Siirry sisältöön
Uudet asiakkaat

Kiuruvedellä asuva tai kaupunkiin muuttava perhe voi sähköisesti hakea paikkaa kunnalliseen varhaiskasvatukseen,  perusopetuksen aamu-ja iltapäivätoimintapaikkaa tai palveluseteliä.

Sähköisesti saman alla olevan linkin kautta voi tehdä myös arvion hoitomaksusta

Linkki uusille asiakkaille web-hakemukseen
Nykyiset asiakasperheet

Perheet, joilla on voimassa oleva  asiakkuus Kiuruveden kaupungissa, voivat palvelun kautta tehdä hakemuksen varhaiskasvatukseen sekä perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoimintaan. Palvelusta voi myös saada arvion maksusta, hyväksyä korkeimman maksun (jolloin ei tarvitse toimittaa tulotietoja), muuttaa yhteystietoja sekä irtisanoa paikan. Palvelu vaatii tunnistautumisen.

Kirjautuminen suomi.fi kautta (perheet, jotka ovat jo asiakkaana) 

Yleistä hakemisesta
Varhaiskasvatuspaikkaa voi hakea ympäri vuoden, kuitenkin viimeistään 4 kk ennen toivotun hoidon alkamista. Mikäli varhaiskasvatuksen  tarve ei ole enna­koitavissa, on paikkaa haet­tava vii­meis­tään kaksi viik­koa ennen kuin lapsi tarvitsee ­paikan. Varhaiskasvatuslain mukaan lapselle voi saada kunnallisen varhaiskasvatuspaikan vanhempainraha kauden jälkeen siihen saa­kka, kunnes lapsi sii­rtyy perus­opetukseen.

Kunnallisella hakemuslomakkeella haetaan päiväkoteihin, perhepäivähoitoon, ryhmäperhepäiväkoteihin ja tilapäiseen varhaiskasvatukseen. Tavoitteena on järjestää varhaiskasvatusta mahdollisuuksien mukaan lapsen vanhempien tai muun huoltajan toivomassa muodossa.

Hakemus tehdään pääsääntöisesti sähköisenä. Paperilomakkeita saa kaikista päiväkodeista ja ryhmäperhepäiväkodeista, kaupungintalon yhteispalvelupisteestä tai tulostamalla lomake näiltä sivuilta. Paperihakemuksen voi myös palauttaa edellä mainittuihin paikkoihin. Hakija saa kirjallisen päätöksen hoitopaikasta. Perheen kieltäytyessä myönnetystä hoitopaikasta, noudatetaan yllä mainittua neljän kuukauden järjestelyaikaa uutta hoitopaikkaa järjestettäessä.

Varhaiskasvatushakemus2023.pdf

Varhaiskasvatusmaksut

Varhaiskasvatuksen  korkein maksu on 295 euroa/kk ja pienin perittävä maksu on 28 euroa/kk.

Pääomatuloista metsätulo huomioidaan laskennallisena. Metsän keskimääräinen vuotuinen tuotto kerrotaan metsämaan pinta-alalla. Tästä määrästä vähennetään 10 prosenttia ja mahdolliset metsätalouden korot. Verohallitus vahvistaa metsän keskimääräisen vuotuisen tuoton. Viimeksi vahvistetun päätöksen numero on 1043/2007 ja Kiuruvedellä se on tällä hetkellä 93,08 €/hehtaari. Eli tarvitsemme tiedot metsämaan pinta-alasta ja tiedot mahdollisista metsämaahan liittyvistä korkomenoista.

tulotietoinfo 23.pdf

Hoitoaikaperusteinen asiakasmaksu

Hoitoaikaperusteisen asiakasmaksun periaatteena on, että hoitomaksu määritellään varattujen hoitoaikojen mukaan. Mikäli hoitoaikoja ei pystytä ennalta arvioimaan, otetaan käyttöön 3 kuukauden seurannan jälkeen toteutuneiden hoitotuntien keskiarvo. Maksu vanhemmilta peritään ennalta ilmoitettujen hoitotuntien mukaan.

Hoitoaikaperusteiset asiakasmaksut ovat joustavampia ja asiakasystävällisempiä varsinkin epäsäännöllistä hoitoa tarvitseville perheille ja vastaavat yhteiskunnallisesti paremmin nykyisen työelämän haasteisiin.

Hoitosuhteen alkaminen ja päättyminen

Hoitopaikka on irtisanottava asianomaisella lomakkeella. Jos hoitosuhde päättyy kesken kalenterikuukauden, viimeinen laskutuksessa huomioitava päivä on irtisanomisilmoituksen päättymispäivä.

Varhaiskasvatusmaksu peritään päivähoitopäätöksessä vahvistetusta hoidon aloituspäivämäärästä alkaen. Jos lapselle haettua hoitopaikkaa ei oteta vastaan, eikä hoitopaikkaa ole peruttu ennen päätöksen mukaista hoitosuhteen alkamispäivämäärää, peritään puolet kuukausimaksusta.

Tästä pääsee varhaiskasvatuksen rekisteriselosteeseen.

Yksityinen varhaiskasvatus

Varhaiskasvatusta järjestävällä tai tuottavalla yksityisellä palvelujentuottajalla on ennen toiminnan aloittamista oltava lupa harjoittaa päiväkotitoimintaa. Luvan myöntää hakemuksesta aluehallintovirasto. (Varhaiskasvatuslaki 44 §)

Myös nykyisin toiminnassa olevat, ilmoitusmenettelyssä rekisteröidyt palveluntuottajat ovat velvollisia hakemaan lupaa 31.12.2026 mennessä 

Hoitopaikan hakeminen ja irtisanominen, tulotiedot ja hoitoajat

varhaiskasvatushakemus

Kiuruveden päivähoitohakemus

Kaikki tiedot
Lataa lomake
Kerhot sekä aamu- ja iltapäivätoiminta

hakemus perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoimintaan

Aamu- ja iltapäivätoimintaan haetaan erillisellä lomakkeella.

Kaikki tiedot
Lataa lomake
Yksityinen varhaiskasvatus

ilmoitus valvottua perhepäivähoitoa varten

Ilmoitus yksityisestä perhepäivähoidosta

Kaikki tiedot
Lataa lomake
Lataa lomake

yksityisen hoidon kuntalisähakemus

Kiuruveden kaupunki myöntää hakemuksesta yksityiseen varhaiskasvatukseen kuntalisää

Kaikki tiedot
Lataa lomake