Siirry sisältöön
Talousveden hankinta (YSV Oy)

Ylä-Savon kunnista Iisalmi, Kiuruvesi, Lapinlahti, Sonkajärvi ja Vieremä ovat perustaneet yhteisen tukkuvesiyhtiön, Ylä-Savon Vesi Oy:n (YSV Oy).

Kunnat ovat luovuttaneet yhtiölle vedenottamonsa, syöttövesijohtonsa sekä paineenkorotus- ja -alennusasemansa. Yhtiö on aloittanut toimintansa vuoden 2005 alusta ja sen ensisijaisena tehtävänä on hankkia kulloinkin voimassa olevien normien ja säädösten mukaista talousvettä ja johtaa sitä riittävällä paineella osakkailleen.

Muita yhtiön tehtäviä on:

  • Koko vedenjakelujärjestelmän kehittäminen vedenhankinnasta vedenjakeluun. Kehittämistyön tuloksena tukkuyhtiö laatii määrävälein kehittämissuunnitelman, missä annetaan ohjeet kunkin osakaskunnan vesijohtoverkoston kehittämistoimenpiteistä.
  • Toiminnan kannalta tarpeellisten pohjaveden muodostumisalueiden suojelu, tarkkailu ja valvonta sekä tarpeellisten suojelutoimenpiteiden toteuttaminen.
  • Vedenlaadun tarkkailu koko vedenjakelujärjestelmässä. Yhtiö hoitaa terveysviranomaisten määräämän vedenlaadun valvonnan laitoksen omistamassa järjestelmässä ja kaikkien osakkaiden omistamien laitosten toiminta-alueella.
  • Tukkuyhtiö vastaa osaltaan vesihuollon valmiussuunnittelusta ja tarvittavista toimenpiteistä myös osakkaiden osalta.

 

 

Talousveden laatu

Laitoksen talousveden laatua seurataan Ylä-Savon Vesi Oy:n valvontatutkimusohjelman mukaan.

Käyttötarkkailu

Kiuruveden valvomossa Koskentiellä mitataan Nivan paineenalennuskaivosta vesijohtoveden pH kerran päivässä viitenä päivänä viikossa. Kaivossa on myös jatkuvatoiminen kaukovalvontaan liitetty ph-mittaus. Karjumäen pohjavedenottamolla käydään kerran viikossa, jolloin mitataan raakaveden ja verkostoon lähtevän veden pH. Laitoksella on jatkuvatoiminen ph-mittari. 6 kertaa vuodessa vedenottamon raakavedestä ja lähtevästä vedestä tutkitaan lähes 30 erilaista veden laatua kuvaavaa parametria.


Valvontatutkimusohjelma

Valvontatutkimukset jaetaan jatkuvaan valvontaan ja jaksoittaiseen seurantaan. Jatkuvan valvonnan tarkoituksena on hankkia säännöllisesti tietoa talousveden aistinvaraisesta ja mikrobiologisesta laadusta sekä vedenkäsittelyn ja etenkin desinfioinnin tehokkuudesta. Jaksottaisen seurannan avulla terveydensuojeluviranomainen selvittää, täyttääkö vesi kaikki asetuksessa esitetyt laatuvaatimukset. Jatkuvan valvonnan näytteitä otetaan vuosittain 10 kpl ja jaksottaisen valvonnan näytteitä 3 kpl. Näytteenottopisteitä on yhteensä 8 kpl eri puolilla verkostoa.

Katso viimeisimmät tulokset verkostoveden laadusta:

Verkostoveden viimeisimmät laatutiedot jakelualueittain löytyy oheisen linkin takaa

Ylä-Savon Vesi, verkostoveden laatu

Liitetiedostot