Tekninen palvelukeskus

Harjukatu 2 PL 28, 74701 KIURUVESI
sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@kiuruvesi.fi
fax (017) 2729 759

tekninen johtaja Arto Karoluoto, p. 040 5766 514

 

Maankäytön suunnittelu ja kaavoitus

maanmittausinsinööri Ville Kamaja 0400 741492

 • yleis- ja asemakaavoitus   

 

Mittauspalvelut, tonttiasiat

maanmittausinsinööri Ville Kamaja p. 0400 741492

 • kaupungin kiinteistökaupat
 • tontin varaaminen
 • rakennuspaikan merkitseminen ja korkeusaseman antaminen 

 

Liikenne ja alueet

ympäristöinsinööri Ari Ruotsalainen, p. 0400 371 128

 • liikenneväylät, liikennealueet
 • liikenneturvallisuus
 • yleiset alueet
 • maa- ja metsätilat 

 

Yksityistiet

 yhdyskuntateknikko Tapio Piippo p. 0400 160 158

 

Puistot ja leikkikentät

vihertyönjohtaja Nea Turkki-Koski p. 0400 586 494

 

Rakennusvalvonta

rakennustarkastaja Tuomo Halme p. 040 7077 681

 • rakentamisen ohjaus ja valvonta
 • kaavan toteuminen
 • rakennus-, toimenpide- ja purkuluvat, suunnittelutarveratkaisut
 • vähäinen poikkeaminen
 • maa-ainesluvat
 • jätevesiasetuksen mukaiset luvat
 • ilmoitusmenettely
 • kunnossapitovelvoitteet, purkumääräykset, käyttökiellot, ympäristön siistimismääräykset 

 

Kaavoituksen seurantaryhmä

tekninen johtaja Arto Karoluoto (pj.), ympäristöinsinööri Ari Ruotsalainen, maanmittausinsinööri Ville Kamaja, rakennustarkastaja Tuomo Halme, ympäristönsuojelutarkastaja Veera Kajanus (Ylä-Savon SOTE-kuntayhtymä), kaupunginjohtaja Jarmo Muiniekka, kaupunginhallituksen jäsen  Tommi Tikka (varalla Seppo Niskanen), kaupunginvaltuuston jäsen Rauno Pikkarainen (varalla Kirsi Tenhunen), teknisen lautakunnan puheenjohtaja Mikko Kemppainen (varalla Tuomo Pesonen), teknisen lautakunnan jäsen Tuula Tikkanen (varalla Voitto Kämäräinen)

 • kaavoituksen seuranta, valmistelu ja ohjaus. 

 

Maapoliittinen työryhmä

kaupunginjohtaja Jarmo Muiniekka (pj.), kaupunginvaltuuston pj. Kari Saastamoinen, kaupunginhallituksen pj. Mira Kokkonen, kaupunginvaltuuston jäsen Rauno Pikkarainen, kaupunginhallituksen jäsen Tommi Tikka, teknisen lautakunnan pj. Mikko Kemppainen, teknisen lautakunnan jäsen Tuula Tikkanen, ympäristönsuojelutarkastaja Veera Kajanus Ylä-Savon SOTE, tekninen johtaja Arto Karoluoto, ympäristöinsinööri Ari Ruotsalainen, maanmittausinsinööri Ville Kamaja, rakennustarkastaja Tuomo Halme.

 • maapolitiikkaan liittyvien asioiden käsittely ja valmistelu. 

 

Tekninen lautakunta

teknisen lautakunnan jäsenet

 • maankäyttöön ja kaavoitukseen liittyvät asiat
 • yleis- ja asemakaavan laatimistarpeesta päättäminen
 • vaikutukseltaan vähäisten asemakaavojen hyväksyminen 

 

Rakennusvalvontajaosto

rakennusvalvontajaoston jäsenet

 • poikkeamisasiat 

 

Kaupunginvaltuusto

kaupunginvaltuuston jäsenet

 • asema- ja yleiskaavojen hyväksyminen