Sivistyslautakunta jakaa vuosittain urheiluseuroille. Avustukset ja stipendit haetaan vuosittain joulukuun loppuun mennessä  samalla, kun seurat esittävät vuoden urheilijaa. Sivistyslautakunta myöntää avustukset vuoden ensimmäisessä kokouksessaan.

Vuosittain sivistyslautakunta palkitsee:

 • vuoden urheilijan (stipendi)
 • valmentajan/seuratoimijan (stipendi)
 • jakaa tunnustuksia seuratyössä toimineille (muu huomioiminen)

Lisäksi jaetaan menestyville urheilijoille ja menestystä tavoitteleville nuorille urheilijoille avustus/stipendi, jolla voi kattaa urheilusta aiheutuneita kuluja. Tämän lisäksi sivistyslautakunnalla on mahdollisuus tehdä yhteistyösopimuksia eri urheiluseurojen kanssa esim. mainossopimuksia tai myöntää valmentaja-avustuksia valmentajille.

Avustuksen myöntämisperusteet

 • avustus voidaan myöntää henkilölle tai urheilujoukkueelleavustuksen saavan urheilijan on oltava kirjoilla Kiuruvedellä. Edustettavan urheiluseuran ei tarvitse välttämättä on kiuruvetinen
 • avustuksia jaettaessa huomioidaan hakijan sitoutuneisuus urheilutavoitteisiin, saavutukset, sarjataso, lajin arvostus/yleisyys ja Kiuruveden tunnetuksi tekeminen
 • hakijan tulee olla yli 15-vuotias urheilija tai valmentaja
 • veteraaniurheilijalle ei avustusta myönnetähakijana tulee aina olla urheiluseura


Hakemus

Vapaamuotoisessa hakemuksessa tai hakulomakkeella haetussa avustuksessa tulee mainita mm. seuraavat asiat:

 • urheilijan/valmentajan/joukkueen tiedot
 • urheilijan/joukkueen saavutukset
 • lyhyt kuvaus tulevista tavoitteistaehdotus mahdollisesta näkyvyydestä/muusta vastikkeellisuudesta
 • urheilijan/valmentajan/joukkueen henkilökohtainen arvio kauden/vuoden urheilusta aiheutuneista kuluista

Kiuruveden kaupungilla on oikeus saada halutessaan näkyvyyttä/muuta vastikkeellisuutta urheilijan avulla. Koskee yli viiden sadan euron avustuksia. Vastikkeellisuudesta tehdään aina erillinen yhteistyösopimus. Avustus maksetaan aina urheiluseuran tai urheilijan valmennusrahaston tilille. Urheilija-avustus voi olla myös eri muodoissa esim. vapautus liikuntapaikkamaksuista.

Avustuksen vastaanottaneelta urheilijalta edellytetään (avustuksen takaisinperinnän uhalla):

 • urheilija sitoutuu harjoitellessaan ja kilpaillessaan noudattamaan urheilun eettisiä periaatteita ja Suomen Antidoping-toimikunnan antidoping-sääntöjä
 • urheilijalla on velvollisuus edesauttaa Kiuruveden kaupungin positiivisen julkisuuskuvan luomisessa ja ylläpitämisessä
 • urheilija sitoutuu olemaan käyttämättä päihteitä julkisilla paikoilla ja olemaan aiheuttamatta häiriöitä omalla käytöksellään
Hakemukset toimitetaan liikuntatoimistoon