Siirry sisältöön

Vuorohoidon järjestämisestä varhaiskasvatuksessa ei ole erikseen lakia, säännöksiä, eikä tarkkoja ohjeistuksia. Käytännössä kunnat päättävät eräitä käytäntöjä itse. Kiuruveden varhaiskasvatuksen johtoryhmä ja vuorohoidon henkilöstön edustaja ovat laatineet periaatteita noudatettaviksi Kiuruveden vuorohoidossa.

Vuorohoito Kiuruvedellä

Vuorohoito on varhaiskasvatusta, jota tarvitaan varhaiskasvatuksen normaalien aukiolojen (yleensä n. klo 6:30-17:00) ulkopuolella eli iltaisin, öisin ja viikonloppuisin. Kiuruvedellä vuorohoito on keskitetty Satumetsän päiväkotiin.
Vuorohoitoon ei ole subjektiivista oikeutta. Sitä tarjotaan vain molempien vanhempien, puolisoiden tai yksinhuoltajan päätoimisen työn, opiskelun tai yötyöstä johtuvan levon aikana. Vuorohoitoon on oikeus vain niillä lapsilla, joiden hoidon tarve perustuu molempien vanhempien tai ainoan vanhemman vuorotyöhön.
Jos työssä tapahtuu muutoksia tai vuorohoidon tarve lakkaa, tulee vanhempien ottaa yhteyttä yksikön esimieheen, jolloin yhdessä mietitään perheen tarpeisiin vastaavaa hoitopaikkaa.

Vuorohoito pyhäpäivinä

Jouluna, uutena vuotena, pääsiäisenä, vappuna ja juhannuksena vuorohoitoa tarjotaan vain niille lapsille, joiden vanhemmat toimittavat näiltä pyhäpäiviltä työnantajan vahvistaman työvuorolistan riittävän ajoissa päiväkodille.

 

Huomioitavaa vuorohoidosta

Lapsen hoitoajat

Vuorohoitoa järjestetään vain ennalta ilmoitettujen hoitoaikavarausten perusteella. Lapsen hoitoajat on ilmoitettava hoitoaikasovelluksella viimeistään viikkoa aikaisemmin perjantaina klo 24:00 mennessä.

Mikäli hoitoaikalistaa ei ole toimitettu määräaikaan mennessä, lapselle ei varata vuorohoitoa. Hoitoaikavarauksiin em. ajankohdan jälkeen tulleita muutoksia (koskien hoitoaikoja klo 17-6:30) voidaan ottaa vastaan päiväkodinjohtajan harkinnan mukaan vain, jos kyseiseen kellonaikaan on varattu työntekijä/työntekijöitä ja ryhmässä on tilaa huomioiden lain vaatima lasten ja henkilöstön välinen suhdeluku.

Lapsen hakee hoidosta aina se vanhempi, jonka työt loppuvat aikaisemmin. Huoltajien loma- ja vapaapäivät ovat myös lapsen edun mukaisesti lapsen vapaapäiviä. Lapselle olisi hyvä järjestää vähintään 8 vapaapäivää kuukaudessa.

Jos lapsi on poissa sairastumisen tai muun syyn vuoksi, pyydämme vanhempia ilmoittamaan siitä niin pian kuin mahdollista. Myös varatuista tunneista laskutetaan varatun ajan mukaan. Vanhempien tulee ilmoittaa välittömästi tiedon saatuaan etukäteen tiedossa olevat lapsen poissaolot ja loma-ajat.

 

Lapsen haku päiväkodista iltaisin

Lapsen iltavuoron on päätyttävä viimeistään klo 22- 22.30 ja alle 3-vuotiailla klo 21.00. Tarpeen jatkuessa pidempään lapsi voi jäädä päiväkotiin yöhoitoon.

Iltahoidon jatkuessa em. rajoihin saakka huomioidaan myös lapsen saaman yöunen pituus. Seuraavan aamun herätysajankohta on ratkaiseva. Lapsella tulee olla vapaapäivä tai esim. iltavuoro, jolloin hän saa nukkua pidempään. Jos myöhäistä iltahakua seuraa aikainen aamuherätys (liian lyhyt yöuni), lapsi voi jäädä päiväkotiin yöhoitoon.
Lapselle tulisi turvat minimissään 8-10 tunnin yöunet. Unentarve vaihtelee yksilöllisesti ja eri ikäkausina, viisivuotiailla se on n. 10-12 tuntia vuorokaudessa.


Muuta huomioitavaa vuorohoidossa

 
Päiväkodissa päiväunet nukutaan n. klo 12-14. Pienten lasten kohdalla unentarve on suurempi, joten he saattavat nukkua yksilöllisten tarpeidensa ja rytminsä mukaan toisenlaisina ajankohtina.

Lasta ei tulisi sopeuttaa vuorotyön aiheuttamaan epäsäännölliseen vuorokausirytmiin, vaan lapselle tulisi mahdollisuuksien mukaan turvata hänen kehityksensä kannalta tärkeä säännöllinen päivärytmi. Päiväuniasioista ja päivärytmistä kannattaa tarvittaessa keskustella henkilökunnan kanssa ja poikkeustapauksista neuvotellaan lapsen riittävän unimäärän takaamiseksi.

Lapsen hoitoaika ei saisi yleensä jatkua pidempään kuin kymmenen tuntia vuorokaudessa. Vuorohoidossa tuntirajoitusta ei voida sellaisenaan soveltaa, eikä hoitojaksojen pituudelle ole määritelty normeja. Pitkän hoitojakson aikana lasta ehtii hoitaa monta eri aikuista, mikä on rankkaa etenkin pienelle lapselle. Myös kaverisuhteiden ylläpitäminen on hankalampaa lapsiryhmän koostumuksen vaihdellessa. Lapselle hoitopäivä vastaa samaa rasitusta, kuin aikuiselle työpäivä. Siksi on tärkeää, että hänellä on riittävästi myös vapaa-aikaa.