Siirry sisältöön
Mikä on erityisuimakortti?

Erityisuimakortti on tarkoitettu kiuruvetiselle henkilölle, jolla on jokin sairaus, vamma tai merkittävä terveydellinen haitta, jonka omatoimista hoitoa ja kuntoutusta uimahallipalvelut tukevat. Tavoitteena on mahdollistaa omaehtoinen, säännöllinen ja usein toistuva harrastaminen.

Erityisuimakortti on henkilökohtainen, edullinen maksutapa Kiuruveden uimahallipalveluissa. Erityisuimakortti kattaa uimahallin allasosaston sisäänpääsymaksun. Lisämaksusta voi ostaa kulkuoikeuden myös kuntosalille.

Erityisuimakortin hakeminen

Korttia voi hakea henkilö, jolle on myönnetty:

- invalidipysäköintilupa
- näkövammaiskortti
- kela-kortin tunnus 203 (Astma)
- kela-kortin tunnus 103 (Diabetes)
- kela-kortin tunnus 108 (Lihastauti)
- kela-kortin tunnus 109 tai 303 (MS-tauti)
- kela-kortin tunnus 110 (Parkinsonintauti)
- kela-kortin tunnus 112 tai 188 (Psykiatriset sairaudet)
- kela-kortin tunnus 202 (Reuma)
- kela-kortin tunnus 206 (Sepelvaltimotauti)
- kela-kortin tunnus 201 (Sydämen vajaatoiminta)
- kela-kortin tunnus 111 (Epilepsia)
- kantavien nivelten osittaiset tekonivelet tai proteesit
- olkanivelen tekonivel tai proteesi
- diagnosoitu alaraajan (lonkka/polvi) nivelrikko, jonka vaikeusaste 2 tai suurempi Kellgrenin ja Lawrencen luokituksella


Miten korttia haetaan?

Erityisuimakorttia haetaan täyttämällä hakemuslomake. Hakemukseen merkitään jokin seuraavista perusteluista:
 • erityiskorvattavia lääkkeitä varten myönnetty tunnus
 • invalidipysäköintikortti
 • näkövammaiskortti
 • lentoliikennettä varten annettu kortti
 • lääketieteellinen selvitys tai dokumentti tekonivelestä/proteesista
 • lääketieteellinen selvitys tai lääkärin lausunto diagnosoidusta alaraajan (lonkka/polvi) nivelrikosta ja vaikeusaste Kellgren ja Lawrence luokituksella


Tarvittavat liitteet

 • passikuva tai vastaava (myös digitaalinen kuva hyväksytään)
 • kopio kelakortin etu- ja takakannesta
 • kopio invalidipysäköintiluvasta
 • kopio näkövammaiskortista
 • kopio lentoliikennettä varten annetusta kortista
 • kopio lääketieteellisestä selvityksestä tai dokumentista, josta käy ilmi kantavien nivelten osittainen tekonivel / proteesi
 • kopio lääketieteellisestä selvityksestä tai lääkärin lausunnosta, josta käy ilmi diagnosoitu alaraajan (lonkka / polvi) nivelrikko ja sen vaikeusaste Kellgrenin ja Lawrencen luokituksella
 • avustajan käyttöoikeus haetaan erillisellä liitteellä

 

Mistä saa hakemuslomakkeita ja hakuohjeita?

Hakemuslomakkeita ja -ohjeita saa uimahallilta, liikuntatoimistosta, kaupungintalon neuvonnasta tai tulostettuna alla olevasta liitetiedostosta.

Hinnasto 1.1.2023 alkaen

Erityisuimakortti

Sisältää sisäänpääsyn allasosastolle uimahallin aukioloaikoina. Erityisuimakortti lunastetaan uimahallin kassalta ja korttiin tulee merkintä voimassaolovuodesta.

Vuosimaksu                                     100 €
Lisämaksu kulkutunnisteesta,
jolla pääsee kuntosalille 24/7        40€

Erityisuimakortti myydään vuodeksi kerrallaan. Kortin saa puoleen hintaan, jos se lunastetaan 1.8. tai myöhemmin.

 

Erityisuimakortilla myös avustaja mukaan maksutta!

Erityisuimakortin haltijalla on mahdollisuus hakea avustajalleen vapautusta uimahallimaksusta. Avustajan maksuttomasta sisäänpääsystä päättää harkinnanvaraisesti liikuntapalvelut. Avustajan käyttöoikeutta haetaan liikuntapalveluista erillisellä hakemuksella, joka liitetään mukaan erityisuimakortin hakemukseen. Avustajan käyttö on perusteltua niissä tapauksissa, joissa erityisuimakortin haltijan toimintakyky uimahallissa tai kuntosalilla on heikentynyt niin, että se voi aiheuttaa turvallisuusriskejä kortin haltijalle tai muille asiakkaille.

Yhteystiedot

Lassi Myllylä

liikuntasihteeri
040 759 5005
lassi.myllyla@kiuruvesi.fi

Sonja Kärkkäinen

erityisliikunnanohjaaja
040 592 5695
sonja.karkkainen@kiuruvesi.fi

Uimahalli

liikunnanohjaajat
0400 271 143
uimahalli@kiuruvesi.fi