Siirry sisältöön

Päivähoitolaki täyttää 50-vuotta

Varhaiskasvatuksen Opettajien Liiton Valtakunnallista varhaiskasvatuspäivää vietetään 16.3.2023. Tänä vuonna Varhaiskasvatuspäivä rakentuu teemalle ”Varhaiskasvatuksesta vahvat juuret tulevaisuuteen”.

Päivähoitolaki astui voimaan 50 -vuotta sitten. Päivähoitolain lähtökohta oli vanhempien mahdollisuus työssäkäyntiin ja opiskeluun, huolimatta siitä, että pedagogista toimintaa ryhdyttiin kehittämään alusta lähtien. Tämän jälkeen on tapahtunut paljon ja varhaiskasvatusjärjestelmä on nähnyt monia muutoksia.

1990-luvulla tuli subjektiivinen varhaiskasvatusoikeus. Se tarkoittaa sitä, että esimerkiksi työttömänä tai hoitovapaalla olevan vanhemman lapsi on taas oikeutettu kokopäiväiseen varhaiskasvatukseen. Vuonna 2015 päivähoitolaki uudistettiin varhaiskasvatuslaiksi, jossa painottuu pedagoginen näkökulma. Varhaiskasvatuslaissa näkyy nyt vahvasti lapsen etu ja oikeudet.
Varhaiskasvatuspäivän teeman avulla haluamme nostaa varhaiskasvatuksen merkitystä, joka kantaa pitkälle lapsen elämässä. Laadukas toiminta ei toteudu ilman tavoitteiden hahmottamista ja monipuolisen toiminnan suunnittelua ja arviointia.

Perhepäivähoidossa päivähoitolain 50-vuoden kunniaksi istutetaan ja kasvatetaan herneenversoja, maissia tai muita kasveja yhdessä lasten kanssa, ilmentämään varhaiskasvatuksessa istutettavia vahvoja juuria lasten oppimisen polulle. Päiväkodeissa mm. yhdessä mietimme mikä on kivointa päiväkotipäivässä. Laitamme maaliskuun lopulla kuvia miten olemme juhlistaneet päivää eri yksiköissä.

______

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulakia (1503/2016) muutetaan 1.3.2023 siten, että asiakasmaksuja alennetaan korottamalla maksujen perusteena olevia tulorajoja 33 prosenttia. Maksujen perusteena oleva maksuprosentti säilyy ennallaan (10,7 prosenttia). Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulakia ei muuteta muilta osin.
Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulakia on muutettu edellisen kerran 1.8.2021 ja asiakasmaksujen tulorajoja, alinta ja ylintä perittävää maksua indeksitarkistuksen vuoksi 1.8.2022 alkaen.
Varhaiskasvatuksesta perittävä enimmäismaksu on ensimmäisen lapsen osalta edelleen 295 euroa kuukaudessa ja alin perittävä maksu on 28 euroa. Toisesta lapsesta perittävä maksu on enintään 40 prosenttia nuorimman lapsen maksusta. Seuraavien lasten maksu on 20 prosenttia nuorimman lapsen maksusta.
Kaikille tehdään uudet maksupäätökset ja muutos huomioidaan myös palvelusetelin osalta.
Kiuruveden sivistyslautakunta teki myös tästä päätöksen 1.2.2023 kokouksessaan.

_______

Kiuruveden kaupungin varhaiskasvatuksen piirissä on aloittanut syksyllä 2022 toimintansa TASAVAKKA-hanke (Tasa-arvoinen varhaiskasvatus). Tässä liitteessä tarkemmin hankkeesta:  Tasavakka hanke.pdf

Hankkeessa olevien työntekijöiden yhteystiedot:

Varhaiskasvatuksen sosionomi: Jukka Mulari puh. 050 413 9129 

Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja: Kreetta Arpiainen, puh. 050 342 5692

(sähköposti etunimi.sukunimi@kiuruvesi.fi)

_____

Tiedote huoltajille 6-vuotiaiden esiopetuksesta ja ilmoittautumisesta esiopetukseen

Ne kuusivuotiaat, jotka eivät ole kaksivuotisessa esiopetuskokeilussa - hakuaika esiopetukseen on 13.-26.2.2023. Linkki sähköiseen hakulomakkeeseen. Huom. Hakuaikaa pidennetään viikolla eli 5.3.2023 mennessä, koska oli Postin lakko välillä ja perheet eivät kerinneet saada kirjeitä ajallaan. 

