Siirry sisältöön

Kiuruveden kaupungin jätevedet käsitellään Kuorevirran jätevedenpuhdistamolla, joka sijaitsee asemakaava-alueella, aivan Virranrannan vanhainkodin vieressä ja Kiurujärven rannalla. Puhdistamo on vuonna 1975 valmistunut biologis-kemiallinen rinnakkaissaostuslaitos, jota on myöhemmin saneerattu vuosina 2005 ja 2015.

Jäteveden käsittelytehokkuuden nostamiseksi jätevesipuhdistamo saneerattiin v. 2015. Puhdistamon saneeraustoimia on esitelty tarkemmin liitetiedostossa.

Puhdistetun jäteveden biologinen hapenkulutus (BOD), kemiallinen hapenkulutus (COD) kokonaisfosfori (P) ja kiintoainepitoisuus on määritelty 20.8.2014 annetussa Itä-Suomen ympäristölupaviraston päätöksessä seuraavasti:

 

Päästöt
vesistöön

Pitoisuus
Enintään mg/l

Poistoteho
vähintään %
 Kuormitusarvon laskenta

BOD7-ATU

10 95

1/4-v-keskiarvona

P

0,5 95

1/4-v-keskiarvona

CODCr

125 75  
Kiintoaine 35 90  

Katso puhdistuksen viimeisimmät tulokset.

Viemäriverkosto on rakennettu asemakaavoitetulle alueelle. Asemakaavan ulkopuolella verkoston piirin on liitetty Rantakylä, osa Hingunniemeä, osa Vehkatie-Pukkikankaan alueesta, osa Hyvölänniemeä sekä Puolakan-Kettupetäikön ja Porttilan alueet.

Tietoa jätevesien käsittelystä haja-asutusalueella saat rakentamisen sivustoltamme.
Siirry tästä sivulle Rakentaminen - Jätevesien käsittely.