Siirry sisältöön
Liittymät

Aluelämpö- ja sähköliittymä

Savon Voima
Savon voiman sivut

Tieliittymä

Haja-asutusalueella rakennusluvan saaminen edellyttää tieyhteyden järjestämistä kiinteistölle. Yleiseen tiehen liitytään joko suoraan kiinteistöltä tai yksityisen tien kautta. Liittymälupa yleiselle tielle haetaan Pohjois-Savon ELY-keskukselta, jolta saa tietoa liittymäluvan hakemisesta, myöntämisehdoista ja maksuista.
ELY-keskusken sivut

Vesijohtoliittymä

Lähes koko kaupungin alue on vesijohtoverkoston piirissä. Talousvesihuollosta vastaa kaupungin vesilaitoksen lisäksi haja-asutusalueella 14 vesiosuuskuntaa, -yhtiötä tai -yhtymää. Joillekin kaupungin osa-alueille talousvesi tulee naapurikuntien puolelta.
Vesilaitokseen liittyminen

Viemäriliittymä

Viemäriverkosto kattaa keskustaajaman asemakaava-alueen sekä Rantakylän ja osia Vehkatie-Pukkikankaan, Hingunniemen ja Hyvölänniemen alueista. Viemäröinnistä ja jäteveden käsittelystä vastaa kaupungin viemärilaitos. Haja-asutusalueella, minne yleinen viemäriverkko ei ulotu, jätevesien käsittely perustuu kiinteistökohtaiseen tai useamman kiinteistön yhteiseen käsittelyratkaisuun.
Vesi- ja viemäriverkostoon liittyminen
Rakentamisen yhteystietoja

Jätehuolto

Jätteiden käsittelyn neuvonta ja rakennusaikaisten jätteiden käsittelyn neuvonta:
Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä

Jäteneuvonta ja jätteiden vastaanotto:
Ylä-Savon Jätehuolto Oy

Jätteiden kuljetus:
Erkki Kastari Ky, 017 753 737
Tenho Väisänen, 017 752 495

Jätevesien käsittely

Jätevesien käsittely haja-asutusalueella ja lupien myöntäminen

Tuomo Halme
rakennustarkastaja
040 7077 681
tuomo.halme(at)kiuruvesi.fi

katso myös:
Vesihuolto

Kaivutyöt katualueilla

Tapio Piippo
yhdyskuntateknikko
0400 160 158
tapio.piippo(at)kiuruvesi.fi
Kaduilla tehtävistä töistä ilmoittaminen ja kaivuluvat

Karttapalvelut

rakennuspaikan ja korkeusaseman merkitseminen, maaperätutkimukset, rajaselvitykset, kartoitukset

Risto Luttinen
maanmittausinsinööri
0400 741 492
risto.luttinen(at)kiuruvesi.fi
Kartat ja mittaus

Osoitteen määrittäminen

Risto Luttinen
maanmittausinsinööri
0400 741 492
risto.luttinen(at)kiuruvesi.fi
Kiinteistön osoitteen määrittäminen

Tontit

Risto Luttinen
maanmittausinsinööri
0400 741 492
risto.luttinen(at)kiuruvesi.fi
Tonttitarjonta

Poikkeuksen myöntäminen

Rakennusvalvontajaosto
Poikkeuksen myöntäminen rakentamisesta ranta-alueella, vähäistä suuremmasta poikkeamisesta asemakaavassa osoitetusta rakennusoikeudesta ja rakennussuojelua koskevasta kaavamääräyksestä
Rakennusvalvontajaosto

Ympäristönsuojelu

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä

Pelastuslaitos

Pohjois-Savon pelastuslaitos / Kiuruveden paloasema
017 187 182

palo- ja hormitarkastukset, öljylämmityslaitteiden katsastukset, lausunnot rakennuslupahakemuksista
Kiuruveden paloasema