Siirry sisältöön

Varhaiskasvatuksen tietovaranto (Varda) on uusi, 1.1.2019 käyttöönotettava kansallinen tietovaranto, joka sisältää tietoja varhaiskasvatustoimijoista, varhaiskasvatuksen toimipaikoista, varhaiskasvatuksessa olevista lapsista, lasten huoltajista ja varhaiskasvatuksen henkilöstöstä. Varhaiskasvatuksen tietovarannosta säädetään varhaiskasvatuslaissa. Tietovarannon pohjalta mm. edistetään varhaiskasvatuksen kehittämistä ja päätöksentekoa, tilastoidaan ja tutkitaan varhaiskasvatusta sekä hoidetaan viranomaistehtäviä. Varhaiskasvatuksen tietovarannon ylläpidosta vastaa Opetushallitus.

Varhaiskasvatuslain mukaan kunnalla ja kuntayhtymällä on velvollisuus tallentaa tiedot varhaiskasvatuksen järjestäjästä ja toimipaikoista sekä lasten tiedot Vardaan 1.1.2019 lähtien. Tallennettavat tiedot sisältävät henkilötietoja varhaiskasvatuksessa olevista lapsista. Vardaan tallennettavat henkilötiedot lapsesta ovat:

 • nimi, henkilötunnus, äidinkieli, kotikunta ja yhteystiedot
 • toimipaikka, jossa lapsi on varhaiskasvatuksessa
 • hakemuksen toimittamispäivämäärä
 • päätöksen tai sopimuksen alkamis- ja päättymispäivämäärä
 • varhaiskasvatusoikeuden tuntimääräinen laajuus ja sen käyttöön liittyvät tiedot
 • tieto varhaiskasvatuksen järjestämisestä vuorohoitona
 • varhaiskasvatuksen järjestämismuoto

Varhaiskasvatuslain mukaan kunnalla ja kuntayhtymällä on velvollisuus tallentaa tiedot varhaiskasvatuksessa olevien lasten huoltajista Vardaan 1.9.2019 lähtien. Tallennettavat tiedot sisältävät henkilötietoja huoltajista. Vardaan tallennettavat henkilötiedot huoltajista ovat:

 • nimi, henkilötunnus, oppijanumero, äidinkieli, kotikunta ja yhteystiedot
 • varhaiskasvatuksen asiakasmaksun määrä ja palvelusetelin arvo
 • varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annetun lain mukainen perheen koko
 • maksupäätöksen alkamis- ja päättymispäivämäärä

Vardaan tallennetaan huoltajakokonaisuuteen liittyen ainoastaan varhaiskasvatuksen piirissä olevien lasten sekä heidän Väestötietojärjestelmässä olevien huoltajiensa tiedot.

Lisäksi Opetushallituksen ylläpitämän oppijanumerorekisterin kautta Vardaan yhdistetään seuraavat rekisteröidyn henkilötiedot:

nimi, oppijanumero ja henkilötunnus tai muu vastaava yksilöintitieto, kansalaisuus, sukupuoli, äidinkieli ja tarpeelliset yhteystiedot.

Kiuruvedellä tiedot siirretään operatiivisesta varhaiskasvatuksen tietojärjestelmästä Vardaan järjestelmäintegraation avulla. Integraatio aloitettiin lasten tietojen sekä toimipaikkojen osalta 1.6.2019.

Rekisteröidyn oikeudet Vardaan liittyen

Lisätietoja:

Varhaiskasvatuksen tietovaranto Varda Opetushallituksen verkkopalvelussa: https://www.oph.fi/fi/palvelut/varhaiskasvatuksen-tietovaranto-varda

 (suomi)

Varhaiskasvatuksen tietovarannon tietosuojaseloste: https://opintopolku.fi/wp/tietosuojaseloste/varda-palvelun-tietosuojaseloste/

Rekisteröityjen informointi

Varhaiskasvatuslaki (540/2018): https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2018/20180540

 

Opintopolku/KOSKI-tietovarantoon tallennetaan esiopetuksessa olevien lasten tietoja

Maksuttomassa esiopetuksessa olevien lasten osalta tallennetaan tietoja KOSKI-tietovarantoon 1.6.2019 lähtien. KOSKI-tietovaranto perustuu Lakiin valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä (884/2017), joka tuli voimaan 1.1.2018. Tietovarannon ylläpidosta vastaa Opetushallitus.

Tallennettavat tiedot:

Henkilötunnus, etunimet, kutsumanimi, sukunimi
Oppilaitoksen nimi ja OID-koodi
Opiskeluoikeuden alku- ja loppupvm.
Opiskeluoikeuden tila, pidennetyn oppivelvollisuuden alkupvm.
Koulutusmoduulin perusteen diaarinumero ja tunniste
Toimipisteen nimi ja OID-koodi
Tutkinnon suorituskieli ja suoritustyyppi
Tutkinnon vahvistuksen pvm., paikkakunta ja myöntäjäorganisaatio
Tutkinnon myöntäjän nimi, titteli ja organisaatio

Lisätiedot:

Rekisteröityjen informointi

Opintopolku/KOSKI tietovaranto Opetushallituksen verkkopalvelussa https://www.oph.fi/fi/palvelut/koski-tietovaranto
Opintopolku/KOSKI tietovarannon tietosuojaseloste: https://opintopolku.fi/wp/tietosuojaseloste/koski-palvelun-tietosuojaseloste/
Laki valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä (884/2017): https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20170884