Uudet asiakkaat

Kiuruvedellä asuva tai kaupunkiin muuttava perhe voi sähköisesti hakea paikkaa kunnalliseen varhaiskasvatukseen tai perusopetuksen aamu-ja iltapäivätoimintapaikkaa. Sähköisesti saman alla olevan linkin kautta voi tehdä myös arvion hoitomaksusta

Linkki uusille asiakkaille web-hakemukseen
Nykyiset asiakasperheet

Perheet, joilla on voimassa oleva  asiakkuus Kiuruveden kaupungissa, voivat palvelun kautta tehdä hakemuksen varhaiskasvatukseen sekä perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoimintaan. Palvelusta voi myös saada arvion maksusta, hyväksyä korkeimman maksun (jolloin ei tarvitse toimittaa tulotietoja), muuttaa yhteystietoja sekä irtisanoa paikan. Palvelu vaatii pankkitunnistautumisen. Käytössä on verkkopankit Osuuspankki sekä Säästöpankki.

Kirjautuminen suomi.fi kautta (perheet, jotka ovat jo asiakkaana)

Siirryimme Suomi.fi tunnistautumiseen. 

Varhaiskasvatuslain 28§ mukaan yksityinen henkilö tai yhteisö, joka harjoittaa lasten varhaiskasvatustoimintaa, on velvollinen tekemään siitä ilmoituksen viimeistään kahden viikon sisällä toiminnan aloittamisesta. Ilmoitus tehdään lomake-valikossa olevalla lomakkeella ja palautetetaan varhaiskasvatuksen johtaja Eeva Peltolalle , os. Harjukatu 2, 74700 Kiuruvesi.

Yleistä hakemisesta
Hoitopaikkaa voi hakea ympäri vuoden, kuitenkin viimeistään 4 kk ennen toivotun hoidon alkamista. Mikäli hoito­paikan tarve ei ole enna­koitavissa, on päivähoitopaikkaa haet­tava vii­meis­tään kaksi viik­koa ennen kuin lapsi tarvitsee hoi­to­paikan. Varhaiskasvatuslain mukaan lapselle voi saada kunnallisen hoitopaikan van­hem­painra­hakauden jälkeen siihen saa­kka, kunnes lapsi sii­rtyy perus­kouluun tai sitä vas­taavaan.

Kunnallisella hakemuslomakkeella haetaan päiväkoteihin, perhepäivähoitoon, ryhmäperhepäiväkoteihin ja tilapäiseen päivähoitoon. Tavoitteena on järjestää varhaiskasvatusta mahdollisuuksien mukaan lapsen vanhempien tai muun huoltajan toivomassa muodossa.

Hakemus tehdään pääsääntöisesti sähköisenä. Paperilomakkeita saa kaikista päiväkodeista ja ryhmäperhepäiväkodeista, kaupungintalon yhteispalvelupisteestä tai tulostamalla lomake näiltä sivuilta. Paperihakemuksen voi myös palauttaa edellä mainittuihin paikkoihin. Hakija saa kirjallisen päätöksen hoitopaikasta. Perheen kieltäytyessä myönnetystä hoitopaikasta, noudatetaan yllä mainittua neljän kuukauden järjestelyaikaa uutta hoitopaikkaa järjestettäessä.

Esioppilaiden kerhotoimintaan, päiväkoti Kimpan Puuhakerhoon sekä APIP- toimintaan on hakuaika  20.3.-6.4.2017

Tee hakemus


Päivähoitomaksut

Pääomatuloista metsätulo huomioidaan laskennallisena. Metsän keskimääräinen vuotuinen tuotto kerrotaan metsämaan pinta-alalla. Tästä määrästä vähennetään 10 prosenttia ja mahdolliset metsätalouden korot. Verohallitus vahvistaa metsän keskimääräisen vuotuisen tuoton. Viimeksi vahvistetun päätöksen numero on 1043/2007 ja Kiuruvedellä se on tällä hetkellä 71,04 €/hehtaari. Eli tarvitsemme tiedot metsämaan pinta-alasta ja tiedot mahdollisista metsämaahan liittyvistä korkomenoista.

Varhaiskasvatuksen  korkein maksu on 290 euroa/kk ja pienin perittävä maksu on 27 euroa/kk.

           
Lasten päivähoitomaksuun vaikuttavat tulot:
- ansiotulot (brutto) (myös palkan osana maksettava tuotantopalkkio)
- verolliset luontaisedut (esim. auto-, ruoka-, puhelin- ja asuntoetu
- pääomatulot (esim. korko-, osinko- ja vuokratulot)
- itsenäisestä ammatinharjoittamisesta ja yritystoiminnasta saatavat tulot (myös starttiraha)
- verolliset päivärahat (eivät matkustussäännön mukaisia päivärahoja)
- eläkkeet ja elinkorot (myös lasten, jotka ovat päivähoidossa)
- elatusavut ja elatustuet päivähoidossa olevista lapsista
- työttömyysturvalain mukainen päiväraha
- Kelan maksama työmarkkinatuki ja koulutustuki
- työvoimakoulutuksen koulutustuki/koulutustuen ansiotuki
- koulutus- ja erorahaston myöntämä aikuiskoulutustuki
- Kelan ja vakuutusyhtiön maksama kuntoutusraha
- sairausvakuutuslain mukainen sairauspäiväraha, äitiys- ja vanhempainraha, isyys- ja vanhempainraha
- tapaturmavakuutuksen päiväraha ja haittaraha
- kunnan maksama omaishoidontuki
- perhehoitajan hoitopalkkio
- muut jatkuvat henkilökohtaiset tulot
- lomaraha (5 % bruttopalkasta kuukautta kohti)

Lapsen/lasten tulot otetaan huomioon päivähoidossa olevan lapsen/olevien lasten osalta.

