Päihdetilannekysely

Huhti-toukokuussa 2019 Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä järjesti toiminta-alueellaan päihdetilannekyselyn, johon Kiuruvedeltä vastasi 223 henkilöä. Kysely koostui kolmesta osasta:
1. Ongelmien varhainen tunnistaminen ja tuki
2. Haittojen ehkäisy ja vähentäminen
3. Alaikäisten päihteiden ja tupakka- ja nikotiinituotteiden käyttö sekä rahapelaaminen
Lue päihdetilannekyselyn tulokset tästä!

Hyvinvointikysely

Tammi-helmikuussa 2019 Pohjois-Savossa järjestettiin asukkaille suunnattu  kysely, jolla kartoitettiin asukkaiden kokemuksia heidän omasta hyvinvoinnistaan. Kyselyyn pystyi osallistumaan joko verkossa tai täyttämättä papaerilomakkeen. Kiuruveden osalta vastauksia tuli kaikkiaan 153 kpl. Kyselyn avulla saatuja tietoja käytetään mm. lakisääteisen, vuosittaisen hyvinvointirapotin laatimisessa.

Tutkimuksessa vastaaja kertoi mm.

  • mitkä asiat vahvistavat hänen hyvinvointiaan ja mitä voisi ja tulisi parantaa
  • millaiseksi hän kokee itsensä ja tämänhetkisen elämäntilanteensa
  • miten hänen asuinalueensa vaikuttaa hyvinvointiin
  • kuinka onnellinen hän kokee olevansa
  • mitä hän haluaisi saattaa tiedoksi (sana vapaa)
Lue hyvinvointikyselyn tulokset tästä!