Siirry sisältöön

Tekninen palvelukeskus

Harjukatu 2 (PL 28)
74701 KIURUVESI
fax (017) 2729 759

tekninen johtaja Kimmo Karoluoto
kimmo.karoluoto(at)kiuruvesi.fi, 050 475 7496

Maankäytön suunnittelu ja kaavoitus

maamittausinsinööri Risto Luttinen
risto.luttinen(at)kiuruvesi.fi, 0400 741 492

 • yleis- ja asemakaavoitus

Mittauspalvelut, tonttiasiat

maamittausinsinööri Risto Luttinen
risto.luttinen(at)kiuruvesi.fi, 0400 741 492

 • kaupungin kiinteistökaupat
 • tontin varaaminen
 • rakennuspaikan merkitseminen ja korkeusaseman antaminen

Liikenne ja alueet, puistot ja leikkikentät

yhdyskuntateknikko Tapio Piippo
tapio.piippo(at)kiuruvesi.fi, 0400 160 158

 • liikenneväylät, liikennealueet
 • yksityistiet
 • liikenneturvallisuus
 • yleiset alueet
 • maa- ja metsätilat

Rakennusvalvonta

rakennustarkastaja Tuomo Halme
tuomo.halme(at)kiuruvesi.fi, 040 7077 681

 • rakentamisen ohjaus ja valvonta
 • kaavan toteuminen
 • rakennus-, toimenpide- ja purkuluvat, suunnittelutarveratkaisut
 • vähäinen poikkeaminen
 • maa-ainesluvat
 • jätevesiasetuksen mukaiset luvat
 • ilmoitusmenettely
 • kunnossapitovelvoitteet, purkumääräykset, käyttökiellot, ympäristön siistimismääräykset


Tekninen lautakunta

teknisen lautakunnan jäsenet

 • maankäyttöön ja kaavoitukseen liittyvät asiat
 • yleis- ja asemakaavan laatimistarpeesta päättäminen
 • vaikutukseltaan vähäisten asemakaavojen hyväksyminen 

 

Rakennusvalvontajaosto

rakennusvalvontajaoston jäsenet

 • poikkeamisasiat 

 

Kaupunginvaltuusto

kaupunginvaltuuston jäsenet

 • asema- ja yleiskaavojen hyväksyminen