Siirry sisältöön

Eläinsuojelu

Iisalmessa, Kiuruvedellä, Sonkajärvellä ja Vieremällä eläinsuojeluvalvontaa hoitaa valvontaeläinlääkäri.

Valvontaeläinlääkäri tekee suojelutarkastuksia eläintenpitopaikoissa, joissa on aihetta epäillä, että eläimiä pidetään eläinsuojelusäännösten vastaisesti. Tarkastuksia tehdään maatiloilla myös arvontojen perusteella (ns. EU:n eläinsuojelutarkastukset).

Mikäli sinulla herää huoli eläinten hyvinvoinnista, ota yhteyttä valvontaeläinlääkäriin.

Kerro ilmoituksessa mahdollisimman tarkasti seuraavat asiat

  • mitä eläintä/eläimiä asia koskee
  • mitä on tapahtunut
  • miten sait tiedon tapahtuneesta
  • ilmoituksen kohde (jos esim. ratsastustalli jne.)
  • eläimen omistajan/haltijan nimi
  • tarkka osoite sekä puhelinnumero (jos on tiedossa)

Ilmoituksessa tulee tulla esille myös seuraavat asiat, jotta eläinsuojelutarkastus voidaan suorittaa:

  • ilmoittajan nimi, puhelinnumero ja tarvittaessa sähköpostiosoite.

Eläinsuojeluviranomaisilla on vaitiolovelvollisuus ja he käsittelevät yhteystietojasi luottamuksellisesti ja niitä ei anneta ilmoituksen kohteelle.

Voit tehdä ilmoituksen sähköpostilla.

Puhelinasiointi

Valvontaeläinlääkäri

Eläinsuojeluvalvonta

Lisää tietoa
Puh. +358 40 7126720 Puh. +358 40 6276716

Ylä-Savon ympäristöterveystarkastajat

Ylä-Savon ympäristöterveystarkastajien yhteystiedot

Lisää tietoa
Puh. +358 40 0144462 Puh. +358 40 0144461 Puh. +358 40 0144460 Puh. +358 40 0940344

Linkit

Ympäristöterveysvalvontapalveluiden verkkosivu

Ympäristöterveysvalvontapalveluiden verkkosivut sisältävät ympäristöterveysvalvonnan palvelut tehtävittäin, lomakkeita sekä linkkejä.

Lisää tietoa
Avaa linkki

Jos epäilet, että eläintä on kohdeltu kaltoin, ilmoita siitä kunnaneläinlääkärille, kunnan terveydensuojeluvalvontaa hoitavalle viranomaiselle tai poliisille. Eläimiä on suojeltava parhaalla mahdollisella tavalla kärsimykseltä, kivulta ja tuskalta ja eläinten hyvinvointia ja hyvää kohtelua on edistettävä. Eläinsuojelulaki säätää muun muassa eläimen pitopaikasta, ravinnosta, hoivasta, kohtelusta ja jalostuksesta.

Eläinsuojelulain valvontaan osallistuvat kunnan tai hyvinvointialueen terveydensuojeluviranomaiset sekä valtion viranomaiset, kuten poliisi.

Kiireellisessä tapauksessa saat poliisiin yhteyden soittamalla hätänumeroon 112.

Eläinsuojelulaki: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1996/19960247

Liittyvät palvelut

Haaskaruokintapaikan rekisteröinti

Katso tiedot

Ilmoitus haaskalle viedyn sivutuotteen määrästä

Katso tiedot

Sivutuotelaitoksen rekisteröinti

Katso tiedot
Näytä kaikki liittyvät palvelut