Siirry sisältöön
Kaavoituksen seurantaryhmä

Kaavoituksen seurantaryhmä seuraa, valmistelee ja ohjaa kaavoitusta. Seurantaryhmän toimikausi on valtuustokausi.

Jäsenet:

  • vs. tekninen johtaja, maanmittausinsinööri Ville Kamaja
  • rakennustarkastaja Tuomo Halme
  • ympäristönsuojelutarkastaja Veera Kajanus (Ylä-Savon SOTE-kuntayhtymä)
  • kaupunginjohtaja Jarmo Muiniekka
  • kaupunginhallituksen jäsen  Tommi Tikka (varalla Seppo Niskanen)
  • kaupunginvaltuuston jäsen Rauno Pikkarainen (varalla Kirsi Tenhunen)
  • teknisen lautakunnan puheenjohtaja Mikko Kemppainen(varalla Tuomo Pesonen)
  • teknisen lautakunnan jäsen Tuula Tikkanen (varalla Voitto Kämäräinen)
Maapoliittinen ohjelma

Maapoliittinen ohjelma sisältää kaupungin maapoliittiset tavoitteet ja periaatteet sekä toimenpiteet, jotka liittyvät alueiden hankintaan, luovutukseen, hintaan sekä omistus- ja hallintasuhteiden kehittämiseen.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 18.6.2018 maapoliittisen ohjelman vuosille 2018-2021.

Maapoliittinen työryhmä

Maapoliittisen työryhmän tehtävänä on maapolitiikkaan liittyvien asioiden käsittely ja valmistelu. Työryhmän toimintakausi on valtuustokausi sen jäsenet nimeää kaupunginhallitus.

Valtuustokaudella 2017 - 2021 työryhmä koostuu kaavoituksen seurantaryhmästä sekä valtuuston, kaupunginhallituksen ja teknisen lautakunnan puheenjohtajista. Puheenjohtajana toimii kaupunginjohtaja

Jäsenet:

  • kaupunginjohtaja Jarmo Muiniekka, puheenjohtaja
  • kaupunginvaltuuston puheenjohtajaKari Saastamoinen
  • kaupunginhallituksen puheenjohtaja Mira Kokkonen
  • kaupunginvaltuuston jäsen Rauno Pikkarainen
  • kaupunginhallituksen jäsen Tommi Tikka
  • teknisen lautakunnan puheenjohtaja Mikko Kemppainen
  • teknisen lautakunnan jäsen Tuula Tikkanen
  • ympäristönsuojelutarkastaja Veera Kajanus Ylä-Savon SOTE
  • vs. tekninen johtaja Ville Kamaja
  • rakennustarkastaja Tuomo Halme