Sivistyslautakunta jakaa vuosittain urheiluseuroille. Avustukset ja stipendit haetaan vuosittain joulukuun loppuun mennessä samalla, kun seurat esittävät vuoden urheilijaa. Sivistyslautakunta myöntää avustukset vuoden ensimmäisessä kokouksessaan.

Vuosittain sivistyslautakunta palkitsee:

 • vuoden urheilijan (stipendi)
 • valmentajan / seuratoimijan (stipendi)
 • jakaa tunnustuksia seuratyössä toimineille (muu huomioiminen)

Lisäksi jaetaan menestyville urheilijoille ja menestystä tavoitteleville nuorille urheilijoille avustus / stipendi, jolla voi kattaa urheilusta aiheutuneita kuluja. Tämän lisäksi sivistyslautakunnalla on mahdollisuus tehdä yhteistyösopimuksia eri urheiluseurojen kanssa, esimerkiksi mainossopimuksia tai myöntää valmentaja-avustuksia valmentajille.

Avustuksen myöntämisperusteet

 • avustus voidaan myöntää henkilölle tai urheilujoukkueelle. Avustuksen saavan urheilijan on oltava kirjoilla Kiuruvedellä. Edustettavan urheiluseuran ei tarvitse välttämättä olla kiuruvetinen.
 • avustuksia jaettaessa huomioidaan hakijan sitoutuneisuus urheilutavoitteisiin, saavutukset, sarjataso, lajin arvostus / yleisyys ja Kiuruveden tunnetuksi tekeminen
 • hakijan tulee olla yli 15-vuotias urheilija tai valmentaja
 • veteraaniurheilijalle ei avustusta myönnetä
 • hakijana tulee aina olla urheiluseura


Hakemus

Vapaamuotoisessa hakemuksessa tai hakulomakkeella haetussa avustuksessa tulee mainita mm. seuraavat asiat:

 • urheilijan / valmentajan / joukkueen tiedot
 • urheilijan / joukkueen saavutukset
 • lyhyt kuvaus tulevista tavoitteista
 • ehdotus mahdollisesta näkyvyydestä / muusta vastikkeellisuudesta
 • urheilijan / valmentajan / joukkueen henkilökohtainen arvio kauden / vuoden urheilusta aiheutuneista kuluista

Kiuruveden kaupungilla on oikeus saada halutessaan näkyvyyttä / muuta vastikkeellisuutta urheilijan avulla. Vastikkeellisuus koskee yli viidensadan euron avustuksia. Vastikkeellisuudesta tehdään aina erillinen yhteistyösopimus. Avustus maksetaan aina urheiluseuran tai urheilijan valmennusrahaston tilille. Urheilija-avustus voi olla myös eri muodoissa, esimerkiksi vapautus liikuntapaikkamaksuista.

Avustuksen vastaanottaneelta urheilijalta edellytetään (avustuksen takaisinperinnän uhalla):

 • Urheilija sitoutuu harjoitellessaan ja kilpaillessaan noudattamaan urheilun eettisiä periaatteita ja Suomen Antidoping-toimikunnan antidoping-sääntöjä.
 • Urheilijalla on velvollisuus edesauttaa Kiuruveden kaupungin positiivisen julkisuuskuvan luomisessa ja ylläpitämisessä.
 • Urheilija sitoutuu olemaan käyttämättä päihteitä julkisilla paikoilla ja olemaan aiheuttamatta häiriöitä omalla käytöksellään.

 

Hakemukset toimitetaan liikuntatoimistoon.