Siirry sisältöön

Erityisliikunnan toimintaan voivat osallistua kaikki kiuruvetiset henkilöt mm. eläkeläiset, pitkäaikaissairaat, liikunta-, aisti- ja kehitysvammaiset. Erityisliikunta on soveltavaa liikuntaa ja sitä on määritelty seuraavasti: Sovelletulla liikunnalla tarkoitetaan sellaisten henkilöiden liikuntaa, joilla on sairauden, vamman tai toimintarajoitteisuuden vuoksi vaikeuksia harrastaa terveyden kannalta riittävästi liikuntaa ja käyttää yleisiä liikuntapalveluja.

Sovellettu liikunta vaatii usein myös erityisjärjestelyjä esim. liikuntapaikoilta esteettömyyttä, ohjaajilta asiantuntemusta sekä joissain tapauksissa kuljetuksen järjestämistä.

Erityisliikunnan toimintatapa on ryhmäohjaus, mutta yksilöllisesti liikkujan tarpeet huomioiden. Tavoitteena toiminnassa on helpottaa arjen askareissa selviytymistä, luoda mahdollisuuksia sosiaaliseen toimintaan mielen virkistykseksi, tukea liikunta- ja toimintakyvyn ylläpitoa sekä kehittämistä.

Kiuruveden erityisliikunnan toiminnan osa-alueisiin kuuluvat:

  • Viikoittaiset ja säännöllisesti kokoontuvat liikuntaryhmät
  • Erityisliikunnan tapahtumat ja teemapäivät
  • Yhteistyö eri järjestöjen, yhdistysten, yhteisöjen, Kiuruveden vammaisneuvoston sekä kaupungin hallintokuntien kanssa
  • Erityisliikunnan tuntemuksen lisääminen tiedottamalla ja koulutustilaisuuksilla
  • Erityisliikunnan toiminnan kehittäminen paikallis- ja maakuntatasolla 
Yhteystiedot

Sonja Kärkkäinen

erityisliikunnanohjaaja
040 592 5695
sonja.karkkainen(at)kiuruvesi.fi

Erityisliikunnan toimisto sijaitsee Kiuruveden Nuorisotalolla,
osoitteessa Kuorevirrankatu 10, 74700 KIURUVESI