Tulot, joita ei oteta huomioon maksua määriteltäessä:

- lapsilisä, lapsen hoitotuki, eläkkeensaajan hoitotuki, kansaneläkelain mukainen lapsikorotus, asumistuki, vammaistuki, tapaturmavakuutuksen perusteella suoritettavat sairaanhoito- ja tutkimuskulut, sotilasavustus, rintamalisä, opintotuki (entinen opintoraha ja aikuisopintoraha), opintotuen asumislisä, toimeentulotukena maksettava toimintaraha ja matkakorvaus, kuntoutusrahalain mukainen ylläpitokorvaus, työvoimapoliittisesta aikuiskoulutuksesta annetun kuntoutusrahalain mukainen ylläpitokorvaus, opintojen johdosta suoritettavat apurahat ja muut vastaavat avustukset, matkustussäännön mukainen päiväraha, kulukorvaukset, kuten ulkomaan päiväraha, perhehoidon kustannusten korvaukset, lasten kotihoidontuki, toimeentulotuki

Tuloista vähennetään suoritetut elatusavut sekä tosiasiallisista perhesuhteista johtuvat muut vastaavat kustannukset sekä syytinki.

asiakasmaksulaki.pdf
tulotietoinfo2018.pdf

Hoitoaikaperusteinen asiakasmaksu

Hoitoaikaperusteisen asiakasmaksun periaatteena on, että hoitomaksu määritellään varattujen hoitoaikojen mukaan. Mikäli hoitoaikoja ei pystytä ennalta arvioimaan, otetaan käyttöön 3 kuukauden seurannan jälkeen toteutuneiden hoitotuntien keskiarvo. Maksu vanhemmilta peritään ennalta ilmoitettujen hoitotuntien mukaan.

Hoitoaikaperusteiset asiakasmaksut ovat joustavampia ja asiakasystävällisempiä varsinkin epäsäännöllistä hoitoa tarvitseville perheille ja vastaavat yhteiskunnallisesti paremmin nykyisen työelämän haasteisiin.

Tuntiperustainen maksusopimus.pdf
Hoitosuhteen alkaminen ja päättyminen

Hoitopaikka on irtisanottavalla asianomaisella lomakkeella. Jos hoitosuhde päättyy kesken kalenterikuukauden, viimeinen laskutuksessa huomioitava päivä on irtisanomisilmoituksen päättymispäivä.

Varhaikasvatumaksu peritään päivähoitopäätöksessä vahvistetusta hoidon aloituspäivämäärästä alkaen. Jos lapselle haettua hoitopaikkaa ei oteta vastaan, eikä hoitopaikkaa ole peruttu ennen päätöksen mukaista hoitosuhteen alkamispäivämäärää, peritään puolet kuukausimaksusta.

Tästä pääsee varhaiskasvatuksen rekisteriselosteeseen.

Asiointi ja lomakkeet

Verkkoasiointi

varhaiskasvatuksen verkkoasiointi nykyisille asiakkaille

Jos lapsesi on hoidossa, voit asioida tätä kautta.

Lisää tietoa
Siirry asioimaan

varhaiskasvatuksen verkkoasiointi uusille asiakkaille

Jos olet ensimmäistä kertaa asioimassa varhaiskasvatuspalveluiden kanssa, tee hakemus täällä!

Lisää tietoa
Siirry asioimaan

Lomakkeet

hakemus esioppilaiden kerhotoimintaan

Esikouluikäiselle lapselle voi hakea kerhopaikkaa.

Lisää tietoa
Lataa lomake

hakemus perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoimintaan

Aamu- ja iltapäivätoimintaan haetaan erillisellä lomakkeella.

Lisää tietoa
Lataa lomake

ilmoitus valvottua perhepäivähoitoa varten

Ilmoitus yksityisestä perhepäivähoidosta

Lisää tietoa
Lataa lomake

päivähoitopaikan irtisanominen

Päivähoitopaikka irtisanotaan aina kirjallisesti.

Lisää tietoa
Lataa lomake

sopimus tuntiperusteisesta päivähoitomaksusta

Tuntiperusteinen päivähoitomaksu eli hoitoaikaperusteinen asiakasmaksu määritellään varattujen hoitoaikojen mukaan.

Lisää tietoa
Lataa lomake

tuloselvitys perheen päivähoitomaksun määrittelyä varten

Tuloselvitys varhaiskasvatushakemuksen liitteeksi.

Lisää tietoa
Lataa lomake

Tulotietojen ilmoittaminen (varhaiskasvatus)

Tulot määrittelevät varhaiskasvatusmaksun suuruuden.

Lisää tietoa
Lataa lomake

varhaiskasvatushakemus

Kiuruveden päivähoitohakemus

Lisää tietoa
Lataa lomake

vuorohoidon hoitoajoista ilmoittaminen

Lapsen hoitoaikavaraukset on tehtävä viimeistään viikkoa aikaisemmin perjantaina.

Lisää tietoa
Lataa lomake

yksityisen hoidon kuntalisähakemus

Kiuruveden kaupunki myöntää hakemuksesta yksityiseen varhaiskasvatukseen kuntalisää

Lisää tietoa
Lataa lomake

Linkit

Kiuruvesi - Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatuksen sivut.

Lisää tietoa
Avaa linkki
Näytä kaikki liittyvät palvelut