Siirry sisältöön

Luvan hakija tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen suorittamaan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä kunnalle maksun, jonka perusteet määrätään kunnan hyväksymässä taksassa. Maksu laskutetaan erikseen sen jälkeen kun lupa on myönnetty.

Jos luvan mukaiset toimenpiteet jäävät kokonaan tai osittain suorittamatta hakijan luopuessa voimassaolevasta luvasta tai lupa muutoin raukeaa luvan voimassaoloaikana, maksu voidaan kirjallisesta hakemuksesta osittain palauttaa taksan mukaisesti.

Rakennusvalvonnan taksassa määritellään Kiuruveden kaupungissa rakennusvalvonnan katselmus- ja viranomaistehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä suoritettavat maksut. Rakennusvalvonnan palvelutehtävien maksutaksassa määritellään muista kuin edellä mainituista tehtävistä suoritettavat maksut. 

Maksuperusteet ovat tulleet voimaan 1.1.2022.