Siirry sisältöön
Päivitys 29.10.2020:
Lisätty tiedostot: Lapsivaikutusten arviointi, Varjobudjetti ja oheismateriaali, Kiuruveden Vanhempainyhdistyksen kannanotto, kuntalaisaloite oppilaaksiottoalueen päivittämiseksi sekä kouluverkkolaskelmat
Kouluverkon rakennemuutoksen taustat

Rakennemuutoksen taustalla lasten määrän väheneminen


Peruskoulutasolla Kiuruvedellä on tällä hetkellä kuusi koulua. Keskustassa sijaitsevat Nivan alakoulu sekä yläkoulu, kyläkoulut sijaitsevat Kalliokylässä, Lahnajoella, Luupuvedellä ja Rytkyllä.
Kiuruveden väkiluku vähenee ja väestö ikääntyy. Lasten määrän ennustetaan vähenevän merkittävästi vuoteen 2030 mennessä.

Työryhmän esitys: 
Lukuvuodesta 2025-2026 alkaen kaikki perusopetus järjestetään taajamassa


Koulukohtaiset oppilasmäärät 2019-2020 sekä ennuste lukukausille 2024-2025 ja 2026-2027

Koulu

Oppilasmäärä
2019-2020

   

Ennuste
2024-2025

    

Ennuste
2026-2027

Nivan koulu  364   323   299
Yläkoulu  268   242   229
Kalliokylän koulu  30   21   17
Lahnajoen koulu 30   32   24
Luupuveden koulu  49   46   33
Rytkyn koulu 44   37   32


Lasten määrän väheneminen tarkoittaa luonnollisesti myös oppilasmäärien vähenemistä. Lukuvuonna 2019-2020 Kiuruvedellä peruskoulussa opiskeli kaiken kaikkiaan 785 lasta. Ennusteen mukaan lukuvuonna 2026-2027 peruskoulussa olisi enää 634 lasta. Tämän vuoksi talouden tasapainottamistyöryhmä esittää loppuraportissaan, että perusopetus keskitetään kaupungin taajamaan. Tämä tarkoittaa neljän kyläkoulun lakkauttamista.

Kouluverkon rakennemuutos tulee valtuuston käsittelyyn marraskuussa 2020.
 

Kuntalaisten kuuleminen


Talouden tasapainottamisesta järjestettiin yleinen kuntalaistilaisuus 27.8.2020. Tilaisuudessa julkaistiin talouden tasapainottamistyöryhmän loppuraportti, joka sisälsi kaksi osiota toimenpide-ehdotuksiksi. Ensimmäinen osa koski sopeuttamisohjelmaa ja toinen kouluverkkoa. Tilaisuuden jälkeen julkaistiin kaksi kuntalaiskyselyä: yleinen talouden tasapainottamiskysely sekä erillinen kouluverkkokysely.

Kouluverkon rakennemuutos vaatii aina kuntalaisten kuulemisen. Yksi osa kuulemista olivat edellä mainut kyselyt. Kyselyiden lisäksi kaupunki järjesti jokaisella kyläkoululla oman kuulemistilaisuuden:

  •   7.9.2020 Rytkyn koulu
  •   8.9.2020 Luupuveden koulu
  •   9.9.2020 Lahnajoen koulu
  • 10.9.2020 Kalliokylän koulu