.8. - 11.9.2020.

Vastauksia: 249
Tutustu talouden tasapainottamiskyselyn tuloksiin

Strategian toteutumisen arviointikysely

Kesällä 2019 pyysimme asukkaitamme arvioimaan miten olemme onnistuneet tavoitteissamme. Kyselyyn vastasi 122 henkilöä ja tuloksia käytettiin kaupunkistrategian väliarvioinnin välineenä.

Kyselyn pohjana toimivat tavoitteet perustuvat kaupunkistrategian neljään pääkohtaan:

1. Tasapainoinen ja mahdollistava talous
2. Kuntalaisten hyvinvoinnista huolehtiminen
3. Vetovoimainen maalaiskaupunki
4. Yrityksiä ja työpaikkoja
Lue arviointikyselyn tulokset tästä

Päihdetilannekysely

Huhti-toukokuussa 2019 Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä järjesti toiminta-alueellaan päihdetilannekyselyn, johon Kiuruvedeltä vastasi 223 henkilöä. Kysely koostui kolmesta osasta:
1. Ongelmien varhainen tunnistaminen ja tuki
2. Haittojen ehkäisy ja vähentäminen
3. Alaikäisten päihteiden ja tupakka- ja nikotiinituotteiden käyttö sekä rahapelaaminen
Lue päihdetilannekyselyn tulokset tästä!

Hyvinvointikysely

Tammi-helmikuussa 2019 Pohjois-Savossa järjestettiin asukkaille suunnattu  kysely, jolla kartoitettiin asukkaiden kokemuksia heidän omasta hyvinvoinnistaan. Kyselyyn pystyi osallistumaan joko verkossa tai täyttämättä papaerilomakkeen. Kiuruveden osalta vastauksia tuli kaikkiaan 153 kpl. Kyselyn avulla saatuja tietoja käytetään mm. lakisääteisen, vuosittaisen hyvinvointirapotin laatimisessa.

Tutkimuksessa vastaaja kertoi mm.

  • mitkä asiat vahvistavat hänen hyvinvointiaan ja mitä voisi ja tulisi parantaa
  • millaiseksi hän kokee itsensä ja tämänhetkisen elämäntilanteensa
  • miten hänen asuinalueensa vaikuttaa hyvinvointiin
  • kuinka onnellinen hän kokee olevansa
  • mitä hän haluaisi saattaa tiedoksi (sana vapaa)
Lue hyvinvointikyselyn tulokset tästä!