Siirry sisältöön
Yritysmuodonvalitseminen tulee ajankohtaiseksi heti sen jälkeen, kun päätös yrittäjäksi ryhtymisestä on tehty.
Valintakriteereitä on useita, mutta ainakin seuraavat tulee ottaa huomioon:

- toimintaan osallistuvien henkilöiden lukumäärä
- pääoman tarve
- velkavastuu


Yksityinen elinkeinonharjoittaja

Yrittäjä toimii yksin (tai aviopuolison kanssa). Kevyt, nopeasti perustettava yritysmuoto, joka ei vaadi pääomaa. Yrittäjä tekee päätökset itsenäisesti ja vastaa veloista henkilökohtaisella omaisuudellaan.

Yksityisen elinkeinonharjoittajan perustamisilmoituksen voi tehdä sähköisesti 1.3.2017 lähtien. Ilmoituksen voi halutessaan edelleen tehdä myös paperilomakkeilla (Lomake Y3 sekä henkilötietolomake).

Toisin kuin muiden yhtiömuotojen, yksityisen elinkeinonharjoittajan ei ole kaikissa tilanteissa pakko rekisteröityä kaupparekisteriin. Kaupparekisteriin rekisteröityminen antaa kuitenkin vahvan nimisuojan toiminimelle, mutta sillä on myös yrityksen käytännön toiminnan kannalta vaikutusta. Yhteistyökumppanit useimmiten käyttävät juuri kaupparekisteristä saatavia tietoja taustatietoja tutkiessaan, jolloin kaupparekisteristä puuttumisella voi olla negatiivinen vaikutus.

PRH: Toiminimen perustamisilmoitus


Avoin yhtiö

Vähintään kaksi vastuunalaista yhtiömiestä, jotka molemmat vastaavat veloista henkilökohtaisella omaisuudellaan. Yhtiömiehillä on yksinäänkin täysi valta tehdä sopimuksia yhtiön nimissä, ellei yhtiösopimuksessa toisin määrätä. Luonteensa vuoksi avoin yhtiö vaatii yhtiömiehiltä täyttä keskinäistä luottamusta.

PRH:n sivuilta löytyy ladattava Avoimen yhtiön perustamispaketti, joka sisältää tarvittavat lomakkeet sähköisesti täytettävässä muodossa. Paketti sisältää:
  - yhtiösopimusmalli
  - perustamisilmoituslomake Y2
  - henkilötietolomake

PRH: Avoin yhtiö ja kommandiittiyhtiö

Kommandiittiyhtiö

Vähintään yksi vastuunalainen ja yksi äänetön yhtiömies.
Avoimen yhtiön ja kommandiittiyhtiön ero on äänetön yhtiömies, jolla ei ole oikeutta osallistua yhtiön hallintoon (ellei yhtiösopimuksessa toisin määrätä). Kun vastuunalainen yhtiömies vastaa yhtiön veloista henkilökohtaisella omaisuudellaan, äänettömän yhtiömiehen vastuu rajoittuu hänen sijoittamaansa pääomaan, rahasummaan tai apporttiin. (Apportti tarkoittaa sijoitusta, joka on muuta kuin rahaa, esimerkiksi kone tai laite, josta on yhtiölle taloudellista hyötyä.)
 
PRH:n sivuilta löytyy ladattava Kommandiittiyhtiön perustamispaketti, joka sisältää tarvittavat lomakkeet sähköisesti täytettävässä muodossa.
Paketti sisältää:
  - yhtiösopimusmalli
  - perustamisilmoituslomake Y2
  - henkilötietolomake

PRH: Avoin yhtiö ja kommandiittiyhtiö


Osakeyhtiö

Yhtiön voi perustaa yksin tai yhdessä useamman henkilön kanssa.
Heinäkuun 2019 alkusta alkaen vaatimus yksityisen osakeyhtiön alkupääomasta poistuu. Julkisen osakeyhtiö vähimmäiaosakepääoman vaatimus säilyy   80 000 eurona. Osakeyhtiö on Suomen suosituin yhtiömuoto. Sen toimintaa säätelee osakeyhtiölaki ja se on hallinnoltaan muita yhtiömuotoja raskaampi.

Osakeyhtiön voi perustaa sähköisesti YTJ:n palvelussa. Halutessaan ilmoituksen voi jättää myös paperilomakkeella.

YTJ:n palvelusta löytyy myös valmis perustamispaketti osakeyhtiölle
  - perustamisilmoituslomake Y1
  - perustamisilmoituksen liite 1
  - muut perustamisasiakirjat
  - henkilötietolomake

PRH: Osakeyhtiön perustamisilmoitus

YTJ: Osakeyhtiön perustamisilmoitus (perustamispaketti löytyy sivulta)


Osuuskunta

Yhtiön voi perustaa yksin, mutta yhteisöllisen luonteensa vuoksi sillä usein on useita omistajia. Osuuskunta poikkeaa muista yhtiöistä sillä, että yleensä sen tarkoitus on tuottaa palveluja jäsenilleen, ei suinkaan tuottaa mahdollisimman paljon voittoa. Velkavastuu rajoittuu osuusmaksuun (ellei säännöissä ole mainintaa lisämaksuvelvollisuudesta).

Osuuskunnalle löytyy perustamispaketti YTJ:n sivuilta.
Paketti sisältää:
  - perustamisilmoitus Y1
  - liite 2
  - muut perustamisasiakirjat
  - henkilötietolomake

PRH: Osuuskunnan perustaminen

YTJ: Osuuskunnan perustamisilmoitus (perustamispaketti löytyy sivulta)Yritysmuodon valinnasta löytyy lukuisia oppaita ja ohjeita.
Alla on muutama yritysmuodon valinnan opas, joihin kannattaa tutustua.
Vertaile yritysmuotoja omiin tarpeisiisi, niin löydät itsellesi sopivimman! 

Suomi.fi: Yritysmuodot vertailussa

Uusyrityskeskus: Perustamisopas alkavalle yrittäjälle