Kyläkouluille esikouluun haetaan tällä lomakkeella: Huoltajan ilmoitus esikoululaisesta 2023.pdf
Tiedote on lähetetty kuusivuotiaiden kotiin, jossa mukana kuljetusopas. Ohessa linkki tiedotteeseen:
 Esiopetustiedote 2023.pdf

Ohessa Koulukuljetusopas 2023.pdf

 


Hakeminen varhaiskasvatuksen toimintakaudelle 2023 - 2024

 

Haettavat paikat:


Perhepäivähoito

 • Hoitajan kotona tai ns.kotiryhmiksissä, jossa hoitajalla on työpari ( 8 lasta)
 • Hovin ryhmäperhepäiväkodissa
 • Rytkyn ja Luupuveden koulut (esioppilaiden täydentävä varhaiskasvatus) 
 • Rytkyn kotiryhmis


Kuorevirran päiväkoti(Kuorevirrankatu 10)

 • 1 päiväryhmä 2-5-vuotiaille   
 • Esiopetus ja  täydentävä varhaiskasvatus


Satumetsän päiväkoti (Lähteentie 10B)

 •  0-6-vuotiaiden vuorohoito
 • Esiopetus ja täydentävä varhaiskasvatus

Yksityinen varhaiskasvatus:


Maalaiskaupungin päiväkoti Päivänkakkara (Maitokuja 1)


Pilke- päiväkoti Tempo (Paavo Tikkasentie 6)

 • 2 ryhmää 3-6-vuotiaille - 2 ryhmää alle 3-vuotiaille
 • avoinna arkisin klo 6.30-17.00
 • Lisätiedot: Katja Blomberg, p.040-4573959
 • https://www.pilkepaivakodit.fi


Hakemukset toivotaan sähköisenä, lomake löytyy sivulta https://www.kiuruvesi.fi/Suomeksi/Palvelut/Varhaiskasvatus/Hakeminen-varhaiskasvatukseen

Uudet tulotiedot toimitetaan 25.5.2023 mennessä varhaiskasvatustoimistoon Leena Kämäräiselle.
Erityistä hoitoa ja kasvatusta tarvitsevan lapsen hakemukseen on liitettävä alan erikoislääkärin tai muun asiantuntijan lausunto, joka lähetetään siihen yksikköön, josta hoitopaikka haetaan.

 

Yksityisen varhaiskasvatuksen palveluseteli

Palveluseteli myönnetään ensisijaisesti yli kuukauden kestävään varhaiskasvatukseen. Palveluseteliä haetaan Kiuruveden varhaiskasvatuksen sähköisessä asioinnissa tai sitä varten olevalla lomakkeella, joka löytyy sivuilta https://www.kiuruvesi.fi/Suomeksi/Palvelut/Varhaiskasvatus/Hakeminen-varhaiskasvatukseen

Lisätietoja:

 • Kuorevirran päiväkodin johtaja   puh. 040 -1848825
 • Kuorevirran esiopetus puh. 040 -1848825
 • Perhepäivähoidon ohjaaja puh. 040 -687 8461
 • Päiväkoti Satumetsän johtaja puh. 040 -7359140
 • Varhaiskasvatuksen johtaja puh. 040 -705 9586
 • Maksupäätökset puh. 040- 5766484

Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilu

Opetus- ja kulttuuriministeriö toteuttaa kokeilun kaksivuotisesta esiopetuksesta. Kiuruvesi on yksi kunta, joka on valittu tähän kokeiluun. Oheisessa liitteessä asiasta. Ensi syksynä ei enää ole alkamassa uutta kaksivuotista esiopetusta. 

Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilu.pdf

Tiedote kaksivuotisesta esiopetuksesta 28042021.pdf

Kiuruvedellä 8.2.2023
SIVISTYSLAUTAKUNTA