Siirry sisältöön

Luontokohteita

 • Jynkänjärven ja Putousnotkon lehdot (11 ha) ovat Natura-kohteita ja kuuluvat lehtojensuojeluohjelmaan. Jynkänjärven lehto on hiirenporras- ja kotkansiipivaltainen puronvarsilehto, josta on löydetty useita vaateliaita kasvilajeja. Putousnotkon lehto on rinnelehto, jossa on mm- uhanalaisia ja harvinaisia kasvi- ja jäkälälajeja.
 • Toukkasuo-Huttusuo (221 ha) on mosaiikkimainen ja monipuolinen suokokonaisuus, aapasuota, rämettä ja rimpinevoja, jossa onmonipuolista kasvillisuutta ja pesimälinnustoa. Alue on Natura-kohde ja kuuluu soidensuojeluohjelmaan.
 • Suojoen metsä ja Nälännön Yhteismetsä, luonnonsuojelualue (43 ha). Suojoen metsä on myös Natura-kohde. Tuoretta kangasmetsää, jossa pienialaisia korpipainanteita. Puroa ympäröi luonnontilainen vanha metsä, 100-150-vuotias kuusikko.
 • Mustalammin luonnonsuojelualue (9 ha) on vanhaa kuusikkoa, korpea, rämettä ja nevaa. Kasvillisuuden ja linnuston suojelun kannalta arvokas alue.
 • Lapin metsä (4 ha) Lapinsaaressa on arvokas rantametsäkohde, jolla on myös merkitystä Kiurujärven maisemakuvassa. Luonnonsuojelualue.
 • Herraskallio Aittojärvellä on vanhaa kuusikkoa, korpea, rämettä ja nevaa. Alue kuuluu vanhojen metsien suojeluohjelmaan.
 • Tulponsuo Toiviaiskylässä (200 ha) on luonnonvarainen suoalue. Suolle on merkitty noin 8 km pitkä vaellusreitti.

 

Huomattavia puita

 • Saarisuon seurapetäjä Turhalassa, rauhoitettu
 • Ryönänjoen mänty. Puun pituus 17 m, ympärysmitta kaatokorkeudelta 3,6 m.
 • Mikkolanmäen suuri kuusi Koivujärvellä. Puun pituus 29 m, ympärysmitta kaatokorkeudelta 3,70 m.
 • Vanhan meijerin tammi taajamassa
 • Linnin männyt Ryönänjoella, rauhoitettu
 • Leppäahon kuusiryhmä Sulkavanjärvellä, rauhoitettu
 • Rosvo-Latjan kuusi Koskenjoella. Puun pituus 26 m, ympärysmitta kaatokorkeudelta 3,5 m
 • Pilpansuon tervaleppämetsikkö Tihilässä, rauhoitettu.