Sivistyslautakunta jakaa vuosittain urheiluseuroille. Avustukset ja stipendit haetaan vuosittain joulukuun loppuun mennessä samalla, kun seurat esittävät vuoden urheilijaa. Sivistyslautakunta myöntää avustukset vuoden ensimmäisessä kokouksessaan.

Vuosittain sivistyslautakunta palkitsee:

  • Vuoden urheilijan (stipendi)
  • Vuoden valmentajan / seuratoimijan (stipendi)
  • Jakaa tunnustuksia seuratyössä toimineille (muu huomioiminen)

Lisäksi jaetaan menestyville urheilijoille ja menestystä tavoitteleville nuorille urheilijoille avustus / stipendi, jolla voi kattaa urheilusta aiheutuneita kuluja. Tämän lisäksi sivistyslautakunnalla on mahdollisuus tehdä yhteistyösopimuksia eri urheiluseurojen kanssa, esimerkiksi mainossopimuksia tai myöntää valmentaja-avustuksia valmentajille.

Avustuksen myöntämisperusteet

  • Avustus voidaan myöntää henkilölle tai urheilujoukkueelle. Avustuksen saavan urheilijan on oltava kirjoilla Kiuruvedellä. Edustettavan urheiluseuran ei tarvitse välttämättä olla kiuruvetinen.
  • Avustuksia jaettaessa huomioidaan hakijan sitoutuneisuus urheilutavoitteisiin, saavutukset, sarjataso, lajin arvostus ja yleisyys sekä Kiuruveden tunnetuksi tekeminen.
  • Hakijan tulee olla yli 15-vuotias urheilija tai valmentaja.
  • Veteraaniurheilijalle ei avustusta myönnetä.
  • Hakijana tulee aina olla urheiluseura.


Hakemus

Vapaamuotoisessa hakemuksessa tai hakulomakkeella haetussa avustuksessa tulee mainita mm. seuraavat asiat:

  • Urheilijan / valmentajan / joukkueen tiedot
  • Urheilijan / joukkueen saavutukset
  • Lyhyt kuvaus tulevista tavoitteista
  • Ehdotus mahdollisesta näkyvyydestä / muusta vastikkeellisuudesta
  • Urheilijan / valmentajan / joukkueen henkilökohtainen arvio kauden / vuoden urheilusta aiheutuneista kuluista

Kiuruveden kaupungilla on oikeus saada halutessaan näkyvyyttä / muuta vastikkeellisuutta urheilijan avulla. Vastikkeellisuus koskee yli viidensadan euron avustuksia. Vastikkeellisuudesta tehdään aina erillinen yhteistyösopimus. Avustus maksetaan aina urheiluseuran tai urheilijan valmennusrahaston tilille. Urheilija-avustus voi olla myös eri muodoissa, esimerkiksi vapautus liikuntapaikkamaksuista.

Avustuksen vastaanottaneelta urheilijalta edellytetään avustuksen takaisinperinnän uhalla:

  • Urheilija sitoutuu harjoitellessaan ja kilpaillessaan noudattamaan urheilun eettisiä periaatteita ja Suomen Antidoping-toimikunnan antidoping-sääntöjä.
  • Urheilijalla on velvollisuus edesauttaa Kiuruveden kaupungin positiivisen julkisuuskuvan luomisessa ja ylläpitämisessä.
  • Urheilija sitoutuu olemaan käyttämättä päihteitä julkisilla paikoilla ja olemaan aiheuttamatta häiriöitä omalla käytöksellään.

 

Hakemukset toimitetaan liikuntatoimistoon.