Siirry sisältöön

Kopiontipalvelua

Kiuruveden kaupungin rakennusvalvonnalla on käytössään 36 tuuman suurkuvaväritulostin ja skanneri sekä tavallinen A4-A3 väritulostin. Suurkuvatulostimella voidaan tulostaa ja skannerilla kopioida sähköiseen muotoon isojakin piirustuksia tai vaikkapa vanhoja karttoja tai julisteita yms. aina A0-kokoon asti. Laitteilla voidaan tulostaa ja kopioida esimerkiksi sähköpostin liitteistä, muistitikulta tai vaikkapa rakennusvalvontaan tuoduista tai toimitetuista asiakirjoista rakennusvalvonnan erillisen taksan mukaista korvausta vastaan.


Arkistopalvelua

Rakennusvalvonnan arkistossa säilytetään lupa-asiakirjoja sekä lupapäätösten yhteydessä ja rakentamisen aikana syntyneitä muita liitteitä, piirustuksia ja erityissuunnitelmia. Asiakirjojen saatavuus vaihtelee paljon lupakohtaisesti. Vanhimmat piirustukset ja muut lupa-asiakirjat ovat 1940-luvulta. Lupapiirustuksista ja muista asiakirjoista on mahdollista saada tilauksesta kopioita rakennusvalvonnan erillisen taksan mukaista korvausta vastaan. Arkistopalvelutilaukset pyydetään toimittamaan ensisijaisesti sähköpostitse toimistosihteerille.

Asiakirjatilauksesta tulee ilmetä seuraavia asioita:

  • tilaajan yhteystiedot (nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite)
  • laskutusosoite (y-tunnus tai henkilötunnus vaaditaan)
  • haettavan kohteen kiinteistötunnus ja/tai osoite
  • mitä piirustuksia tai asiakirjoja halutaan kopioitavan
  • otetaanko asiakirjoista paperikopioita vai pdf-skannauksia
  • asiakirjakopioiden toimitustapa (kirjepostina, sähköpostin liitteenä tms.)


Mitä vanhemmasta luvasta on kysymys asiakirjojen hakua ja etsimistä nopeuttaa oleellisesti, jos tiedossa on alkuperäinen luvanhakija tai luvan myöntövuosi tai lupatunnus. Arkistohakuun kannattaa varata 1-3 arkipäivää. Kesäaikana tulee varautua pitempään toimitusaikaan ja esimerkiksi vuosilomien aikana arkistopalvelu ei ole käytettävissä.

Kopiointi- ja arkistointipalvelut

Nimi Nimike Puhelin
Ruotsalainen Maarit toimistosihteeri 040 514 6823